Home » OBAVEŠTENJA » Nasilje u porodici ima ekonomsku i socijalnu dimenziju

Nasilje u porodici ima ekonomsku i socijalnu dimenziju

Beograd, 24. maj 2015. – Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ traže da se na predstojećoj sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova na kojoj će se raspravljati o porodičnom nasilju, pored predstavnika MUP-a, tužilaštva i nevladinog sektora uključe i sindikati.

nasilje u porodici

Smatramo da imamo pravo da ukažemo da porast agresije u srpskom društvu ima ekonomsku i socijalnu dimenziju i da je zbog toga izdržljivost ljudi na maksimumu.

Mi godinama unazad živimo u uslovima ekonomske krize koja je nekada imala svoje ime kao „Velika depresija“, a najočigledniji uticaj te krize na naše živote je ljudska patnja uslovljena nemaštinom.

Zabrinjava nas što se o ekonomskim uzrocima na porast porodičnog nasilja vrlo malo govori, što po nama otežava, ne samo poimanje problema, već i mogućnost kvalitetne prevencije ovih pojava.

Uticaj kapitala i profita sa jedne i nemaštine sa druge strane, sve više razara instituciju porodice, u kojoj žene zahvaljujući negativnim stereotipima društva u kome živimo postaju najčešće žrtve nasilja.

One su danas manje plaćene u odnosu na muškarce, često ekonomski zavisne, i ne samo to, već su i najčeće žrtve mobinga na poslu, a kod svojih kuća žrtve porodičnog nasilja.

Smatramo da država i ljudi koji je vode treba mnogo više da rade na polju ekonomije, otvaranju novih radnih mesta i podizanju standarda građana, ali i da sankcionišu svakodnevno plasiranje masovnih zabava sa elementima nasilja koje su se odomaćile i postale na neki način mejnstrim srpskog društva.

Ukoliko se nastavi isključivo sa potenciranjem na represivnim merama, bojimo se da će to dati samo kratkoročne rezultate i odgoditi problem do tačke pucanja, jer bez jačanja ukupne svesti o ekonomskoj i socijalnoj dimenziji ovog problema neće biti pravih efekata.

 

Informativna služba

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović zakazao je hitnu sednicu tog skupštinskog tela za 26. maj zbog sve učestalijeg nasilja nad ženama i u porodici i najavio da će na sednicu biti pozvani predstavnici MUP-a, tužilaštva, ministarstava pravde i zdravlja, kao i predstavnici civilnog društva koji se bave zaštitom žena od nasilja.

 

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*