Почетна СЛОГА РЕПРЕЗЕНТАТИВНА У МИНИСТАРСТВУ РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ