Home » OBAVEŠTENJA » Doneti efikasan Zakon o sezonskom radu

Doneti efikasan Zakon o sezonskom radu

Beograd, 21. januar 2016. – Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ pozdravljaju najavu iz Ministarstva rada o donošenju zakona po kome će armija neprijavljenih sezonskih radnika u Srbiji po prvi put dobiti zakon koji će regulisati njihova prava i položaj.

CaptureSloga ujedno i sugeriše da sa izradom njegovih budućih rešenja treba biti jako oprezan i temeljan, jer ono što ne bi voleli, a šta u krajnjem slučaju može da se desi je, što ovaj zakon može naizgled smanjiti nezaposlenost, dok će istovremeno povećati i socijalne razlike, odnosno stvorili radnike koji rade, ali ne zarađuju dovoljno da bi podmirili sve svoje potrebe.

Dobra novina zakona je da će se novim propisima uvesti i sistem vaučera koji funkcioniše u zemljama u okruženju, po sistemu plaćanja unapred, i kojima će poslodavci plaćati doprinose radnicima za obavezno socijalno osiguranje, a čiju smo ideju o uveđenju i u srpsko radno zakonodavstvo kao sindikat predlagali tokom prošle godine.

Pored vaučera za sezonske radnike u poljoprivredi, građevini i turizmu, smatramo da bi se taj model trebao primeniti na širi krug radno-sposobnog stanovništva, na poslove koji obuhvataju čišćenje i održavanje zgrada, pospremanje stanova, angažovanja učenika i studenata koji rade promotivne programe i slične manje uslužne delatnosti na dnevnoj uposlenosti.

Pored toga, za samo sprovođenje zakona je potrebno i pojačavanje kaznenih odredbi prema onima koji bi ga svesno kršili na štetu angažovanog radnika, kao i dosta dodatnih sredstava u cilju jačanja potencijala Inspekcije rada i većeg upošljavanja tog stručnog kadra, što vidimo kao glavnu prepreku i potencijalni problem, jer se Vlada Srbije obavezala memorandumom sa MMF-om o smanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru.

Za nas je kao sindikat jako važno da inspekcijske službe imaju punog kapaciteta na terenu i da vrše dvadeset četvorosatno dežurstvo i obilazak poslodavaca koji angažuju sezonsku radnu snagu, jer bi u suprotnom primena ovog zakona bila unapred osuđena na propast.

Informativna služba

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*