Početna Momirović komična figura bez kvalifikacija za ministra