Home » IZBORI 2014 » ČLANOVIMA USS „SLOGE“, PRIJATELJIMA I JAVNOSTI

ČLANOVIMA USS „SLOGE“, PRIJATELJIMA I JAVNOSTI

U nekoliko prethodnih dana bilo je različitih reakcija i komentara povodom odluke USS „Sloge“ da se, učešćem na predstojećim izborima, aktivno uključi u politički život Srbije. Prvo su se oglasili svi kritičari ove odluke, ne tražeći nikakve odgovore i diskusiju, apsolutno sigurni u svoju procenu i već donetu „presudu“ za ovakav čin. Argumentovanje i objašnjavanje odluke smatram neophodnom prethodnom radnjom, posle koje je prirodno da neko izrazi svoje neslaganje. Svaku drugu komunikaciju posmatram kao unapredzavršenu. Bilo je i prijatelja koji su odmah iskazali poverenje u našu procenu i pružili nam (i meni lično) podršku,  javno ili putem poruka. Njima sam najviše zahvalan  ̶  poverenje koje su na taj način iskazali  najveća je podrška, koja se od iskrenih prijatelja u ovakvim situacijama i očekuje. Bilo je i onih koji su ćutali, znajući i, verujem, iščekujući, trenutak kad ću da se sam o tome izjasnim, što ovom prilikom i činim.

         Kao i moje kolege, učestvovao sam u donošenju ove odluke, potpuno svestan rizika koji preuzimam. Za ovakvu odluku sam se opredelio iz sledećih razloga:

        Od kad sam aktivan u sindikatu (uvek alternativnom, dakle onom koji nije bio miljenik ni jedne vlasti) uvek sam se zalagao za ostvarivanje aktivne političke funkcije sindikata, kao obaveze najbrojnije društvene organizacije. Demagoškom pričom o apolitičnošću sindikata služili su se samo oni sindikati koji su na taj način obmanjivali i svoje članstvo i javnost. Svesno gurajući sindikat na margine političke scene, a koristeći ga, pritom,  kao pokriće za sklapanje  polutajnih i tajnih dogovora sa partijama i političarima, isključivo radi lične materijalne koristi, u tome godinama prednjače čelnici Samostalnog sindikata Srbije.

        Sindikat treba da se izjašnjava o svim bitnim društvenim dešavanjima, pa i iz sfere politike. Od političkih odluka zavisi koliko će sindikat imati mogućnosti za svoje delovanje – ono je uslovljeno ukupnom društvenom situacijom i uređeno radnim zakonodavstvom, na šta neposredno utiču političke odluke. Dakle, hteli mi ili ne hteli da se bavimo politikom, ona se uvek bavi nama, određujući granice u kojima možemo delovati. Sindikati ne biraju političke aktere koji postoje u Srbiji. Oni su takvi kakvi su, i takvi donose sve najvažnije odluke o našoj budućnosti. Ne izjašnjavati se  o tim odlukama i onima koji ih donose (dakle, ne baviti se politikom)  nonsens je i luksuz koji sindikat nigde, a naročito u Srbiji danas, sebi ne sme da dozvoli, jer se u suprotnom postavlja pitanje svrhe udruživanja radnika u iste. Sindikat nije kulturno-umetničko društvo, diskontna niti turistička organizacija. Sindikat je interesna zajednica zaposlenih u svrhu zaštite svojih prava, standarda i uslova rada. Sva ova pitanja uređuju se zakonima, a kako na njih uticati, a da se ne izjašnjavate o njima i onima koji ih donose, i ne pokušavajući da u tome imate aktivan, a u krajnjem cilju i presudan  uticaj?

        Učestvovanje na izborima u okviru koalicije okupljene oko Demokratske stranke nije nam od te stranke uslovljeno (niti bismo mi na to pristali) pristupanjem stranci. Mi na toj listi predstavljamo Udružene sindikate Srbije „Sloga“ i radništvo Srbije.

        Procenili smo da, u izboru da li je za naše članstvo bolje da i dalje delujemo vaninstitucionalno, ili da pokušamo svoje ciljeve da ostvarujemo kroz institucije, mi nemamo izbora! U proceduri je, i uskoro će, kako god da se izbori završe, biti usvajanje nekoliko najvažnijih zakona za radništvo Srbije. Ukoliko oni budu usvojeni i doneti u formi u kojima su nam u predlozima predstavljeni, biće to konačan obračun sa radništvom ove zemlje, sa dalekosežnim i nepopravljivim posledicama. Mi ulazimo u izbore sa ciljem da, prilikom usvajanja zakona iz ove oblasti, u Skupštini Srbije budemo autentični predstavnici radnika. One koji su u dosadašnjem fingiranom socijalnom dijalogu navodno predstavljali radnike, mi smatramo produženom rukom vlasti, zainteresovanim jedino za očuvanje svojih ličnih privilegija. Te privilegije se najbolje ogledaju kroz zarade i naknade koje čelnici takozvanih reprezentativnih sindikata ostvaruju godinama kao rukovodioci tih sindikata, članovi raznih Upravnih odbora, vladinih agencija i timova, Socijalno-ekonomskog saveta itd.  Pri tome na sve načine onemogućavajući svaki otpor radnika u procesima koji su na njih ostavili katastrofalne posledice – od kriminalne privatizacije do restrikcija radnih prava kroz radno zakonodavstvo. Ne samo da su širenjem defetizma i sputavanjem prirodnog otpora radnika ovim procesima izdali funkcije koje su predstavljali, već su , uz političare, bili direktni saučesnici u realizaciji tih procesa.

        O našim dosadašnjim zahtevima da se uzdrže od usvajanja antiradničkih zakona u interesu krupnog kapitala, koje smo upućivali svim partijama, jedino je Demokratska stranka odgovorila javno, deklarišući se kao otvoreni protivnik takvih zakona i načina na koji se usvajaju i donose.

        Kao večiti protivnik svih autoritativnih i totalitarnih režima i borac za demokratizaciju društva, lično sam ubeđen da je koalicija okupljena oko DS jedina realna alternativa uspostavljanju takvog društva u Srbiji. Prihvatanje učešća na listi ličnosti kao što je Aida Ćorović u takvom uverenju me je dodatno učvrstilo.

        Kao  kritičaru salonskog političarenja ili  licemernog zaklanjanja iza apolitičnosti, kao i nespremnosti ljudi da u važnim situacijama za zajednicu preuzmu ličnu odgovornost , iako svesnom svih negativnih posledica, nije mi bilo teško da donesem ovakvu odluku..

        Odgovornost za svoje odluke i postupke ne dozvoljava mi ni da razmišljam o alternativi   ̶  da svoje članove povedem u akcije avanturističkog tipa, koje se uvek završavaju izvlačenjem debljeg kraja upravo za nas, obične ljude. Uvek sam za pregovore i dogovore, kao najhumaniji način rešavanja ljudskih sporova. To nikako ne znači da će „Sloga“ prestati da podržava sve akcije i proteste svojih članova, kao i do sada. Uvek je bilo i biće problema koji se rešavaju za pregovaračkim stolom, ali uvek i onih za koje put do tog stola započinje preko demonstracija, štrajkova, blokada… USS „Sloga“, i nakon ulaska u parlament, neće prezati od takvih oblika delovanja, kad god proceni da je to svrsishodno i neophodno, kao što je uvek činila i do sada.

        Pozivam članstvo USS „Sloga“ i sve svoje poznanike i prijatelje da podrže ovu izbornu listu, pri tome imajući u vidu da glasanjem za nju pre svega glasaju za sindikat na čiji sam dosadašnji uspeh u radu ponosan. Skoro dvadeset godina sam aktivan u sindikatu i najzad smo napravili „Slogu“,  jedini sindikat koji jeste i biće autentični predstavnik radnika, a ne interesna organizacija pojedinaca koji ga predstavljaju. Doprinošenjem što većem uspehu naše liste, lično ćete pomoći „Slogi“ da se pozicionira kao ravnopravan učesnik u instituciji u kojoj se donose sve najvažnije odluke po radnike. Prilikom glasanja imajte u vidu da olakim davanjem poverenja nekoj partiji koja će donošenjem antiradničkih zakona onemogućiti sindikat da vas štiti glasate protiv sebe i svojih prava.

        Na kraju, želeo bih da kažem da sam spreman da, za eventualne loše posledice po „Slogu“ nakon ove odluke,  LIČNO snosim odgovarajuće konsekvence. I pored podrške za ovakvu odluku, koju smo naravno prethodno proverili kod svojih odbora i članova ( u mom slučaju jednoglasnom odlukom sindikata koje u USS „Sloga“ predstavljam), svestan sam lične odgovornosti i spreman da je, u ime tih organizacija, sutra snosim SAM. Jer, i pored najnormalnije provere mišljenja naše baze, dakle članstva, pre donošenja ovakvih odluka (a i u to su neki „prijatelji“ javno iznosili sumnju) lično smatram da je odgovornost svakog ko „…ak na brdu, bar imalo stoji…“ najveća!


Vladimir Radosavljević

USS „Sloga“  ̶  Gornji Milanovac                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                           

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*