Home » OBAVEŠTENJA » Danas masovni protesti radnika u BIH, „Sloga“ uputila telegram podrške

Danas masovni protesti radnika u BIH, „Sloga“ uputila telegram podrške

Beograd, 30 . jul 2015. – Parlament FBiH danas razmatra predlog novog zakona o radu. Predstavnici sindikata BiH najavili su masovni protest ispred zgrade parlamenta.

CapturePoslednji pokušaj dogovora između sindikata i predstavnika Vlade FBiH završen je noćas oko ponoći bez dogovora.

Protest na kome se očekuje između 7.000 i 10.000 radnika zakazan je u 10 sati ispred zgrade Parlamenta Federacije BiH.

Ovim povodom predsednik Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ Željko Veselinović uputio je pismo/telegram podrške predsedniku SSS BiH Ismetu Bajramoviću, članstvu sindikata i radnicima.

U telegramu se ističe da „Sloga“ najsnažnije osuđuje svaki pokušaj nametanja novog Zakona o radu radnicima BiH bez učešća njihovih ovlašćenih predstavnika sindikata kroz aktivan i iskren socijalni dijalog.

„U ime sindikata i celokupnog članstva, kao i u svoje lično ime, želim da istrajete u naporima da sprečite donešenje Zakona o radu kojim se svet rada baca pod noge, a svet kapitala još više bogati kroz angažovanje jeftine radne snage“, navodi se u pismu koje je potpisao čelnik „Sloge“ Željko Veselinović i koje možete pročitati u celini u posebnoj vesti. / ovde /

O tome, šta novi Zakon o radu donosi radnicima BiH, i koje su to konkretne primedbe sindikata, pogledajte u nastavku teksta koje je pripemila Informativna služba USS „Sloga“.

 

26 prava bez kojih ostaju radnici BiH!

1. Lakše otkazivanje ugovora o radu, naročito radnicima sa promenjenom radnom sposobnošću (invalidi II kategorije) i sindikalnim poverenicima kroz institut sudske odluke koja menja saglasnost veća zaposlenih, odnosno saglasnost ministarstva. Ovim se poslodavcu osigurava dodatna alternativa na putu do otkazivanja ugovora o radu ovoj kategoriji radnika, koji su najvećem broju poslodavaca “trn u oku”.

2. Uvodi se mogućnost otkaza radniku koji se vrati na posao nakon bolovanja dužeg od 6 mjeseci, ako poslodavac kaže da je prestala potreba za njegovim radom ili je angažovao drugog radnika. Ovo znači da radnici, ako prođe ovakvo rešenje, neće smeti otići na bolovanje.

3. Zadržano, pa čak i dodatno pogoršano, loše rešenje iz važećeg Zakona o radu koje poslodavcima omogućava zloupotrebu ugovora o radu na određeno vreme, odnosno njihovo zaključivanje bez ograničenja, uz pravljenje formalnih prekida između dva ugovora kako ne bi prešli rok od dve godine. Pogoršanje se odnosi na trajanje ugovora o radu na određeno vreme koje je, prema predlogu, tri umesto sadašnjih dve godine.

4. Iako je u svim ranijim verzijama novog zakona radno vreme sa prekovremenim radom bilo ograničeno na 48 sati sedmično (EU direktiva o radnom vremenu), Predlog je ostavio rešenje iz važećeg zakona prema kojem radno vreme sa prekovremenim radom može trajati 60 sati sedmično.

5. U odredbi koja govori o zaštiti maloletnika uvodi se mogućnost otkaza maloletniku koji ne može da radi na teškim i opasnim poslovima, ako poslodavac kaže da za njega nema drugih odgovarajućih poslova.

6. Produžen je prekluzivni rok u kojem poslodavac radniku može dati vanredni otkaz ugovora o radu (kod težeg prestupa) sa sadašnjih petnaest dana na šezdeset dana, a najduže godinu dana od učinjenog prestupa.

7. Smanjen je rok u kojem zaposleni može podneti tužbu protiv poslodavca sa sadašnjih godinu dana na devedeset dana od učinjene povrede prava, uz uvođenje eksplicitne obaveze radniku da se pre podnošenja tužbe mora obratiti poslodavcu sa zahtevom za zaštitu prava (član 114. st. 3)

8. Smanjena je otpremnina u slučaju tzv. tehnološkog viška radnika – sa sadašnjih 1/3 plate za svaku godinu radnog staža kod poslodavca na maksimalno 6 prosečnih plata. Dakle, nakon 30 godina rada možete dobiti otkaz uz otpremninu od nekoliko hiljada KM. Ništa drugo do jeftinije otkazivanje ugovora o radu.

9. Predviđeno je zaključivanje kolektivnih ugovora na određeno vreme, uz ograničenje produženog važenja istih na 90 dana, što je neuporedivo lošije od važećeg rešenja.

10. Uvodi se mogućnost nametanja obaveze radniku da bude pripravan odazvati se pozivu poslodavca na posao kad ovaj to zatraži, što je novi institut. Dakle, kad radnik nije na poslu, a poslodavac mu uvede obavezu pripravnosti, mora da sedi kraj telefona za slučaj da ga poslodavac pozove na posao u bilo koje doba. Šta je sa odmorom između dva radna dana, sedmičnim odmorom, godišnjim odmorom? Novi zakon o tome ne govori.

11. Briše se odredba o minimalnom godišnjem odmoru od 24 dana za maloletnike.

12. Briše se i odredba o godišnjem odmoru za radnike koji rade na radnim mestima sa posebno štetnim i opasnim uslovima, koji po važećem zakonu imaju pravo na godišnji odmor od minimalno 30 radnih dana.

13. Član 56. Predloga zakona u koliziji je sa članom 25. stav 3. Zakona o zaštiti na radu.
14. Ograničava se, potpuno nerezonski, maksimalna dužina trajanja godišenjeg odmora na 30 radnih dana, što bi trebalo biti prepušteno kolektivnim ugovorima.

15. Članom 50. stav 3. Predloga je eksplicitno propisano da radnik koji nije iskoristio prvi deo godišnjeg odmora u toku kalendarske godine, nema pravo prenošenja godišnjeg odmora u narednu godinu, bez obzira na razloge nekorištenja odmora (npr. poslodavac mu uopšte nije omogućio korišćenje godišnjeg odmora).

16. Članom 129. stav 1. priedloga propisano je da reprezentativnost sindikata kod poslodavca utvrđuje poslodavac, što je potpuno nelogično rešenje i može biti predmetom zloupotrebe. Odredba stava 5. ovog člana prema kojoj o reprezentativnosti može odlučiti federalno ili kantonalno ministarstvo rada, ako odluku o reprezentativnosti u propisanom roku ne donese poslodavac, nije dovoljna zaštita.

17. Članom 55. stav 3. Predloga je propisano da radnik ima pravo da odbije da radi ako mu neposredno preti opasnost po život i zdravlje zbog toga što nisu provedene mere predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju na radu. Međutim, članom 48. stav 3. Zakona o zaštiti na radu je propisano da radnik ima pravo da odbije da radi ako smatra da mu preti opsanost po život i zdravlje, što je daleko bolje rešenje iz perspektive radnika.

18. Uvodi se mogućnost nametanja obaveze radniku da radi na poslovima za koje nije zaključio ugovor o radu i do 60 dana u toku kalendarske godine na zahtev poslodavca, pa bili to i slabije plaćeni poslovi. Poslodavac uvek može reći da je u pitanju opravdana potreba posla, jer naravno on o tome odlučuje.

19. Obavezu donošenja pravilnika o radu imaće poslodavac koji zapošljava više od 30 radnika, kao i obavezu izrade programa zbrinjavanja viška radnika u slučaju otkazivanja ugovora za više od 5 radnika (sadašnji član 98. važećeg zakona). Prema važećem zakonu, takvu obavezu ima poslodavac koji zapošljava više od 15 radnika. Dakle, biće neuporedivo povećan broj poslodavaca koji neće imati obavezu donošnja pravilnika o radu, nego će o svim pravima i obavezama radnika odlučivati kako im bude volja, kao i o tzv. tehnološkom višku.

20. U strukturi plate naći će se deo koji se odnosi na tzv. radni učinak, a ocenu radnog učinka će, naravno, davati poslodavac. Posebno je pitanje kako će se radni učinak meriti na poslovima koji nisu normirani, a velika većina nije. Takođe, uvodi se novi pojam-„radne veštine“, koje će, takođe, biti od uticaja za određivanje visine plate, ali i prava na jednaku platu za rad jednake vrednosti. O tome koliko je ko „vešt“, šta god to značilo, opet će odlučivati poslodavac.

21. U članu 96. Predloga zakona koji se odnosi na otkaz ugovora o radu iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga izbačena je izuzetno bitna zaštitna odredba stava 2. člana 87. važećeg zakona, prema kojoj poslodavac može otkazati ugovor o radu radniku ukoliko se s obzirom na veličinu, kapacitet i ekonomsko stanje poslodavca i mogućnosti zaposlenog ne može osnovano očekivati od poslodavca za zaposli radnika na druge poslove ili da ga obrazuje, odnosno osposobi za rad na drugim poslovima.

22. Član 119. Predloga zakona u koliziji je sa članom 2. Zakona o veću zaposlenih.

23. Izbrisane su odredbe kojim Inspekcija može zabraniti rad poslodavcu ukoliko zatekne radnika bez ugovora o radu, onemogući inspektora u provođenju inspekcijskog nadzora, radnika ne prijavi na obavezno zdravstveno osiguranje, onemogući inspektora u provođenju inspekcijskog nadzora, radnika ne prijavi na obavezno zdravstveno osiguranje.

24. Izbrisana je odredba kojom se poslodavcu ostavlja rok od 15 dana da otkloni nedostatke ukoliko se kod njega zatekne radnika bez ugovora o radu.

25. Članom 138. Predloga zakona uskraćena je mogućnost da se granski kolektivni ugovori zaključuju za javna preduzeća.

26. Na kraju, najveća opasnost – odredba člana 182. stav 2. Zakona, prema kojoj se svi kolektivni ugovori moraju uskladiti sa zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona, a ako se ne usklade prestaje njihova primjena. Dakle, ako ne žele da ostanu bez kolektivnih ugovora, sindikati će izmene morati prihvatiti po principu „uzmi ili ostavi“. Plate, koeficijenti, dodaci na plate, naknade plate i naknade koje nemaju karakter plate, otpremnine, regres, itd. – sve su to prava koja su regulisana kolektivnim ugovorima, a koja dolaze pod znak pitanja ukoliko nestane kolektivnih ugovora, odnosno o tome će samostalno odlučivati poslodavac.

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*