Почетна Пакет мера за санирање последица пандемије је маркетиншки