Home » OBAVEŠTENJA » Intervju sa predsednikom Sloga VMA

Intervju sa predsednikom Sloga VMA

Sindikati u Vojsci su novina,  tako i ljudi koji se bave sindikalnim organizovanjem uviđaju da svi zajedno radimo pravu stvar i da smo na dobrom putu, pa se u tome međusobno slažemo i podržavamo.

(Izvor sajt USS Sloga VMA) — Dana 17.03.2015. godine održan je razgovor sa predsednikom Udruženih sindikata Srbije Sloga Vojnomedicinske akademije, Draganom Motićem. Bez uztezanja je objasnio suštinu postojanja sindikata u Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije, plan i program kao i ciljeve sindikalne organizacije, aktivnosti koje su od nastanka sindikata sprovedene i probleme sa kojima se često susreću.

Sindikat „Sloga VMA“ je osnovan 2012. godine. Šta ste do sada postigli od osnivanja sindikalne organizacije?

vma-Kao i uvek, početak je najteži, pa smo se mi od samog starta upoznali sa svim problemima koji prate organizaciju i zaposlene. Moram priznati da je sagledavanje činjeničnog stanja od samog početka bilo zabrinjavajuće. Ovo je vojna organizacija, a u vojsci pojedinci nisu navikli da neko ko je ispod pretpostavljenog ukazuje na probleme koji narušavaju pre svega ugled organizacije, a onda i zaposlene. Pribrani i sa strpljenjem smo takve ljude uverili da naš sindikat nije tu kako bi solili pamet i izmišljali toplu vodu, nego kako bi unapredili organizaciju i tako zadovoljili potrebe i predpostavljenih i podređenih.

Daljim radom smo prisustvovali na mnogobrojnim sindikalnim sastancima, gde smo u više navrata organizovali sopstvene sastanke kako bi upoznali ljude sa našim planom i programom. Pored navedenog, prisustvovali smo sastanku u Upravi za strategijsko planiranje Sektora za politiku odbrane gde je predstavljena analiza zastupljenosti žena u postojećim sindikalnim organizacijama. U tom periodu, dakle 2013. godine u sindikatu Sloga VMA brojnost žena je bio 68% od ukupnog broja članova. Sklopljeni su ugovori sa mnogobrojnim firmama, a sve u cilju stvaranja povoljnosti za svoje članove.

Kakvi su rezultati tih sastanka i ugovora koje ste potpisali sa drugim organizacijama?

-Rezultati su urodili plodom. Nakon svakog sastanka broj članova se povećavao pa je već krajem 2013. godine sindikat Solga VMA brojao 400 članova, što za godinu dana od osnivanja sindikata malo ko može da se pohvali, a danas brojimo preko 500 članova. Što se tiče ponuda koje su obezbeđene članovima sindikata Sloga VMA su od izuzetnog značaja, pa se samim tim i članovi osećaju zadovoljno, što je nama u interesu, da svaki član bude zadovoljan i zaštićen.

Da li ste imali ozbiljnijih poteškoća od samog osnivanja sindikata i da li su vršeni pritisci na vaš rad i sindikalno delovanje?

motic2-Kao što sam već spomenuo, odnos nadređenog i podređenog je jedan od ozbiljnijih problema sa kojima smo se u startu susreli, pa je od samog osnivanja sindikata Sloga VMA bilo pritiska na naš rad i sindikalno delovanje. Tu je i nezbežan mobing koji je zastupljen u svim firmama pa tako i u našoj organizaciji. Na tu temu smo jedno vreme bili skoncentrisani i Uprava Vojnomedicinske akademije je podržala naš apel pa je u nekoliko navrata održan i sastanak sindikata sa čelnicima VMA.

Nedavno je ministar odbrane organizovao sastanak sa svim sindikatima u sistemu odbrane, gde smo i mi prisustvovali. Na sastanku smo uvideli da je poslodavac uočio naše stavove i brojnost ljudi i da će u budućnosti uspostaviti bolju saradnju sa sindikatima u vojsci.

Zašto je značajno postojanje sindikata u zdravstvenoj ustanovi kao što je Vojnomedicinska akademija?

-Rezultati istraživanja su pokazali da je zdravstvo u Srbiji katastrofalno i krajnje zabrinjavajuće, gde je Srbija od svih Evropskih država već dve godine na dnu lestvice. Što se tiče zdravstvenog stanja u Srbiji, na zvaničnom sajtu Svetske zdravstvene organizacije jedino za Srbiju nisu navedeni podaci. Ako krenemo dalje da razmatramo činjenice, dolazimo do nezadovoljnih radnika kojima su smanjene plate. Situacija u državi je takva kakva jeste, pa u skladu sa našim resursima, trudimo se da našim najugroženijim članovima pomognemo u domenu naših mogućnosti.

Sa kojim problemima se najčešće susrećete u toku obavljanja svog posla?

-Najčešći problem je nepoverenje, što na neku ruku i razumem, jer živimo u takvoj zemlji gde smo okruženi prevarantima i šarenom lažom. Zaposleni su skeptični i dolaze sa različitim pitanjima strahujući da će biti prevareni i izigrani sa naše strane. Nakon prvog dolaska i razgovora o našem planu i programu mnogi shvataju da je upravo sindikat kakav mi nudimo njima potreban i ne ide na njihovu štetu. Imamo i članove koji dolaze sa specifičnim zahtevima.

Nama su svakog radnog dana za sve vrata otvorena, pa i ovom prilikom pozivam ljude iz naše organizacije da se jave i porazgovaraju direktno sa nama, a ne da slušaju predpostavke drugih.

Spominjete članove koji dolaze u vaše prostorije sindikata sa problemima koji nisu baš jednostavni. O čemu je reč?

-Takvi problemi dolaze sa vrha piramide. Birokratija je jedna od najčešćih prepreka u obavljanju posla sa kojima se svakodnevno susrećemo. Mi imamo pravnike i advokate koji odlaze na teren i suočavaju se sa problematikom. Tu počinje naša borba i suština našeg postojanja. Pored toga što se borimo za prava svojih članova, suočavamo se i sa radom drugih organizacija koje su usko povezane sa našim članovima. Sve to nam govori u kakvoj sredini živimo i ta priča o boljem položaju zaposlenih koju svakodnevno slušamo pada u vodu.

Kakva je saradnja sa ostalim sindikatima koji deluju po planu i programu Udruženih sindikata Srbije „Sloga“?

-Kao što samo ime sindikata kaže naš moto je sloga, pa je takva saradnja i sa ostalim sindikatima: složna, odlučna i neraskidiva. Sudbina je takva da se upoznajemo na sastancima sindikata, razmenjujući bolna iskustva i sagledavajući činjenice – gde smo, a gde treba da budemo?

Kakva je saradnja sa sindikatima u sistemu Vojske Srbije?

-Sindikati u Vojsci su novina, pa tako i ljudi koji se bave sindikalnim organizovanjem uviđaju da svi zajedno radimo pravu stvar i da smo na dobrom putu, pa se u tome međusobno slažemo i podržavamo.

Gde vidite sebe i „Slogu VMA“ u budućnosti?

2

-Sindikat Sloga VMA je pokretač i osnivač sindikalizma u Vojsci. Organizovali smo se da pokažemo da smo zainteresovani za svoju budućnost i budućnost naših porodica.

Naša uloga je da pomognemo komandovanju, a ne da mu se suprotstavljamo. Pomoćićemo im time što se borimo da zaposleni u Vojsci, vojnici po ugovoru (profesionalni vojnici), aktivna vojna lica, medicinsko osoblje (lekari, sestre, tehničko osoblje…) budu zadovoljni i da kao takvi daju svoj maksimum Vojsci i Republici Srbiji.

Koju poruku bi za sam kraj intervjua poslali svojim članovima i budućim kolegama koji bi pristupili sindikatu „Sloga VMA“?

-Moja preporuka je da pre nego što se odlučite da budete član sindikata Sloga Vojnomedicinske akademije, budete svesni činjenice da se učlanjujete u sindikalnu organizaciju koja svoj rad temelji isključivo na principu sindikalizma i solidarnosti, organizaciju koja se bori za dostojanstven rad i življenje i odlučno suprotstavlja diskriminaciji u bilo kom obliku i na bilo kom mestu.

Na kraju, kada budete potpuno uvereni da ste u sindikatu Sloga VMA, prepoznali svoje mesto i ulogu i budete spremni da date svoj doprinos našim zajedničkim naporima za ostvarivanje boljih uslova života i rada, učlanite se u sindikat sloga Vojnomedicinske akademije, potpisivanjem pristupnice.

Vremena su teška i svi moramo dati doprinos organizaciji kako bi se uslovi koliko toliko popravili. Samo složno možemo doći do zajedničkog cilja i uspeha.

 

Informativna služba USS „Sloga VMA“

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Skip to content