Home » OBAVEŠTENJA » ČIJE INTERESE DRŽAVA BRANI U FAP-u?

ČIJE INTERESE DRŽAVA BRANI U FAP-u?

Priboj, 29. jun 2014.godine –  Skupština akcionara FAP  korporacije a.d. u restrukturiranju iz Priboja će sutra, u ponedeljak 30. juna, na VI redovnoj sednici Skupštine, pokušati da usvoji ranije odbačen i neusvojeni izveštaj Društva za 2012. i 2013.godinu i Izveštaj izabranog revizora ,,ALFA REVIZIJA“ d.o.o Beograd o reviziji  finansijskih izveštaja Društva za 2012. i 2013.godinu. http://www.fap.co.rs/home.htm

U sklapanju ovog “socijalnog pakta” Udruženi sindikati Srbije “SLOGA” nisu učestvovali jer su bili u fazi osnivanja i izgradnje prvog levičarskog sindikata u Srbiji, upravo znajući da se iza ove “socijalne zavese” krije jedna velika bomba u vidu radničke prevare.Sindikat  “Sloga FAP“ traži hitnu reakciju od države, Ministarstva privrede i policije da reaguju i spreče dalju pljačku FAP-a kroz usvajanje ranije odbačenog finansijskog izveštaja, jer jednom neusvojeni izveštaj, ne može biti predmet ponovnog razmatranja i usvajanja.

Podsećamo, 26.09. 2013. god. na Skupštini akcionara nije usvojen finansijski izveštaj za 2012.god. prema kojem FAP ima preko 6 milijardi dinara u zalihama! Usledila su dva popisa imovine FAP-a,  koja su potvrdila navode akcionara, prema kojima FAP ima samo oko 70, odn. 200 miliona dinara u zalihama.

U međuvremenu, Nadzorni odbor ( iako mu je prestao mandat zbog neusvajanja finansijskog izveštaja) donosi niz nezakonitih odluka. Između ostalog, donosi Odluku o prodaji zaliha u staro gvožđe i omogućava još jednu neviđenu pljačku imovine FAP-a. Predmet prodaje su rezervni delovi, specijalni, merni i rezni alati , koji se bez  poštovanja procedure o obaveznom  oštećenju u prisustvu komisije, prodaju privatnim preduzetnicima na kg!

Kao odgovor na ovakva  dešavanja u FAP-u,  Vlada razrešava 7 akcionara FAP-a (koji su prvi ukazali na postojanje kriminala i korupcije u FAP-u) i imenuje Aleksandra Milunovića za vršioca dužnosti nosioca društvenog kapitala u Skupštini akcionara FAP-a.

Umesto da ovakav N.odbor bude procesuiran, Aleksandar Milunović na Skupštini akcionara održanoj 14.05.2014.god. razrešava članove N.odbora ( retroaktivno od 26.oktobra kada im je po Zakonu prestao mandat) i ponovo imenuje iste i kooptira novog člana N.odbora, smatrajući da svojim radom nisu naneli štetu FAP-u !!!

Država radnicima FAP-a duguje odgovore na pitanja  –  ko je angažovao revizorsku kuću ,,ALFA REVIZIJA“ d.o.o Beograd, s obzirom da je to isključivo pravo akcionara ( to je ista revizorska kuća koja nije dala negativno mišljenje na  finansijki izveštaji sa manjkom od preko 6 milijadi dinara), zašto nije usledila vanredna finasijska kontrola od strane ministarstva finansija i kako je imenovani zastupnik društvenog kapitala A.Milunović mogao da donosi odluke na Skupštini akcionara 14.maja 2014.god. kršeći zakon u najelementarnijem obliku

Dakle, čije interese država brani u FAP-u i da li neko iz vlasti ima nameru da radnike FAP-a proda na isti način, kao staro gvožđe na kilogram, a novac od prodaje stavi u svoj džep?!

Informativna služba

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*