Home » OBAVEŠTENJA » Zakon o radu nije doneo očekivane rezultate

Zakon o radu nije doneo očekivane rezultate

Beograd, 14. maj 2015. – Predsedništvo Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ na sednici Predsedništva izvršilo je analizu dosadašnjih efekata Zakona o radu (ZOR) uzimajući ukupne parametre i stanje u onim preduzećima gde ima članstvo, ali i na osnovu trenutnog stanja u Republici.

Konstatovano je da Zakon o radu nije doneo očekivane rezultate sa kojima se Vlada vodila prilikom lobiranja javnosti, posebno dela da će on uz maksimalnu zaštitu zaposlenih povećati upošljavanje i broj stranih investicija što je i vidljivo.

Sve je više zapošljavanje na određeno, uz takozvani probni rad i neprijavljivanje radnika, a očekuju se i veća otpuštanja u preduzećima u restruktuiranju i u fazi njihove završne privatizacije, kao i u sektoru pod brigom države usled sve većih pritisaka iz međunarodnih finansijskih lobija, MMF-a i Svetske banke.

U velikom broju preduzeća u kojima je od ranije razvijen socijalni dijalog poslodavci nisu ni insistirali na direktnoj primeni novog ZOR-a, već su obnovili ranije kolektivne ugovore, uz minimalna usaglašavanja sa novim, dok je kod onih poslodavaca kod kojih ni ranije nije poštovan zakon niti prava radnika, on poslužio kao odličan alibi za nastavak legalizacije neometanog kršenja prava zaposlenih.

U brojnim privatnim i državnim preduzećima je nastavljena praksa neredovne isplate zarada i uplate za PIO i zdravstveno osiguranje. Takođe, zakon nije doneo povećanje zarada u privatnom sektoru, što dokazuje i činjenica da se sve više zarada isplaćuje u okviru minimalca sa cenom radnog časa manjom od jednog evra.

Rešenja kojim je reklamirana „briga o zaposlenima“ u stavki o omogućavanju radnicima da preko obračunskog platnog listića izvrše direktnu naplatu zaostalih zarada pokazala se neefikasnim, jer se najčešće ispostavilo da je račun sa kojeg bi to naplatili u blokadi, a poslodavac nesmetano posluje preko nekog drugog računa. Skoro godinu dana od mogućnosti primene ovog rešenja još uvek nema informacija da je neko od radnika na ovaj način naplatio zaradu.

Posebno je zabrinjavajuća činjenica da zaposleni kojima sa krše prava po osnovu rada sve manje imaju poverenja u institucije države koje bi trebalo da ih štite, već se sve više njih obraća molbama Aleksandru Vučiću kao premijeru i predsedniku Vlade kao jedinom i svemogućem spasiocu, zaboravljajući pritom da je država sprovođenjem zakona u obavezi da štiti njihova prava.

Zbog svega će Sloga  početkom juna meseca u Beogradu organizovati prvu panel raspravu o efektima Zakona o radu, na kojoj će se uz konkretne primere kršenja prava zaposlenih i uključivanje javnog diskursa izvršiti detaljnija analiza, nakon čega će o rezultatima obavestiti i sve relevantne međunarodne organizacije koje se bave pravima sveta rada.

Za sada, jedina korist iz cele priče oko Zakona o radu, njegove primene i samim efektima se može svesti u okvire uviđanja javnosti, a pre svega radnika u Srbiji – kome se ubuduće i u sličnim pitanjima, može verovati?

Informativna služba

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

One comment

  1. Ma jok bre.Upropastise nas sa najgorim zakonima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*