Home » OBAVEŠTENJA » Atak na prava radnika i aktivista

Atak na prava radnika i aktivista

Utorak, 3. mart (radnik.rs) — Željko Veselinović, predsednik Udruženih sindikata Srbije „Sloga“, ističe za e-magazin Radnik da su novi kolektivni ugovori kakve je predvideo Zakon o radu, protiv čijeg usvajanja se žestoko zalagala skoro celokupna sindikalna javnost, diskriminatorski prema sindikalnim aktivistima u preduzećima čiji sindikati nemaju dokazanu reprezentativnost na republičkom nivou.

Capture– To je u potpuno nepravedno, jer, primera radi, naš sindikalni rukovodilac u kolektivu u kome imamo recimo 500 članova i reprezentativnost na nivou preduzeća, prema kolektivnom ugovoru nema pravo da profesionalno obavlja svoju funkciju.

On ne samo da ne prima nadoknadu za sindikalni rad već mora da se bavi svojom osnovnom delatnošću, a tek kada završi svoje radne obaveze, može da se bavi sindikatom. Na taj način se njemu onemogućava normalan sindikalni rad na zaštiti prava zaposlenih, uzurpira mu se materijalna sigurnost kao radničkog tribuna i potpuno je nezaštićen od eventualnog revanšizma poslodavca zbog njegove delatnosti u borbi za prava zaposlenih, ističe Veselinović.

Po njemu, takvim rešenjima vlast je htela da ostvari dva cilja. Prvi je da izađe u susret poslodavcima, tupeći oštricu sindikalnom pokretu u preduzećima, a drugi je da stvara surevnjivost među sindikatima po kolektivima deleći ih na „zvanične“ i „nezvanične“. Kako ističe, vlast vešto koristi i činjenicu da je u poslednjih desetak godina nemoguće proveriti reprezentativnost sindikata na nivou grane.

– Sindikati kojima je država odobrila reprezentativnost sačinjavaju komisije za proveru reprezentativnosti, tako da je nemoguće da bilo koji sindikat koji zvanično nema taj status ga i dobije. Vlast to izuzetno dobro zna, ali svejedno propisuje rešenja koja diskriminišu sindikalne aktiviste i uopšte rad sindikalnih organizacija u preduzećima. I to ne nekakvih izmišljenih sindikata, već moćnih sindikalnih organizacija na nivou preduzeća. Ipak, poslodavci u nekim od preduzeća jesu fer i pokušavaju da nađu rešenja u skladu sa postojećom regulativom, kako naši sindikalni aktivisti ne bi ostali bez prava koja su dosad imali. S druge strane, naš pravni tim je uputio žalbe Ustavnom sudu jer pojedina rešenja Zakona o radu vezana za kolektivne ugovore krše Ustav Srbije, te se nadamo da ćemo na taj način uspeti da zaustavimo atak na prava sindikalnih aktivista, naglašava Veselinović.

 

Autor Danas – opširnije na radnik.rs

Tekstove za e-magazin Radnik uređuju i pišu urednici i novinari dnevnog lista Danas. Sajt je realizovan sredstvima fondacije Fridrih Ebert u okviru projekta podrška socijalnom dijalogu u Srbiji.

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Skip to content