Početna Država da donese uredbu kojom bi se radnici obeštetili