Početna Vlast potpuno nespremna za ekonomsku krizu