Почетна Слога на међународном скупу о положају радника у трговини