Почетна Sloga: Država da omogući adekvatno lečenje, penzionisanje i besplatne lekove za dijabetičare