Почетна Рудник олова и цинка на Руднику пример успешне приватизације, пословања и опхођења према радницима