Home » PRENOSIMO » Hofman: U Srbiji se radi na slabljenju sindikata

Hofman: U Srbiji se radi na slabljenju sindikata

Rajner Hofman, predsednik Nemačkog saveza sindikata (DGB), najveće sindikalne organizacije u Evropi, ocenio je da se „trenutno u Srbiji radi na slabljenju sindikata“ – piše dnevni list „Danas“.

On je kazao da su pojedine odredbe novog Zakona o radu u u potpunosti suprotstavljene standardima radnog zakonodavstva u Evropskoj uniji, a kao primer je naveo odredbe kojom se trajanje rada na određeno vreme povećava sa 12 na 24 meseca.

Takvo nešto je nezamislivo i neprihvatljivo u zemljama EU.

CaptureO proširenom dejstvu kolektivnih ugovora Hofman je rekao da su ti propisi dosad u Srbiji bili bolji nego u Nemačkoj. Kako je pojasnio, u Srbiji je kolektivni ugovor mogao da ima prošireno dejstvo kada su strane koje su pregovarale o njemu zastupale 30 odsto zaposlenih u određenoj privrednoj grani, dok je nedavno usvojenim izmenama Zakona o radu taj procenat povećan na 50 odsto.

– Prošireno dejstvo kolektivnog ugovora donosi ljudima sigurnost i to je važan element za uređenje rada, radnog vremena, radne i zdravstvene zaštite. Smanjenje je korak unazad – istakao je Hofman.

Predsednik DGB-a je dodao da se „trenutno u Srbiji radi na slabljenju sindikata“, naglasivši da su sindikati u Evropi konstitutivni element civilnog društva i da svaka vlada mora to da prihvati.

Hofman je ujedno i preporučio Vladi Srbije da nastavi proces socijalnog dijaloga sa sindikatima.

Opširnije na: http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/delovi_zakona_o_radu_u_suprotnosti_sa_regulativom_eu.4.html?news_id=286425

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*