Home » OBAVEŠTENJA » Zahvalnica sindikatu Sloga za doprinos afirmaciji Agencije za mirno rešavanje radnih sporova

Zahvalnica sindikatu Sloga za doprinos afirmaciji Agencije za mirno rešavanje radnih sporova

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova danas je u Beogradu na skupu pod nazivom  „Upoznavanje sindikalnih predstavnika sa prednostima mirnog rešavanja radnih sporova“, istaknutim predstavnicima sindikalnih organizacija koji su izuzetno doprineli afirmaciji Agencije uručila Zahvalnice.

Među dobitnicima je i Predrag Đurić, potpredsednik USS Sloga i predsednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštete Sloga. Zahvalnice su uručene i predstavnicima iz drugih organizacija: Radetu Ercegu, Violeti Gojković, Dragomiru Miloševiću i Radici Ilić.

Skup je otvorio direktor Agencije, dr Ivica Lazović, koji se zahvalio prisutnima što prepoznaju Agenciju kao instituciju kojoj se mogu obratiti kako bi ostvarili svoja prava, uz nadu daće se ovi odnosi intenzivirati i daće u budućnosti još veći broj radnih sporova biti pokretan pred Agencijom umesto pred sudovima.

Lazović je ukazao na značaj informisanosti sindikalnih predstavnika o uslugama koje Agencija pruža i tom prilikom istakao da skupove ovog tipa treba održavati na godišnjem nivou.

O istorijatu Agencije, njenim nadležnostima i dosadašnjim rezultatima rada prisutne je upoznala Dragana Andonovska, viši savetnik u Agenciji. Istaknuti miritelji i arbitri Agencije, prof. dr Živko Kulić i Dejana Spasojević Ivančić, govorili su o primerima iz prakse mirnog rešavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova ističući prednosti ovog instituta i naglašavajući barijere sa kojima se suočavaju u radu.

Informativna služba

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.
Skip to content