Home » ZAKONI

ZAKONI

Na ovoj stranici možete pronaći najvažnije ZAKONE Republike Srbije. Jednostavni klik na dugme odvešće vas do traženog zakona.

ZAKON O RADU  ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU  ZAKON O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI  ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM  ZAKON O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA  ZAKON O JAVNOM ZDRAVLJU  ZAKON O OKUPLJANJU GRAĐANAZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU  ZAKON O SOCIJALNOM STANOVANJUZAKON O STANOVANJU  ZAKON O SPREČAVANJU DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM  ZAKON O ŠTRAJKU ZAKON O UDRUŽENJIMA ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA ZAKON O USTAVNOM SUDU ZAKON O VOJSCI SRBIJE ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE  ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA  ZAKON O ZAŠTITNIKU GRAĐANA  ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI  ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*