Početna Sloga: Pozivamo na opštu radničku solidarnost u žalosti