Home » PRENOSIMO » KORAK BLIŽE EVROPSKIM STANDARDIMA

KORAK BLIŽE EVROPSKIM STANDARDIMA

Od 17.-19. juna 2013. godine u Briselu je održan Unapređeni stalni dijalog sa Republikom Srbijom (EU-Srbija), sastanak Sektorske grupe o kretanju radnika, socijalnoj saradnji, razvoju ljudskih resursa, informacionom društvu i istraživanju.

ministarstvo-radaU okviru Unapređenog stalnog dijaloga sa Republikom Srbijom 17. juna 2013. godine, na sastanku, između ostalog, prezentovano je stanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno dalji napredak i približavanje standardima EU u ovoj oblasti. Kao napredak je izneto donošenje Strategije bezbednosti i zdravlja na radu RS za period 2013-2017. godine i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, sa posebnim akcentom na dalje usklađivanje Zakona sa direktivama EU, na praćenju zdravstvenog stanja zaposlenih (veća uloga i značaj medicine rada), značaju edukacije/obuka lica za bezbednost i zdravlja na radu …

Takođe, na sastanku su prezentovani rad i aktivnosti Inspektorata za rad.

Izvor: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*