Home » OBAVEŠTENJA » Sindikate u Hrvatskoj ne finansira država

Sindikate u Hrvatskoj ne finansira država

Beograd, 15. septembar 2015. – Na nedavno održanom Drugom sindikalnom forumu koji su organizovali Fondacija Fridrih Ebert i Centar za razvoj sindikalizma, predsednik Udruženih sindikata Srbije Sloga Željko Veselinović postavio je pitanje ekspertu za sindikalna pitanja dr Draganu Bagiću sa Filozovskog fakulteta u Zagrebu

– Da li predstavnici reprezentativnih sindikata u Hrvatskoj koji su članovi Gospodarskog socijalnog veća (kod nas Socijalno – ekonomski savet) imaju novčane i druge nadoknade od strane države za učešće u tim savetima i koliko one iznose?

Odgovor je bio i više nego jasan

„Ne, nema nikakve nadoknade za članove Gospodarsko socijalnog veća u Hrvatskoj. To telo ima niz radnih tela, u njemu sede stručne službe i predstavnici sindikata koji su plaćeni od strane svojih sindikata“ – rekao je Bagić.

Pogledajte pitanje i odgovor

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*