Почетна Stefan Mitrović, predsednik Sindikata radnika pošte „Sloga“, Izabran u Izvršni odbor Međunarodnog Sindikata transportnih radnika (TUI)