Home » OBAVEŠTENJA » Sloga: Imamo rešenja i spremni smo da pomognemo Srbiji

Sloga: Imamo rešenja i spremni smo da pomognemo Srbiji

Udruženi sindikati Srbije „Sloga“, nakon današnjeg javnog poziva predsednika Vlade Aleksandra Vučića, kojim je pozvao sve građane i sindikate da pomognu u sprovođenju reformi i izgradnji bolje Srbije, prvi se odazivaju pozivu i nude konkretna rešenja za preduzeća u restruktuiranju i firme u portfoliju Agencije za privatizaciju.

“Slogi“ se vrlo često spočitava da je sindikat koji stalno kritikuje Vladu i ne nudi konkretna rešenja kojim bi se preduzeća u restruktuiranju oporavila, pokrenula proizvodnja, a hiljade radnika spasilo od otkaza koji će ih odvesti u još veću bedu i siromaštvo.

To apsolutno nije tačno, jer je nama kao sindikatu itekako stalo do zaštite svih radnika, posebno onih u preduzećima u restruktuiranju i čija sudbina i budućnost visi o koncu.

Vrlo ozbiljno pratimo situaciju u privredi, a naš tim je u stalnom radu na mogućim rešenjima, te se u skladu sa javnim pozivom premijera osećamo pozvanim da Vladi Srbije, premijeru, ali i javnosti u kratkim crtama predstavimo naš Plan za rešenje preduzeća u restruktuiranju i firme u portfoliju Agencije za privatizaciju.

Naravno, ukoliko su namere poziva iskrene, spremni smo uvek da sednemo i detaljnije prikažemo konkretna rešenja.

 

PREDLOG ZA REŠAVANJE PROBLEMA
FIRMI U RESTRUKTUIRANJU I FIRMI U PORTFOLIJU AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU VLADE SRBIJE

Predlog za rešavanje problema i privatizacije firmi u restrukturiranju, kao i onih koje se nalaze „u portfoliju“ Agencije za privatizaciju (tj. kojima i dalje „rukovodi“ vlada), trebalo bi prvenstveno da se posmatra u kontekstu apsurdne situacije da se istovremeno država oseća taocem ovih preduzeća na putu ka uspostavljanju stabilne i sposobne privrede, dok se radnici u tim preduzećima osećaju kao taoci države, odnosno njene nesposobnosti da te problem reši.

U tom kontekstu, rešenje koje mi predlažemo podrazumeva obostranu deobu rizika i odgovornosti, ali i šansi države kao poslodavca, i radnika kao ugroženih neprimanjem zarada i neizvesnom budućnošću. To se može postići realizacijom ovog Predloga koji u osnovi sadrži uspostavljanje koncepta radničkog akcionarstva u tim preduzećima. Predlog predviđa nekoliko osnovnih koraka:

1) Firmu koja je predmet restrukturiranja uvesti u stanje mirovanja. Raspustiti sve upravljačke organe postavljene od strane vlade.

2) Formirati internu komisiju sastavljenu od radnika firme koja bi imala rok od 90 dana da napravi precizne Bilanse stanja i uspeha. Ovo je izuzetno važno i potrebno kako bi se utvrdilo stvarno stanje u firmi, a samim tim i njena stvarna (tržišna) vrednost.

3) Angažovati revizorsku firmu (koju bi platila vlada) koja bi asistirala prilikom izrade Bilansa.

4) Na osnovu urađenih Bilansa, u roku od 30 dana registrovati firmu kao A.D., u Centralnom registru HOV, i tačno utvrditi koliko akcija kojem radniku pripada (vlasnička struktura). Osnovni kriterijum bi TREBALO da bude broj godina provedenih na radu u firmi, kao i stručna sprema.

5) U roku od 45 dana formirati upravljačke organe firme: -Skupštinu Akcionara(SA), sprovođenjem izbora na kojima učestvuju vlasnici firme (zaposleni u njoj). -Upravni (UO) i Nadzorni odbor(NO), delegiranjem i glasanjem u SA -Direktora- kojeg imenuje i bira UO, sa diskrecionim pravom da to bud sa ili bez konkursa.

6) U roku od 45 dana od formiranja novog rukovodstva firme, napraviti preliminarni „business“ plan, (usvaja ga SA, na predlog Direktora i UO) ,na osnovu kojeg bi bili tačno definisani najveći kratkoročni i srednjeročni poslovni prioriteti firme. Na osnovu tog plana, od vlade RS dobiti garancije na osnovu kojih bi se povukle najpovoljnije kreditne linije za pokretanje proizvodnje i/ili nastavak delatnosti.

7) Vlada RS bi bila u obavezi da tokom ovog perioda isplaćuje subvencije radnicima u vidu isplate minimalca.

8) Po isteku ovog perioda, prestaje obaveza vlade da subvencioniše firmu koja je transformisana u privatno A.D.

9) Uvesti moratorijum na prodaju akcija firme na Berzi na rok od 24 meseca, kako bi se sprečio eventualni finansijski napad na firmu pre nego što ona proba da pokrene proizvodnju.

10) Po puštanju akcija na Berzu, uvesti „pravo preče kupovine“, kako bi se omogućilo da radnici koji ne žele da prodaju svoje akcije, dobiju mogućnost da prvi otkupe akcije radnika koji svoje akcije žele da prodaju.

Specifično za mnoge od ovih firmi bi bilo i propisivanje obaveze javnih preduzeća da pri kupovini, npr, vozila, repromaterijala, sirovina…imaju propisanu procentualnu obavezu nabavke istih od domaćih proizvođača, što bi moralo da se uredi nekim drugim zakonima ili uredbama Vlade…

Jedan od mogućih problema koji bi trebalo rešiti je problem radnika koji su napustili firmu uz otpremnine i penzionera, zato što bi podela akcija njima dovela do tzv. „moralnog hazarda“, u odnosu na radnike koji su ostali u firmi.

PREDLOG – da prilikom utvrđivanja broja akcija pojedinačnih akcionara, radnici koji su još uvek zaposleni budu u osetnoj prednosti u odnosu na bivše radnike i penzionere koji su deo, ili ceo radni vek proveli u preduzeću. Ovo se odnosi samo na one koji već nisu ostvarili pravo sticanja akcija u nekoj drugoj firmi. Ta prednost se može ostvariti , recimo, tako što se određen broj akcija preduzeća srazmerno podeli svim zaposlenima koji si u trenutku podele akcija u radnom odnosu firmi, a ostatak na osnovu radnog staža i kvalifikacija. Ta prednost se , takođe, može ostvariti i prilikom konstituisanja SA, na taj način što bi predstavnici akcionara- zaposlenih u firmi, bili brojniji u odnosu na akcionare koji više nisu zaposleni u njoj.

ALTERNATIVA – radnicima koji su još uvek zaposleni i ostalima se dele akcije po istim kriterijumima, ali oni koji više ne rade u firmi dobijaju akcije bez prava upravljanja.

Ovo bi bio konkretan početni predlog ,koji bi osim za firme u restruktuiranju, važio i za firme koje se nalaze u „portfoliju“ Agencije za privatizaciju. Sve ovo sa idejom da se u roku od godinu do godinu i po dana, Agencija za privatizaciju (kao izvor apsolutno najveće SISTEMSKE korupcije) potpuno ukine.

Radnici bi u ovom slučaju bili vlasnici 100 odsto akcija, te kao takvi grupisali upravljačka prava oko svojih predstavnika u Skupštini Akcionara, koji dalje biraju Upravni odbor, a ovi direktora. Ovi organi takođe, od operativnog rada, do strateškog plana,imaju apsolutno pravo odlučivanja.

Mislimo da je ovo najbrže , a opet i najbolje i najpravičnije rešenje. Niti država treba da bude večiti talac ovih firmi, niti radnici u njima taoci države. Na ovaj način se deli rizik, a eventualni uspeh ide prvenstveno na račun radnika. To su radnici koji godinama „namiču“ sa zaradama, i njihov prvenstveni cilj nisu dividende i slično, već stvaranje uslova za stabilno poslovanje firme i redovne prihode.

To povećava šanse da radničko akcionarstvo održi, i radnici ne požure sa prodajom akcija, čim im se to omogući. I još, uz dobro objašnjenje, verujemo da ni u Skupštini ne bi donosili odluke kao plod lakomosti- daj što više dok ima, već bi zaista razmišljali i o strategiji razvoja, ulaganjima, dugoročnim investicijama i slično- što daje nadu da to mogu postati zaista uspešne firme…

 

 

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*