Почетна Izmene Zakona o radu zavise od podrške političkih organizacija