Početna Sloga Gornjeg Milanovca sa onima koji brane ekologiju