Početna Država da kaže: koji se sindikati i lideri kontrolišu?