Home » OBAVEŠTENJA » Ustavni sud: zaposleni u MUP nisu u istoj pravnoj situaciji kao zaposleni kod drugih poslodavaca

Ustavni sud: zaposleni u MUP nisu u istoj pravnoj situaciji kao zaposleni kod drugih poslodavaca

Beograd, 20.11.2017. – Malo Veće Ustavnog suda u sastavu sudija Bratislav Đokić, predsednik Veća i sudije dr Tijana Šurlan i mr Tomislav Stojković donesli su zaključak o odbacivanju više inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba Zakona o policiji iz čl. 154 , čl. 167, čl. 169, čl. 170, čl. 172, i čl. 189 Zakona o policiji.

U obrazloženju Zaključka Ustavno suda navodi se:

Ustavnom sudu podneto je više inicijativa za pokretanje postupka za ocenu „ustavnosti i zakonitosti“ odredaba člana 154. s gav 2, člana 167, člana 169. st. 2. i 4, člana 170. st. 4. i 5, člana 172. stav 1. tačka 2. i člana 189. stav 1. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“ broj 6/16).

U sprovedenom  postupku Ustavni sud je utvrdio da je osporenim odredbama Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“ broj 6/16) propisano: da je neposredni rukovodilac dužan da obavesti policijskog službenika o rasporedu i promeni rasporeda radnog vremena najmanje 24 sata pre promene rasporeda radnog vremena (član 154. stav 2.); da se rad zaposlenih u Ministarstvu ocenjuje godišnje, u dva ciklusa sa jednom zaključnom ocenom; da su pozitivne ocene „dovoljan – 2“, „dobar – 3“, „ističe se – 4“ i „naročito se ističe – 5“, a negativna ocena je „nedovoljan – 1; da napredovanje iz člana 165. ovog zakona. može da se ostvari na osnovu trogodišnje prosečne ocene koja ne može biti niža od „ističe se – 4“; da merila i način ocenjivanja policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu propisuje Vlada (član 167.); da policijski službenici ne mogu biti članovi političkih stranaka, ne mogu se stranački organizovati, niti politički delovati u Minisgarstvu, da policijski službenici ne mogu u uniformi prisustvovati stranačkim i drugim političkim skupovima. izuzev ako su radno angažovani, da je postupanje suprotno odredbama st. 2. i 3. ovog člana osnov za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti u smislu odredbi ovog zakona kojima se uređuje disciplinska odgovornost zaposlenih u Ministarstvu (član 169.); da rukovodilac organizacione jedinice, najkasnije deset dana pre početka štrajka određuje zaposlene koji su dužni da rade za vreme štrajka radi obezbeđivanja minimuma procesa rada, koji ne može biti manji od 60% zaposlenih, da se štrajk upozorenja najavljuje najkasnije pet dana pre početka štrajka, a štrajk se najavljuje dostavljanjem odluke o stupanju u štrajk, najkasnije 15 dana pre stupanja u štrajk (član 170. st. 4. i 5.); da pored slučajeva prestanka radnog odnosa po sili zakona utvrđenih drugim propisima, policijskom službeniku. odnosno ostalim zaposlenima, radni odnos u Ministarstvu prestaje kada se utvrdi da je prestao da ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene članom 138. stav 1. tač. 1), 2), 4). 5) i 7) ovog zakona – danom utvrđenja ove činjenice (član 172. tačka 2); da zaposleni u Ministarstvu ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u visini troškova samo na teritoriji opštine ili grada zaposlenja (član 189.). Zakonom je. takođe. propisano: da u radni odnos u Ministarstvo ne može da se primi lice protiv koga se vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti (član 138. stav 1. tač. 1.).

 

OPŠIRNIJE NA SAJTU SINDIKATA POLICIJE SLOGA: SINDIKATPOLICIJE.NET

 

 

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*