Home » OBAVEŠTENJA » Održan 18 kongres Svetske federacije sindikata WFTU

Održan 18 kongres Svetske federacije sindikata WFTU

“Nastavljamo ujedinjeni” – završna je poruka i slogan 18. Kongresa WFTU održanog u Rimu.

Izborom Pampisa Kiricisa za novog generalnog sekretara u narednih pet godina završen je 18. kongres Sindikata Svetske federacije (WFTU). Kiricis je poreklom sa Kipra iz PEO sindikata i do sada je bio potpredsednik WFTU za Evropu.

Kongres je održan je u Italijanskom gradu Rimu u periodu od 6 do 8. maja 2022. godine, a učešće je uzelo 419 delegata iz 94 države.

Udružene sindikate Srbije Sloga na ovom izuzetno značajnom svetskom skupu predstavljali su predsednik sindikata Željko Veselinović i generalni sekretar Predrag Adamov.

Predrag Adamov i Željko Veselinović

Tokom tri dana debate i konstruktivne diskusije delegata, uglavnom se govorilo o problemima sa kojima se susreće radnička klasa širom sveta koja je danas u veoma velikim problemima, pritisnuta neoliberalnim kapitalizmom koji gazi sve pred sobom.

Zapažen govor imao je i predsednik Sloge Željko Veselinović koji je informisao delegate Kongresa o problemima radnika u Srbiji, ali i predložio novom rukovodstvu da se u narednom periodu povede više računa o širenju WFTU u Evropi, kao i uključivanju većeg broja mladih i žena u sindikalne aktivnosti.

Željko Veselinović

Adamov, Mavrikos i Veselinović

Kada je reč o samoj organizaciji, dosadašnji generalni sekretar George Mavrikos koji je vodio WFTU od 2005 godine i za vreme čijeg mandata je Svetska federacija sindikata sa 48 miliona uvećana na 105 miliona članova odlazi u zasluženu penziju, ali će se dalje baviti obukom mladih sindikalnih aktivista.

Kancelarija za Evropu je sa Kipra prebačena u Rim i njome će u narednom period rukovoditi predstavnici sindikata USB iz Italije, koji su bili organizatori i domaćini kongresa i koji su taj posao sjajno odradili.

Tokom kongresa u Rimu izabrani su predsednik, potpredsednici, predsednicki savet i sekretarijat.

U narednom periodu biće predloženi i organi sindikata po regijama, gde očekujemo da Udruženi sindikati Srbije Sloga dobiju veću ulogu za region Evrope.

Inače po prvi put su na kongresu učestvovali i izabrani u organe predstavnici sindikata iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) koji su imali svoje delegate.

Usvojeno je i nekoliko rezolucija, među kojima su one o radničkoj solidarnosti s Kubom, Palestinom, Iranom i Venecuelom, kao i druge koje se odnose na sukob između Rusije i Ukrajine, podelu Kipra i podršku radnicima u Pakistanu, Grčkoj, Nigeru i Turskoj.

“Nastavljamo ujedinjeni” – završna je poruka i slogan 18. Kongresa Svestske federacije sindikata WFTU održanog u Rimu.

Informativna služba

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*