Početna Jura da poštuje Ustav, a Srbija da ga brani