Почетна СЛОГА: 25 ФРИЖИДЕРА И 25 ГРЕЈНИХ ТЕЛА ЗА ОПШТИНУ КРУПАЊ