Home » OBAVEŠTENJA » Saopštenje Sindikata Radnički Karneks Sloga

Saopštenje Sindikata Radnički Karneks Sloga

Vrbas, 11.08.2017.-

O sastanku koji je sa najvišim rukovodstvom „Carnex“-a održan 10.08 2017. u prostorijama MK GROUP BG.

Na sastanku su bili prisutni: Tijana Anđelić, Tamara Penjić, Milena Radosavljević Đorić i Slobodan Bilić ispred „Carnex“,  i u ime sindikata „ Sloga“ predsednik USS Sloga Željko Veselinović i predsednik sindikata Radnički Karneks Sloga Danilo Štec.

Na veoma konstruktivnom sastanku koji je trajao dva sata iznešeni su argumenti obe strane u pregovorima oko povećanja zarada zaposlenima u kompaniji „Carnex“.

Poslodavac je izneo jasan stav da na iznešene pritiske i ucene od organizatora štrajka nikad neće pristati i da je štrajk u ovom momentu kad poslodavac ima nameru da izađe sa konkretnom ponudom za povećanje zarade potpuno neosnovan.

Sindikat Radnički Karneks Sloga je, posle neuspešnih dogovora sa organizatorima štrajka, predstavnicima Samostalnog sindikata i UGS Nezavisnosti, poslodavcu izneo svoj predlog usklađivanja zarada.

Na sastanku je dogovoreno:

1 – Zarade neće biti povišene svim zaposlenima u kompaniji „Carnex“.

2 – Najveće povećanje zarade dobiće zaposleni sa nižim primanjima.

3 – Zarade će biti uvećane od 01.09. 2017. god.

4 – Ubuduće, svi problemi će biti rešavani efikasnijim dijalogom između socijalnih partnera.

Radnički sindikat Karneks Sloga se i ovom prilikom poneo više nego odgovorno gde je gledao isključivo interes proizvodnih radnika koji su socijalno-ekonomski najugroženija kategorija radnika u kompaniji „Carnex“, uz dužno poštovanje i ostalih zaposlenih.

Smatramo da smo našim odgovornim ponašanjem uspostavili kvalitetniji i novi nivo komunikacije između socijalnih partnera (sindikata i poslodavca) u rešavanju problema zaposlenih.

Na čast rukovodstvu sindikata UGS Nezavisnost Karneks i SSSS Karneks ide njihovo sramno ponašanje prema našim javno iznešenim različitim stavovima, kao i neviđenim pritiscima na članove našeg sindikata.

Zbog nemogućnosti uspeha najavljenog štrajka oni traže izlaz i krivca za svoj neuspeh, a to sasvim sigurno nije Radnički sindikat Karneks Sloga. Dokaz za to da oni nemaju jasan plan o tome u kakvu avanturu žele da uvuku radnike predstavlja i pokušaj rešavanje problema preko Agencije za mirno rešavanje radnih sporova koja nije nadležna za utvrđivanja minimuma procesa proizvodnje, za šta su od te agencije tržili intervenciju.

Na radnicima kompanije „Carnex“ je da sami vrednuju rezultate rada svakog od tri sindikata. Iza nas stoje pvenstveno istina, transparetnost u radu i svakako rezultati, kao što je i ovaj postignuti dogovor sa poslovodstvom.

O njihovom jalovom rezultatu akcije iza koje stoje lični interesi pojedinaca iz sindikata, interesi pojedinaca iz bolje plaćenih struktura zaposlenih, a sumnjamo i interesi određenih grupa van MK grupe, neka radnici sami donose sud. Mi u takvim radnjama sa njima nismo želeli, i nismo mogli da saučestvujemo. Pred poslovodstvo smo izneli jasne i javno proklamovane zahteve koji se prvenstveno odnose na položaj najvećeg broja, a najmanje plaćenih radnika. Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da smo taj cilj postignutim dogovorom sa poslovodstvom i ostvarili.

U Vrbasu, 11.08. 2017. god.

1 / Generalnom Direktoru „Carnex“ d.o.o.Vrbas – gospođa Tijana Anđelić

2 / predsedniku USS Sloga – gospodin Željko Veselinović

3 / predsednik SO Vrbas – gospodin Milan Glušac

1 / Oglasna tabla „Carnex“.

 

 

 

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*