Почетна Држава да објави списак закупаца и отклони све сумње