Home » OBAVEŠTENJA » Pola miliona dinara zbog mobingovanja članu našeg sindikata

Pola miliona dinara zbog mobingovanja članu našeg sindikata

Na ime nematerijalne štete Ministarstvo unutrašnjih poslova je dužno da našem kolegi nadoknadi štetu od 480.000,00 rsd zbog pretrpljenih duševnih bolova i zbog povrede časti i ugleda. Ministarstvo unutrašnjih poslova je dužno da na ime sudskih troškova plati iznos od 83.800,00 rsd.

Aleksandar Milojević, član Sindikata policije Sloga pretrpeo je zlostavljanje na radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, od strane načelnika Sektora za vanredne situacije Predraga Marića.

Na osnovu prvostepene presude Višeg suda u Beogradu, MUP je dužan da Milivojeviću nadoknadi štetu od 480.000,00 dinara zbog pretrpljenih duševnih bolova i zbog povrede časti i ugleda. Takođe I je dužno da na ime sudskih troškova plati iznos od 83.800,00 dinara.

Viši sud u Beogradu, kojim je predsedavala sudija Snežana Marjanović doneo je presudu kojom se usvaja tužbeni zahtev tužioca Aleksandra Milojevića iz Beograda da je pretrpeo zlostavljanje na radu od strane načelnika sektora za vanredne situacije Predraga Marića, tako što je nedavanjem radnih zadataka (sindrom praznog stola), počev od 16.12.2015. godine pa do 02.01.2019.godine, narušio i povredio profesionalni integritet tužioca.

Sindrom “praznog stola” je kada se žrtvi mobinga  ne zadaju zadaci koji su prilagođeni njegovim profesionalnim kvalifikacijama i obrazovanju, ne poziva se na zajedničke radne sastanke, a sve sa ciljem da žrtva bukvalno “pukne”, napravi neku grešku i da u očaju samovoljno napusti posao.

Ostaje gorko pitanje; da li će nakon ove presude načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić snositi i odgovornost, podneti ostavku na funkciju ili biti smenjen.

Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije 

Nedopustivo je, a sada i dokazano od strane Višeg suda “iživljavanje“ na zaposlenima.

Ko je Aleksandar Milojević

Prvi srpski Eliot Nes

Aleksandar Milojević radni odnosu u MUP zasnovao je 1998. godine. Od 15.07.2002.godine radio je u Upravi za borbu protiv organizovanog kriminala na radnom mestu poslovi suzbijanja korupcije, sa statusom ovlašćenog službenog lica.

Od 11.10.2007.godine Aleksandar Milojević je imenovan za pomoćnika ministra poljoprivrede do 18.07.2008.godine, kada se vraća na ranije radno mesto u UKP.

Rešenjem ministra unutrašnjih poslova on je 01.06.2009.godine postavljen za prvog načelnika Jedinice za finansijske istrage i postavio je je na noge, praktično sa svojim saradnicima osmislio sistem rada i postupanja u finansijskim istragama. Zbog te činjenice, od strane medija nazvan je prvim srpskim Eliotom Nesom. Tu vest su tada preneli svi srpski mediji između kojih je i čuvena “Politika” koja je objavila sledeći tekst: Srpski Eliot Nes juče počeo da radi.

Kasnije, 21.0.1.2011.godine zbog postignutih izuzetnih rezultata u radu on je vanredno unapređen u zvanje glavni policijski savetnik što je ekvivalent činu pukovnika, tokom svoje radne karijere u Direkciji policije dvadeset tri puta je nagrađivan novčanom nagradom.

Bez ikakvog smislenog obrazloženja Direktor policije dana 11.11.2014.godine Aleksandra Milojevića sa radnog mesta načelnika Jedinice za finansijske istrage premešta na novo radno mesto koordinatora poslova mađunarodne saradnje u sedište Upravu kriminalističke policije.

Bez ikakvog pravnog osnova i mimo svojih ovlašćenja načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić svojim rešenjem od 12.11.2015.godine trajno je premestio Aleksandra Milojevića iz Uprave kriminalističke policije u Sektor za vanredne situacije na radno mesto “Poslovi analize rizika” u statusu posebne dužnost.

Nakon pet godina, to rešenje je više puta ukinuto a na Upravnom sudu dva puta preuđivano u korist Aleksandra Milojevića, postupak je i dalje u toku.

Opširnije na sajtu Sindikata policije Sloga: VIŠI SUD: MUP mobingovao svog prvog Eliota Nesa

 

 

 

….

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*