Почетна Слога репрезентативна у ЈЦММ Аутомотиве Д.О.О. Крагујевац