Home » OBAVEŠTENJA » JAVNA RASPRAVA O ZOR-U: DEMOKRATIJA ILI APSOLUTIZAM?

JAVNA RASPRAVA O ZOR-U: DEMOKRATIJA ILI APSOLUTIZAM?

Nakon današnje najave Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, da od danas, 18. decembra počinje javna rasprava o izmenama Zakona o radu, koja traje do 10. januara naredne godine, i koja treba da  omogući svima koji nisu učestvovali u ranijim fazama izrade da daju svoje mišljenje i da pomognu da se tekst unapredi, Radna grupa za izradu Zakona o radu Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ održala je hitan sastanak na kome se razmatrao poziv za učešće na javnoj raspravi.

Radna grupa konstatuje da su ovim načinom predstavnici vlasti duboko pogazili osnovne postulate socijalnog dijaloga i tripartinog odlučivanja, puštajući zakon u javnu raspravu bez završene konsultacije sa sindikatima kao osnovnim postulatima socijalnog partnerstva.  Javna rasprava je faza koja dolazi tek nakon što se socijalni partneri usaglase na nivou grupa, što nije učinjeno, uprkos mnogobrojim  obećanjima koja su data, tako da rasprava o detaljima iz samog zakona nije ni bitna.

Ovaj predlog Zakona o radu je “oktroisani zakon“, i donešen jednostranom odlukom izvršne vlasti, bez konsultacija sa onima na koje će se odredbe zakona primenjivati.

Konstatujemo da nas ovim vlast i njegova dva ministarstva, privrede i rada, uz punu podršku nosioca kapitala i poslodavačkih udruženja, umesto u budućnost vraćaju u prošlost kada se vladalo oktroiranim ustavima koji su karakteristični za aposlutne monarhije i diktature, odnosno države koje se nalaze pod stranom vojnom okupacijom ili međunarodnom upravom.

Poseban i dobro osmišljen udar je to što je tzv. Javna rasprava zakazana u vreme najvećih praznika u ovom narodu, od Nikoljdana, Nove godine i Božića, doba kada je najveća populacija zauzeta i kada faktički niko ne radi! Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike je zakazalo tri javne rasprave: Prvu 20. decembra u Novom sadu, drugu 23 u Kragujevcu, i poslednju 26. decembra u Beogradu.

Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ će preispitati svoj kompletan dosadašnji odnos prema težnji da se do kvalitetnog zakona dođe putem iskrenog dijaloga, na obostranu korist i u korist države i budućnosti ovog naroda.

Ako vlast smatra da se ovako i na ovaj način može manipulsati, upozoravamo ih da im Udružni sindikati Srbije „Sloga“ nikada neće dati pristanak, saglasnost i legitimitet za vladavinu narodom odsustvom osnovnih postulata demokratije.

Takođe, kao članica Srpskog sindikalnog fronta, konsultovaćemo se sa kolegama članicama SSF u smislu daljih akcija i u skladu sa ranije proklamovanim ciljevima i akcijama koje po svemu sudeći neće izostati!

 

Informativna služba

Udruženih sindikata Srbije „Sloga“

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*