Home » BLOG » PRVI DEO: SINDIKATI U DOBA KORONA VIRUSA

PRVI DEO: SINDIKATI U DOBA KORONA VIRUSA

GLOBALNI PROBLEM NA VIDELO IZNOSI PROBLEME KOJIMA SU I RADNICI IZLOŽENI NA GLOBALNOM NIVOU

PIŠE: Vladimir Radosavljević, podpredsednik USS „Sloga“ 

Aktuelna pandemija nas je sve kao pojedince, narode, klase, države… pa i sindikate, dovela u situaciju koju prvi put doživljavamo i kojoj se, u hodu, prilagođavamo. Ono što je već sada potpuno izvesno je da svet posle ovoga neće ostati isti, kao i činjenica da će ekonomski efekti ove krize biti katastrofalni. Ceh takvih očekivanih efekata će, kao i uvek, najviše osetiti male i najsiromašnije države i naravno – radnici. To je ono o čemu mi, sindikalni aktivisti, moramo razmišljati u budućnosti.

Ova pandemija je na videlo iznela (i tek će izneti) svo zlo koje su globalizacija i neoliberalni kapitalizam doneli čovečanstvu, šireći se prethodno kao epidemija kojoj se nismo uspeli odupreti. To zlo se najpre ogleda u nemoći država ( i nepostojanju volje onih koji u ime njih vladaju)  da se zaštiti pojedinac, što bi teorijski trebalo da bude njihova osnovna uloga. Istovremeno, svaka država se na svoj način bori da pre svega zaštiti povlašćene u njoj, tj. posednike krupnog kapitala. Tako smo svedoci da zdravstveni sistemi mnogih zemalja „pucaju“, totalno nepripremnjeni za situaciju kad velikom broju stanovnika treba da pruži adekvatnu pomoć.

Ako imamo u vidu da se ceo neoliberalni koncept zasniva upravo na tome – sistemu koji nije stvaran za sve, već za privilegovane i „najsposobnije“, a kome je osnovni moto da velike ribe jedu male i da je u njemu čovek čoveku nije brat, već vuk, onda ovakvim pojavama ne možemo biti iznenađeni. Sa kakvim posledicama će se suočiti čitave države i narodi koji su potpuno zavisni (pre svega u hrani, ali  i drugim proizvodima) od drugih, u svetu koji je do juče bio mali, a sada , uvođenjem različitih mera (pre svega trgovinskim i saobraćajnim blokadama), ogroman i za mnoge nedodirljiv, ostaje tek da vidimo.

Ali, da se mnogima crno piše i da će mnogi gladovati, to je već izvesno. O privredi koja je u kandžama multinacionalnih kompanija i stranaca, da i ne govorimo…

Sve su ovo pitanja i za sindikate u budućnosti, u koju smo već debelo, hteli ne hteli, zagazili. Paralelno sa pandemijom Korona virusa, širi se i neoliberalna aždaja koja je od epidemija ( od države do države) sada prerasla u pandemiju. Zato ne sumnjam da je i odbrana od nje moguća jedino na globalnom nivou, i da u tom smislu moraju razmišljati i radnici i sindikati.

Možda ova globalna nevolja povrati i svest radnika širom sveta da im je, i zbog ovakvih stvari, neophodno da budu udruženi u jake sindikate. Ali, pre toga, moramo svi učiniti sve što je do nas da bi se izborili sa pandemijom ovog virusa.

 

 

SLEDI:  SRBIJA I KORONA – SRBIJA I RADNICI U SRBIJI. ŠTA JE POSAO SINDIKALNIH CENTRALA?

 

 

 

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*