Home » OBAVEŠTENJA » Izazovi spoljne politike Srbije

Izazovi spoljne politike Srbije

Beograd 12, novembar 2015. – Danas je u Beogradu održana Konferencija „Izazovi spoljne politike Srbije“, čiji  je fokus bio usklađivanje srpske politike sa evropskom, imajući u vidu dinamiku međunarodnih odnosa poslednjih godina.

U radu Konferencije učestvovao je i predsednik Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ Željko Veselinović.

Capture

Konferencija treba da doprinese boljem sagledavanju današnjeg međunarodnog položaja Srbije i otvori široku debatu u javnosti o spoljnoj politici Srbije i njenoj ulozi kao zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Za Sindikate „Sloga“ su ova pitanja od veoma važnog interesa, budući da se oni zalažu za najširu primenu evropskih standarda u vrednovanju sveta rada, imajući u vidu da pojedine odredbe srpskog zakona o radu nisu u skladu sa evropskim standardima.

unnamed

Konferenciju su organizovali Forum za međunarodne odnose EPUS-a i Fondacija Fridrih Ebert.

Informativna služba

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Skip to content