Početna Novogodišnja poruka Svetske federacije sindikata (WFTU)