Почетна Sloga Gornjeg Milanovca sa onima koji brane ekologiju