Home » OBAVEŠTENJA » Milan Dumanović vraćen na rad i raspoređen u PS Alibunar
sps

Milan Dumanović vraćen na rad i raspoređen u PS Alibunar

Beograd, 29.10.2019. – Direktor policije, general policije Vladimir Rebić na predlog Sindikata policije Sloga i advokata Vladimira Todorića doneo je rešenje kojim se uzbunjivač i sindikalni aktivista Milan Dumanović vraća na rad u Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Prethodno,  Upravni sud u Beogradu doneo je presudu broj 24 U 11128/17 dana 07.06.2019.godine, kojom je uvažio tužbu Milana Dumanovića i poništio rešenje Disciplinske komisije MUP, Veća u Novom Sadu i predmet vratio nadležnom organu na ponovno odlučivanje.

O toj temi pisali smo u članku: Milan Dumanović dobio spor protiv MUP na Upravnom sudu.

Sindikat policije Sloga obratio se Ministarstvu unutrašnjih poslova zahtevom za vraćanje na rad, što se konstatuje u rešenju: “Imajući u vidu napred navedeno, Dumanović Milan je preko svog punomoćnika predstavnika Sindikata policije Sloga, Dragana Žebeljana, podneo zahtev za vraćanje na rad, s obzirom na to da je rešenje Disciplinske komisije Ministarstva unutrašnjih poslova broj: 116-16/17 od 24.05.2017. godine, poništeno i predmet vraćen na ponovno odlučivanje. Pa je zahtevu i udovoljeno.

Donošenjem rešenja o vraćanju na rad Dumanovića, direktor policije uvažio je predlog načelnika Policijske uprave Pančevo koji je aktom broj: 116-16/17 od 26.09.2019.godine, dostavio predlog da se Dumanović rasporedi na radno mesto Vođa sektora I kategorije (OSL) u Direkciji policije, Policijskoj upravi Pančevo, Policijskoj stanici Alibunar, Policijskoj ispostavi Alibunar sa kojim predlogom se saglasio direktor policije aktom 03 broj: 12255/19-3 od 07.10.2019.godine.

Takođe, direktor policije uvažio je predlog načelnika Odeljenja policije PU Pančevo koji je aktom broj: 294/19 od 23.10.2019.godine dostavio predlog za privremeno udaljenje Dumanovića, navodeći da su procenili da bi prisustvo na radu Dumanović Milana u uniformi policijskog službenika štetilo interesima i ugledu Ministarstva unutrašnjih poslova i imalo negativan uticaj na zaposlene u kolektivu, sve u skladu sa članom 116. Zakona o državnim službenicima i članom 217. Zakona o policiji. Sa navedenim predlogom saglasili su se direktor policije i načelnik Policijske uprave Pančevo.

Oni smatraju da bi obavljanje policijskih poslova Dumanović Milana u Ministarstvu unutrašnjih poslova štetilo interesima službe, jer bi se ostanak imenovanog za koga postoji osnovana sumnja da je radnjama izvršenja službenih dužnosti učinio krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, a njegov zadatak je da radi na sprečavanju i otkrivanju takvih dela, te da bi se isto loše odrazilo na radnu disciplinu ostalih policijskih službenika u Policijskoj upravi Pančevo, sa mogućnošću narušavanja odnosa među zaposlenima, odlučeno je kao u stavu 6. dispozitiva rešenja.

Potpredsednik Sindikata policije Sloga koji zastupa Dumanovića navodi:

“Moćnici koji se kriju iza značke policije i dalje nanose štetu našem kolegi i uzbunjivaču donoseći ovakvo štetno rešenje. I dalje uzbunjivač Dumanović trpi štetu jer mu nije omogućen rad. Nadležni i dalje odbijaju da reše zahtev za nadoknadu štete s obzirom da kolega godinama ne dobija platu. Sada kada su primorani da kolegu vrate u radni odnos raspoređuju ga u PS Alibunar i istim rešenjem suspenduju.

Skandalozni su navodi da bi prisustvo Dumanovića u uniformi na radu imalo negativan uticaj na zaposlene u kolektivu, ili da bi se loše odrazilo na radnu disciplinu ostalih policijskih službenika sa mogućnošću narušavanja odnosa među zaposlenima. Pitam se kako i na koji način?

Pitam se da li bi se ta ista pretpostavka mogla odnositi i na one koji konstantno krše propise u ovom predmetu i nanose štetu Dumanoviću? Da li se pitaju ti nadležni kakav ugled oni uživaju i imaju li pozitivan uticaj i autoritet u kolektivu. Pitam se i od kada je iznošenje istine za nezakonite radnje i narušavanje radničkih prava krivično delo?

Ja imam zakonsku a pre svega moralnu obavezu da ovako nespretno obrazloženo i napisano rešenje pobijam u ožalbenom postupku a saglasno propisima zatražim i donošenje privremene mere saglasno odredbama Zakona o zaštiti uzbunjivača.” ističe Dragan Žebeljan punomoćnik koji zastupa Dumanovića.

Vaš Sindikat policije Sloga

 

 

 

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*