Home » OBAVEŠTENJA » Ljudi beže iz vojske
Ljudi beže iz vojske

Ljudi beže iz vojske

Predsednik  jednog  vojnih sindikata Dejan Pavlović za “Svedok “ kaže da ljudi beže iz Vojske i poručuje: Predsednik Vučić laže, nema ljudstvo da obezbedi granice, Srbija je u velikom bezbednosnom riziku

Piše : Olivera Milivojčević

Kvalitetna i objektivna informacija zahteva novac. Poštujte rad novinara i pomozite opstanak slobodnog novinarstva. Kupite Svedok na vašem obližnjem kiosku…

Predsednik  “Sloge- sindikata zaposlenih u Ministartvu odbrane i Vojsci Srbije”   Dejan Pavlović tvrdi da “predsednik po ko zna koji put obmanjuje građane izjvama da je država bezbedna i da ima kapacitet da da hermetički zatvori granice pred najezdom migranata”.

“ To je neverovatno što predsednik priča. Mi nemamo mogućnost da se odbranimo nikako , ako bi nam se desilo ono što se Grcima dešava. Prvo, naše granice već godinama ne obezbeđuje vojska već pogranična policija. Drugo, naša vojska je iz dana u dan sve opustošenija sa ljudstvom. U vojsci imamo neviđeni odliv kadrova, a o tome niko ništa neće da kaže. Svi prećutkuju istinu “, kaže Pavlović u razgovoru za “Svedok”

Svedok:  Kakvo je  stvarno stanje u Vojsci Srbije?

Dejan Pavlović: Stanje u vojsci je iz dana u dan sve gore. Odliv kadra je neplaniran i već tolikih razmera da ga je nemoguće zaustaviti. Vojsku Srbije godišnje napusti i do hiljadu pripadnika. Ministarstvo je pokušalo da zaustavi odliv kadrova otvaranjem stalnog konkursa za profesionalne vojnike ali to nije ni malo ublažilo problem. Vojsku najviše napuštaju profesionalni vojnici koji su i najugroženija kategorija zaposlenih ali su sve češći slučajevi da i oficiri napuštaju vojsku, pa čak i oni sa višim činovima. Možete zamisliti kakvo je stavrno stanje  kada je ministar podatke o odlasku kadrova  proglasio vojnom tajnom. To se  odrazilo na one koji su ostali, jer trpe sve veća psiho- fizička naprezanja, rade posao jean za troje,  pa ljudi sada još više misle o odlasku, a čini mi se da država nema želju da to zaustavi.

S: Šta su glavni uzroci što ljudi odlaze?

D.P: Glavni razlog je mala plata koja se ne isplaćuje po zakonu. Osnovica za obračun plate pripadnika vojske je propisana Zakonom o vojsci i ona iznosi 75% od osnovice prosečne zarade u Republici Srbiji, ali dolaskom aktuelne vlsti ova osnovica nikada nije ispoštovana, a pored toga zadesilo nas je i smanjenje plata u javnom sektoru.  Kasnije je kroz izmene i dopune Zakona o Vojsci dodata rečnica da Vlada Srbije može odlučiti da ta osnovica bude manja ako u budžetu nema sredstava. To bukvalno znači da osnovica može biti jedan dinar.

Pored plate moram da napomenem da se pripadnicima vojske ne isplaćuje naknada za topli obrok i regres a naknada za dolazak i odlazak sa posla je ograničena na 650 bodova što iznosi 11986 dinara,pa tako neko ko putuje na posao iz jednog mesta u drugo da još pola plate za put. Prekovremeni sati se ne plaćaju a oni su usled velikog odliva kadra sve veći. Posle mog sastanka sa ministrom odbrane krenulo se sa isplatom dela prekovremenih sati. Kažem dela jer su mnogima posle tri godine zastareli ostvareni sati, ne vode se tačne evidencije a plaća  se najviše 32 sata mesečno što dozvoljava zakon iako se ostvari mnogo više. Najteže prekovremene sate ostvare profesionalni vojnici jer kada dođe produžetak ugovorakomandanti ih uslovljavaju da potpišu izjavu da su sve sate iskoristili da bi im produžili ugovor, pa  se stiče utisak da je plata u vojsci veća. A  plata, recimo, profesionalnog vojnika oko 44.000 dinara. Danas istu platu imaju radnik na trafici i profesionalni vojnik. Zadnjim povećanjem plate još više je napravljen jaz između generala i vojnika. General danas ima tri ipo puta veću od vojnika, i pored toga niz drugih privilegija.

Razlog za bežanje iz vojske je I  obavljanje poslova koji vam nisu u opisu radnog mesta. Mladi ljudi dolaze u vojsku najpre iz patriotskih razloga, a zatim jer je vojnički život izazov za mlade, aonda dožive razočarenje kada umesto da nose pušku i izvode obuku, dobiju trimer ili metlu i ceo dan čiste kasarnu. Tako razočaran vojnik odlazi čim nađe drugi posao, a oni koji ostanu često odlaze jer trpe mobing od strane ambicioznih komandanata kojima je ministar dao ovlašćenje da odlučuju kome će produžiti ugovor a kome neće.

Karijerno napredovanje nije predvidivo jer je Uredbom o stanjima u službi propisano da gde god išli na školovanje ili usavršavanje ili ako trebate napredovati morate imati pozitivno mišljenje komandanta. Tako imamo situaciju da ne napreduju uvek najbolji.

Što se tiče napredovanja podoficiri su najugrožrniji jer ne postoji dovoljan broj formacisjkih mesta zastavnika pa mnogi po petnaestak godina nose čin stariji vodnik prve klase a sa oficirima to već nije sluaj čak smatram da na ovo brojno stanje imamo previše pukovnika i generala.

S: Ali vi se tu nešto samo žalite, a dobili ste nove uniforme i naoružanje…

D.P:Tačno je da smo dobili novo naoružanje. Pitanje je da li nam je baš to trebalo i da  li smo mogli proći jeftinije, ali to je pitanje za ministra. Što se tiče uniformi moram da kažem da je apsolutna neistina da vojnici imaju tri para uniformi i čizama. Niko nema ni dva para čizama a čak nema dovoljno uniformi i čizama za zamenu pa se dovija svako kako zna i ume. O kvalitetu unoiforme tek treba da se diskutuje ,jer smatram da za isti novac može da se dobije mnogo bolja i kvalitetnia i udobnija unoforma .

S: Zašto se onda ćuti o stanju u Vojsci Srbije?

D.P: Kao što sam rekao svako napredovanje je uslovljeno mišljenjem predpostavljenog i tako svaki komandant fingira stanje na svom nivou kako bi se domogao većeg čina a sa druge strane imate ministra koji nema vojno znanje i nije u stanju da sagleda pravo stanje stvari. A oni na najvišim dužnostima su zadovoljni jer imaju platu tri ipo puta veću od vojnika, a pored toga su angažovani u raznim upravnim odborima, službeni automobile  ih vozi gde god idu, imaju dnevnice za svako kretanje tako da im plata ostaje čista.Komandanti na sindikate gledaju kao na neprijeteljsku organizaciju, upravo jer sindikati ukazuju na kršenje propisa. Čak ide do te mere da se kriju dokumenta od predstavnika sindikata, ne postavljaju se na određene dužnosti, a vrlo često se saslušavaju oni koji se požale sindikatu. Kada sindikat ukaže na problem komandanti se naješće ne trude da reše problem već vode istragu da saznaju kako je sindikat saznao za ne poštovanje propisa a mnogi su prinuđeni da krše propise po naređenju komandanata.

S: Vi govorite o kršenju propisa… Dajte, ako ih ima, neki konkretan primer…

D.P: Javne nabavke su često sumnjive. Vojska više svoja vozila ne popravlja u svojim radionicama već u privatnim servisima kojima se daju ogromne sume za sitne popravke. Građevinske radove takođe izvode građevinske firme koje pogode posao a fiziki radnici budu vojnici. Firma naravno naplati novac. Prošle godine smo imali situaciju da je neko nabavio 34 tone pašteta Farmer sa kratkim rokom trajanja pa je Načelnik uprave za logistiku promenio jelovnik u svim jedinicama i vojnik je jeo četiri paštete dnevno da bi ih utrošili. Naravno niko nije odgovarao. Brojni su takvi primeri.

Kvalitetna i objektivna informacija zahteva novac. Poštujte rad novinara i pomozite opstanak slobodnog novinarstva. Kupite Svedok na vašem obližnjem kiosku…

S: Kao predstavnik sindikata znatde li šta se dešava sa obećanim jeftinim stanovim a za vojsku?

D.P:  Ti stanovi su obećani za 2017. pa 2018. godinu ali se još ne nazire završetak. U svakoj predizbornoj kampanji se spomieu stanovi za vojsku.  Još 2014. je obećano da če ti stanovi biti 380 evra po kvadratu koliko čujem sada, u Beogradu će biti 600 evra na lokacijama koje nisu baš atraktivne. Posojala su mnogo bolja rešenja.

S: Samoproglašena država Kosovo I njen novi premijer Agim Kurti najavili su da će uvestoi pbavezan vojni rok. Šta se dešava u Srbiji sa takvom mogućnošću I da li smo mi neozbiljniji od nevažeće države Kosovo?

D.P: Sada nema ni smeštajnih kapaciteta a ni dovoljno starešinskog kadra za tako nešto, ali smatram da je potrebno uvođenje vojnog roka najpre jer bi  bile smanjene posledice odliva kadra a i zbog bezbednosnih izazova treba svaki građanin da bude obučen. Naravno uvođenje vojnog roka iziskuje i dodatna budžetska sredstva. Sudeći po politici koju vodi ova vlast do toga skoro neće doći.

S: To što ste vi ispričali o vojsci, o odlivu kadrova navodi na pitanje, kakva je zapravo bezbednosna situacija u Srbiji. Da li Srbiji  preti opsanost ukoliko dođe do velikog priliva migranata?

D.P: Ne bih da širim paniku ali smatram da građani nisu još svesni kakva nam opasnost preti. Prvo nemamo podataka o migrantima ko su, da li su osuđivani, kakvog su zdravstvenog stanja. Kao što ste imali piliku da vidite to su uglavnom vojno sposobni mladi ljudi pa se postavlja pitanje ako su to migranti gde su im žene i deca, stari ljudi. Predsendik je najavio da dolaze da povećaju natalitet što mene kao čoveka zabrinjava, jer su druge vere i običaja i često nasilni.

Ako pažljivo pratite njihovo kretanje videćete da se kreću u grupam koje liče na vojne formacije i uvek imaju vođu. Te manje grupe se nekoliko puta dnevno sastaju sa drugim manjim obrazujući formaciju jačine voda. Imali smo prilike i da idu u navodnu šetnju od Beograda do Inđije što može da se poredi sa maršom, a priznaćete da neko ko nije fizički pripremljen ne može baš toliko da pešači. Često se dešava da uđu u sukob sa našim građanima i vrlo često u tuči koriste noževe koje im prilikom ulaska niko nije oduzeo. Dolaskom velikog broja migranata povećava se i rizik od napada na naše građane. Smatram da je država trebala da im ograniči kretanje, čak i zabrani ulaske u objekte gde ima dosta naših građana a na ulici ograniči da se ne mogu kretati u grupama većim od one koju može kontrolisati patrola policije.Diskutabilno je i postavljanje kampova za migrante blizu granica sa NATO zemljama. Vrlo je moguće da je to nečija vojska koju neko može upotrebiti za stvaranje nove islamske države na Balkanu.

S: Da su Vojska Srbije I naše bezbednosne stukture spremne I sposobne da obezbede sigurnost građanima Srbije?

D.P: Vojska je nekada obezbeđivala državnu granicu i to su činile granine jedinice. Granične jedinice su bile u sastavu graničnih bataljona koji su se sastojali iz graničnih četa koje su u svom sastavu imale više karaula koje su se fiziki nalazile u graničnom pojasu. Tada se granica obezbeđivala patrolom, zasedom, osmatračnicama, rejonskim stražarima i stražarima kod karaule. Dakle bila je mala verovatnoća da neko neopaženo pređe državnu granicu. Od 2006. godine državnu granicu obezbećuje granična policija koja to radi na sasvim drugi način, patroliranjem vozilima. Usled nepristupačnih terena ne mogu svuda ni da priđu do granice.

Vojska sada u svom sastavu nema jedinicu opremljenu i osposobljenu za obezbeđenje državne granice, a angažovanjem neke od jedinica ugroziće se obavljanje osnovnih zadataka, jer je trenutno odliv kadra učinio svoje I mi više nemamo koga da pošaljemo. Pozivanjem rezervnog sastava ne verujem da bi popunili jedinice,jer smo svedoci da je skoro donet zakon o pravima boraca kojim borci nisu zadovoljni. Primera radi borac dobija borački dodatak kada  navrši 60 godina pod uslovom da on i članovi njegove porodice nemaju nikakva primanja. To će sigurno uticati na odziv rezervnog sastava.

Možda je jedno od rešenja upućivanje Komunalne policije na vojnu obuku i slanje na državnu granicu. Sa platom koju imaju korisnije je da obezbeđuju državnu granicu nego da asistiraju BUS PLUS kontrolorima…  (opširnije u štampanom izdanju)

Kvalitetna i objektivna informacija zahteva novac. Poštujte rad novinara i pomozite opstanak slobodnog novinarstva. Kupite Svedok na vašem obližnjem kiosku…

 

Antrfile

Ima sindikata koji rade za vlast i teraju radnike da skupljaju glasove SNS

“Sindikat zaposlenih u ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije je formiran najpre u okviru Zajednice sindikata Srbije. Formirao sam ga  sa grupom nezadovoljnih članova Vojnog sindikata Srbije. Bili smo nezadovoljni promenom načina istupanja predsednika VSS Novice Antića kojine najpre pozivao narod na ,,Treći Srpski ustanak“,  a posle sastanka sa premijerkom promenio način delovanja da bi kasnije odlučio da ide na izbore kao član pokreta Metla 2020. A uz sve to zadržao je i funkciju predsednika sindikata.

Ulaskom u Zajednicu sindikata Srbije krenuli smo da radimo i uspeli da izborimo nekoliko dobrih stvari za pripadnike vojske ali smo brzo shvatili da Zajednica sindikata Srbije nije sindikalna organizacija već da otvoreno podržava vlast a Petar Milovanović i Mira Basta su čak članovi Pokreta Socijalista. Sve više ih je zanimalo skupljanje kapilarnih  glasova, počeli su da cenzurišu svaki dopis koji smo slali ka MO a jednom prilikom su me čak terali  da pročitam govor u kome treba da hvalim Aleksandra Vučića i Aleksandra Vulina, što sam ja odbio. Posle toga su krenuli pritisci, čak se vodi i disciplinski postupak protiv mene zbog sindikalnog rada, totalno izmišljen, a Petra Milovanovića i Miru Bastu to nije zanimalo. Vrhunac je bio kada je tu lažnu sindikalnu organizaciju napustio Sindikat vozača i radnika održavanja iz JKP Gradska Čistoća. Predsednik tog sindikata Bogosav Nešović je prijavio gradonačelniku rukovodstvo preduzeća koje radnike primorava da skupljaju kapilarne glasove za SNS. Bogosav Nešović je dobio otkaz a Mira Basta je podržala direktora robovlasnika.

Kako je suština rada svakog sindikata borba za prava zaposlenih i za što bolji materijalni položaj, odlučili smo da napustimo lažnu sindikalnu organizaciju Zajednicu sindikata Srbije i formirali Sloga Sindikat zaposlenih u minisarstvu odbrane i Vojsci Srbije”, objasnio je Pavlović.

Kvalitetna i objektivna informacija zahteva novac. Poštujte rad novinara i pomozite opstanak slobodnog novinarstva. Kupite Svedok na vašem obližnjem kiosku…

 

 

UKRATKO - sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

OSTAVITE KOMENTAR

Vaša e-adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

*

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања: Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени. Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове Удружених синдиката Србије Слога.
Scroll To Top