Početna Ima izuzetaka, ali većina reprezentativnih sindikata brani interese poslovodstva