Почетна Dimović: Neophodno izmeniti aktuelni zakon o radu koji je donet na štetu radnika