Home » OBAVEŠTENJA » Istorijski preokret: MUP doneo prvo rešenje o godišnjoj oceni

Istorijski preokret: MUP doneo prvo rešenje o godišnjoj oceni

Beograd, 10.10.2018. – Sindikat policije Sloga dve godine bije pravnu bitku da se zaposlenima u MUP ocena utvrdi rešenjem. Jedino protiv rešenja, moguće je voditi upravni spor.  Prvo rešenje o godišnjoj oceni rada za 2016.godinu uručeno je danas koleginici S.R. iz Sektora za vanredne situacije a zatim i predsedniku sindikata.

Prethodno, Sindikat policije Sloga podnosio je više upravnih tužbi protiv nezakonito i pristrasno datih ocena. Uz tužbu je priložen obazac za ocenjivanje rada. Upravni sud takve tužbe je odbijao smatrajući da obrazac na kojoj se ocena nalazi nije upravni akt.

Zbog povećeg broja tužbi i prigovora na odbačene tužbe, Upravni sud je na svojoj 71 sednici doneo pravni stav koji će se primenjivati za sve Upravne sudove u Srbiji. O toj temi pisali smo 3. novembra 2017. godine u članku „Upravni sud: MUP obavezan da donese rešenje o oceni rada

Od tada, sve do danas, vodili smo pravnu bitku da se kolege pravnici u Ministarstvu unutrašnjih poslova dozovu pameti i rade zakonito, umesto da ne narušavaju zagarantovana građanska i radnička prava.

Dočekali smo i taj dan, prva rešenja su istorijskog 10.10.2018.godine uručena zaposlenima, prvo rešenje uručeno je koleginici S.R. a zatim i je i predesednik ovog sindikata Dragan Žebeljan zaprimio rešenja za 2015. i 2016. godinu.

Nakon uručenih rešenja zaposleni koji su nezadovoljni visinom ocene imaju pravo da u roku od osam dana od dana prijema rešenja iskoriste pravno sredstvo i upute žalbu Drugostepenom organu-Žalbenoj komisiji Vlade. Ukoliko i dalje budu nezadovoljni odlukom Drugostepenog organa, imaju pravo pokretanja Upravnog spora.

Dakle,  i danas svi nezadovoljni radnici koji smatraju da su oštećeni ranijih godina imaju pravo da zahtevaju da im se godišnja ocena rada utvrdi rešenjem i da ukoliko su nezadovoljni visinom ocene, podnesu žalbu Drugostepenom organu a kasnije i tužbu.

Veliku zahvalnost za ovaj ogroman uspeh dugujemo Upravnom sudu koji je doneo pravni stav, ali i Zaštitniku građana koji je zaprimio i obradio određeni broj predstavki zbog narušavanja načela dobre uprave s obzirom da je Ministarstvo unutrašnjih poslova odbijalo da donese zahtevana rešenja.

Vaš Sindikat policije Sloga

 

 

 

About sloga

Удружени синдикати Србије „СЛОГА“ су основани почетком 2008 године од групе синдикалних активиста незадовољних радом постојећих синдиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*