Početna Aktivna uloga poverilaca u stečajnom postupku