Home » OBAVEŠTENJA » Dan mladih u senci nezaposlenosti

Dan mladih u senci nezaposlenosti

Briga države o mladima ne leži samo u moralnoj ili međunarodnoj obavezi prema rezolucijama UN, već  je sama srž u ekonomskoj, stoga ona mora mnogo više da povede računa o ovoj temi i da to prepozna kao svoj potencijalni resurs za stvaranje nacinalne perspektive razvoja celokupnog društva.

Iako su mladi najdragoceniji resurs svake zemlje, pa i naše, država i dalje nedovoljno vodi brigu o njima.

dm

Država će i ove godine povodom Međunarodnog dana mladih skrenuti pažnju na pitanja koja utiču na položaj omladine u našem društvu, a već sutradan zaboraviti ovaj datum i okrenuti se svojim dnevno političkim temama, što nije dobro jer se položaj mladih u Srbiji ne sme doživljavati u kontekstu obeležavanja poput nekakvog “saborovanja”, već ozbiljnih koraka ka stvaranju uslova za njihovo potencijalno proaktivno učešće u donošenju samih bitnih odluka za državu i društvo.

S druge strane, položaj mladih je sve više u senci njihove nezaposlenosti i besperspektivnosti pa je samim tim i veći razlog da rešavanje nezaposlenosti bude prioritet nad prioritetima, a jedan od ključnih problema mladih leži u zamci obrazovnog sistema koji nije u funkciji da zadovolji novonastalo tržište rada u uslovima globalizacije i krupnog kapitala.

Primetno je da sve više mladih po završetku visokog obrazovanja odlučuje na migracije i odlazak u druge zemlje gde se njihovo znanje doživljava kao sredstvo za stvaranje ekonomskog profita, za razliku od Srbije gde se oni doživljavaju kao prepreka političkim strankama i novim idejama.

Oni koji nemaju mogućnost da odu, ostaju u Srbiji zarobljeni u profesijama koje nemaju budućnost i čiji angažman nikome nije potreban, osim u slučajevima samog njihovog uključivanja u političke stranke, ali bez prava na donošenje bilo kakvih bitnih odluka.

Smatramo da je potrebno reformisati kompletan obrazovni sistem i dati prioritet zanimanjima koja se traže i koja će u narednih nekoliko decenija imati perpektivu, poput poljoprivrede na koju se veoma mali broj mladih odlučuje.

Što se tiče sindikata, Udruženi sindikati Srbije “Sloga” će u narednom periodu o položaju mladih u samom sindikatu voditi više računa, davati im veću ulogu u samom radu i odlučivanju, budući da su mladi oduvek bili avangarda svih promena, stoga i promena u samom načinu nove organizaovanosti sindikata koja nam je itekako neophodna kako bi se oslobodili uticaja sindikalne birokratije i odgovorili vremenu u kojem živimo.

Iskustvo starijih nam je itekako neophodno, međutim, takođe, sindikat ne sme postati zamka i utočište za nastavak egzistencije ljudi koji su odavno penzioneri i koji svoju ulogu u sindikatu vide isključivo kao produžetak materijalne egzistencije.

Međunarodni dan mladih se u Srbiji obeležava na osnovu Rezolucije 54/120, Generalna skupštine UN, kojom se prihvata preporuka Svetske Konferencije ministara zaduženih za omladinu da se 12. avgust proglašava Međunarodnim danom mladih.

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*