Home » SUDOVI

SUDOVI

UPRAVNI SUD

Upravni sud Adresa: Beograd, Nemanjina 9 V. F. predsednika suda: Slađana Bojović Telefon: +381 11 363-5174 Faks: +381 11 363-5285 E-mail: kabinet@up.sud.rs Veb sajt: www.up.sud.rs Prijemni šalter u sedištu suda: 07:30 – 15:30 Odeljenja suda: Kragujevac Adresa: Kneza Mihajla 2/II Telefon: +381 34 352-880 Niš Adresa: Vojvode Putnika bb Telefon: +381 18 282-245 Novi Sad Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6 Telefon: +381 21 661-6895
SUDOVI OPŠTE NADLEŽNOSTI

APELACIONI SUDOVI

Vrhovni kasacioni sud Adresa: Beograd, Nemanjina br. 9 V.F. predsednika suda: Dragomir Milojević Telefon: 011/ 360-4607 i 360-4606 Kabinet predsednika suda: 011/ 363-5495 Rukovodilac službe predsednika: 011/ 363-5533 Sekretar suda: 011/ 363-5513 Upravitelj pisarnice: 011/ 363-5065 E-mail: uprava@vk.sud.rs Veb sajt: www.vk.sud.rs
Apelacioni sud u Beogradu Adresa: Nemanjina 9, Beograd V.F. predsednika suda: Radmila Dragičević Dičić Kabinet predsednika: +381 11 363-50-41 Telefonski broj za informacije: +381 11 363-51-03, +381 11 360-46-57 Faks: +381 11 363 50 45 E-mail: uprava@bg.ap.sud.rs Veb sajt: www.bg.ap.sud.rs Stranke imaju mogućnost da se informišu o predmetima, koji se vode pred ovim sudom, svakog radnog dana na šalteru prijema, u vremenu od 7:30 do 15:30 časova.
Apelacioni sud u Kragujevcu Adresa: Trg Vojvode Radomira Putnika 4, 34000 Kragujevac V.F. predsednika suda: Vesna Petrović Telefon i faks: 034-332-028 E-mail: uprava@kg.ap.sud.rs Veb sajt: www.kg.ap.sud.rs Bankovni račun suda: 840-1036621-85 Radno vreme suda: od 07:30 do 15:30
Apelacioni sud u Nišu Adresa: Vojvode Putnika bb V.F. predsednika suda: Novica Stefanović Telefon: sudska uprava: 018/506-801 Upravitelj pisarnice: 018/506-735 Faks: 018/282-250 E-mail: uprava@ni.ap.sud.rs Veb sajt: www.ni.ap.sud.rs
Apelacioni sud u Novom Sadu Adresa: Novi Sad, ul. Sutjeska br. 3 V.F. predsednika suda: Slobodan Nadrljanski Telefon: 021/4876-100 Sudska uprava: 021/4876-400 Faks: 021/451-045 E-mail: uprava@ns.ap.sud.rs Veb sajt: www.ns.ap.sud.rs Ž.R.: 840-1038621-02 Radno vreme suda: 07:30 – 15:30 Radno vreme pisarnice: 07:30 – 15:30 Zakazivanje prijema stranaka na telefon: 021/4876-400

VIŠI SUDOVI

Viši sud u Beogradu Adresa: Ul. Savska br. 17a, 11000 Beograd V.F. predsednika: sudija Dragoljub Albijanić Telefoni: Uprava suda: +381 11 36 01 405 Krivično odeljenje: +381 11 36-01-097 Faks-Palata Pravde: +381 11 66-82-771 E-mail: uprava@bg.vi.sud.rs Veb sajt: www.bg.vi.sud.rs Tekući račun-redovan: 840-959621-31 Tekući račun-depozit: 840-238802-67 Tekući račun-sudske takse: 840-29584845-11 Tekući račun-troškovi krivičnog postupka i paušala: 840-29558845-23 Radno vreme Višeg suda u Beogradu: 07:30 – 15:30 Rad sa strankama: 08:00 – 15:00 Razgledanje spisa: 09:00 – 14:00 Građansko odeljenje i odeljenje za rehabilitaciju Višeg suda u Beogradu Adresa: Ul. Timočka br. 15, 11000 Beograd Telefon (Građansko odeljenje): +381 11 30-83-419 Faks građanskog odeljenja: +381 11 30-83-414 Posebna odeljenja Višeg suda u Beogradu Adresa: Ul. Ustanička br. 29, 11000 Beograd Telefon (Posebna odeljenja): +381 11 30-82-514 Faks posebnih odeljenja: +381 11 30-82-780
Viši sud u Valjevu Adresa: Karađorđeva 48, 14000 Valjevo V.F. predsednika suda: Biljana Savić Sekretar suda: Predrag Beljić Pisarnica: 014/294-294 lok. 308 Uprava: 014/294-294 lok. 324 Računovodstvo: Tel/Faks: 014/294-272 E-mail: uprava@va.vi.sud.rs Veb sajt: www.visisudva.com Rad sa strankama: Pisarnica: Ponedeljak – Petak od 8:00 do 14:00 časova, Predsednik suda: Četvrtkom od 12:00 do 13:00 časova
Viši sud u Vranju Adresa: Kralja Stefana Prvovenčanog br. 1, 17500 Vranje V.F. predsednika suda: sudija Staniša Mihajlović Telefon: 017/422-710, 017/422-740 Faks: 017/422-711 E-mail: uprava@vr.vi.sud.rs Veb sajt: www.vr.vi.sud.rs Prijem stranaka: VF predsednika suda – četvrtak od 12:00 do 14:00 časova Sekretar suda – radnim danima od 10:00 – 14:00 časova Pisarnica – radnim danima od 08:00 – 15:00 časova
Viši sud u Zaječaru Adresa: Generala Gambete bb, Zaječar V.F. predsednika suda: Dragica Jocić Telefon: 019/421-111, 019/422-133 Faks: 019/422-133 E-mail: uprava@za.vi.sud.rs Rad sa strankama prijemne kancelarije i pisarnice: 07:30 – 15:30
Viši sud u Zrenjaninu Adresa: Kej 2. oktobra broj 1, 23000 Zrenjanin V.F. predsednika suda: Biljana Martinović Telefon: Centrala: 023/564-712 Sudska uprava: 023/564-840 Faks: 023/560-077 E-mail: uprava@zr.vi.sud.rs Veb sajt: www.zr.vi.sud.rs Radno vreme suda je od 7:30 – 15:30, a sve službe primaju stranke od 8:00 – 15:30 časova
Viši sud u Jagodini Adresa: Kneginje Milice 86, Jagodina V.F. Predsednika suda: Dragan Janićijević Sekretar suda: Bojana Stamatović Telefon i faks: 035/252-277 E-mail: uprava@ja.vi.sud.rs Veb sajt: www.ja.vi.sud.rs Radno vreme suda: 07:30 – 15:30 Rad pisarnice suda sa strankama: 09:00 – 13:00 Prijem stranaka kod predsednika suda: svake prve i treće srede u mesecu od 12:00 do 14:00 časova
Viši cud y Kosovskoj Mitrovici Adresa: Karađorđeva bb, 38227 Zvečan V.F. predsednika: Nikola Kabašić Telefon i faks: 028/ 665-103 E-mail: uprava@km.vi.sud.rs Radno vreme: 07:30 – 15:30 Rad sa strankama: 09:00 – 14:00
Viši sud u Kragujevcu Adresa: Trg Radomira Putnika br. 4, Kragujevac V. F. predsednika suda: Zorica Đurić Sekretar suda: Aleksandra Butulija – Janković Portparol za štampu: Sudija Suzana Grujović Telefon i faks: 034/35-35-93 E-mail: uprava@kg.vi.sud.rs Veb sajt: www.visisudkg.net Stranke po pritužbama prima Vršilac Funkcije Predsednika suda svake srede u periodu od 10:00 do 12:00 časova.
Viši sud u Kraljevu Adresa: Karađorđeva br 5, Kraljevo V.F. predsednika suda: Milan Davidović Telefon: 036/313-353 036/313-354 Faks: 036/233-231 E-mail: uprava@kv.vi.sud.rs Web sajt: www.kv.vi.sud.rs Rad sa strankama: utorkom i petkom od 13:00 do 14:00 časova.
Viši sud u Kruševcu Adresa: Trg kosovskih junaka broj 3, Kruševac V.F. predsednika: Dragan Zdravković Brojevi telefona: Sekretar suda: 037/413-663 Sudska uprava: 037/413-668 Upravitelj pisarnice: 037/413-667 Šef računovodstva: 037/413-607 Faks: 037/429-589 E-mail: uprava@ks.vi.sud.rs Radno vreme: 07:30 – 15:30 Pismena se predaju tokom radnog vremena. Stranke prima predsednik suda ili njegov zamenik – četvrtkom od 09:00 do 15:00 časova.
Viši sud u Leskovcu Adresa: ul. Pana Đukića 13, 16000 Leskovac V.F. predsednika suda: sudija Goran Stanojević Zamenik predsednika suda: sudija Žikica Nešić Zamenik predsednika suda: sudija Biserka Kostić Telefon: Centrala: 016/250-313 Sudska uprava: 016/251-497 Faks: Računovodstvo: 016/254-972 Sudska uprava: 016/242-158 E-mail: uprava@le.vi.sud.rs Web sajt: www.visisudleskovac.rs Žiro račun suda: 840-969621-04 Žiro račun za takse: 840-29594845-81 Radno vreme suda: 07:30 – 15:30 Prijem stranaka: kod Predsednika suda i njegovog zamenika – petkom od 13:00 do 14:00 časova; kod upravitelja pisarnice – svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 časova; u prijemnoj kancelariji – svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.
Viši sud u Negotinu Adresa: Trg Stevana Mokranjca 1, 19300 Negotin V.F. predsednika suda: sudija Bratislav Milosavljević Sekretar suda: Ljiljana Mirić Telefon i faks: +381 19 542366, +381 19 542391 E-mail: uprava@ne.vi.sud.rs Veb sajt: www.ne.vi.sud.rs Radno vreme suda: 07:30 – 15:30 Bankovni račun suda: Redovan račun: 840-970621-11 Depozit: 840-249802-47 Kazne i troškovi postupka: 840-29569845-03 Sudske takse: 840-29595845-88 Rad sa strankama: Vršilac f-je predsednika suda prima stranke ponedeljkom, utorkom i četvrtkom posle 13 časova. Radno vreme pisarnice: 07:30 – 15:30
Viši sud u Nišu Aresa: Vožda Karađorđa 23, 18000 Niš V.F. predsednika suda: Ivan Bulatović Sekretar suda: Ivana Mladenović Telefon: 018/504-000 Faks: 018/527-678 E-mail: uprava@ni.vi.sud.rs Veb sajt: www.ni.vi.sud.rs Radno vreme: 07:30 – 15:30 Bankovni račun suda: Redovni račun: 840-971621-18 Račun depozita: 840-250802-54 Račun kazni i troškova postupka: 840-29570845-10 Račun sudskih taksi: 840-29596845-95 Rad sa strankama: Vršilac f-je predsednika suda prima stranke sredom od 10:00 do 12:00 časova.
Viši sud u Novom Pazaru Adresa: Žitni trg br.16, Novi Pazar V.F. predsednika: Miroljub Vujović Telefoni: Centrala: 020/314-391 Predsednik: 020/313-519 Faks: 020 313 266 E-mail: uprava@np.vi.sud.rs Veb sajt: www.np.vi.sud.rs Predsednik suda prima stranke petkom od 12:00 do 15:00 časova.
Viši sud u Novom Sadu Adresa: Sutjeska broj 3, 21000 Novi Sad V.F. predsednika suda: Zora Jamušakov Portparol suda: Svetlana Tomić-Jokić Telefon suda: 021/4876-100 Telefon suda za stranke odnosno javnost: 021/4876-481 Faks suda za stranke odnosno javnost: 021/521-546 E-mail suda: uprava@ns.vi.sud.rs E-mail portparola suda: portparol@ns.vi.sud.rs Veb sajt: www.ns.vi.sud.rs Žiro-račun Višeg suda: 840-973621-32 Radno vreme: 07:30 – 15:30 Stranke se primaju uz obavezno zakazivanje prijema na telefon 021/4876-481.
Viši sud u Pančevu Adresa: Vojvode Radomira Putnika broj 13-15, 26000 Pančevo V.F. predsednika: Vesna Vuković Telefon: 013/344-366 Faks: 013/345-184 E-mail: uprava@pa.vi.sud.rs Veb sajtovi: www.pa.vi.sud.rs i www.visisudpancevo.rs
Viši sud u Pirotu Adresa: ul. Srpskih vladara 126, 18300 Pirot V.F.predsednika suda: Zoran Kolev Telefon i faks: 010/312-447, 010/312-442 E-mail: uprava@pi.vi.sud.rs Veb sajt: www.pi.vi.sud.rs Radno vreme suda: 7:30 – 15:30 Nadležnost (opštine za koje je nadležan): Pirot, Babušnica, Dimitrovgrad, Bela Palanka
Viši sud u Požarevcu Adresa: Požarevac, ul. Jovana Šerbanovića broj 4 V.F.predsednika suda: Dragan Vučićević Telefon: 012/523-886, 012/523-986, 012/523-877 Faks: 012/514-215 E-mail: uprava@po.vi.sud.rs Radno vreme: 07:30 – 15:30 Razgledanje spisa, prepisa, izdavanje uverenja od 09:00 do 13:30 časova.
Viši sud u Prokuplju Adresa: XXI srpske divizije br. 2, Prokuplje V.F.predsednika suda: Milomir Obradović Telefon i faks: 027/321-667, 027/329-074 E-mail: uprava@pk.vi.sud.rs Veb sajt: www.pk.vi.sud.rs Bankovni račun suda: 840-977621-60 Radno vreme suda: 07:30 – 15:30 Nadležnost (opštine za koje je nadležan): Prokuplje, Blace, Kuršumlija, Merošina i Žitorađa
Viši sud u Smederevu Adresa: Trg Republike 2, 11300 Smederevo V.F. Predsednika suda: sudija Slađana Bojković Telefon: 026/226-666 Faks: 026/222-165 E-mail: uprava@sd.vi.sud.rs Veb sajt: www.sd.vi.sud.rs Bankovni račun suda: 840-978621-67 osnovni račun 840-29577845-59 za troškove krivičnog postupka, paušala i novčane kazne, sa pozivom na broj 97 16-092 840-29603845-47 za troškove fotokopiranja i takse za priznanje strane sudske odluke Radno vreme suda: 07:30 – 15:30
Viši sud u Somboru Adresa: Venac Bojvode Stepe Stepanovića 13, 25000 Sombor V.F. Predsednika suda: Radmila Vujin Telefon i faks: Pisarnica: 025/22-464, 025/22-163 Sudska uprava 025/22-446, 025/24-033 Faks: 025/26-221 E-mail: uprava@so.vi.sud.rs Veb sajt: www.so.vi.sud.rs Bankovni račun suda: 840-979621-74 Radno vreme suda: 7:30 – 15:30
Viši sud u Sremskoj Mitrovici Adresa: Svetog Dimitrija br.39, 22000 Sremska Mitrovica Telefon: 022/600-100 Faks: 022/600-126 E-mail: uprava@sm.vi.sud.rs Predsednik suda prima stranke svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova Pisarnica suda prima stranke svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova Preuzmite informator o radu Višeg suda u Sremskoj Mitrovici
Viši sud u Subotici Adresa: 24000 Subotica, ul. Senćanski put br. 1 V.F. predsednika suda: sudija Molnar Ferenc Zamenik V.F. predsednika suda: sudija Marija Rakić Telefon: Centrala suda: 024/554-111 Sudska uprava: 024/555-206, 024/555-317 Faks: 024/559-170 E-mail: uprava@su.vi.sud.rs Veb sajt: www.su.vi.sud.rs Radno vreme suda: 07:30 – 15:30 Prijem stranaka: Pisarnica suda: 07:30 – 15:30 V.F. predsednika suda i Sekretar suda primaju stranke četvrtkom od 09:00 do 12:00 časova.
Viši sud u Užicu Adresa: Nade Matić br.6, 31 000 Užice V.F. predsednika suda: Radmila Rajić Telefon: Predsednik suda i sudska uprava: 031/513-245 Upravitelj pisarnice: 031/524-276 Parnična pisarnica: 031/513-105 lokal 131 Krivična pisarnica: 031/513-105 lokal 106 Prijemna kancelarija: 031/513-105 lokal 109 Faks: 031/513-245 E-mail: uprava@ue.vi.sud.rs Veb sajt: www.visi-sud-uzice.org.rs Vreme prijema stranaka: 07:30 – 15:30
Viši cud y Čačku Adresa: Cara Dušana 6, 32000 Čačak V.F. predsednika: Aco Vučićević Telefoni: Uprava: tel/faks 032/222-252 Centrala: 032/227-258 Prijem stranaka: Pisarnica – svakim radnim danom 09:00 – 13:00 Predsednik – petkom 10:00 – 12:00 E-mail: uprava@ca.vi.sud.rs Veb sajt: www.ca.vi.sud.rs Informator o radu suda
Viši sud u Šapcu Adresa: Šabac, Gospodar Jevremova br. 8 V.F. predsednika suda: Jasna Kovačević Telefon i faks: 015/346-948 , 015/346-953 E-mail: uprava@sa.vi.sud.rs Veb sajt: www.sa.vi.sud.rs Radno vreme suda: 07:30 – 15:30 Bankovni račun suda: 840-984621-12 Sudska pisarnica radi sa strankama od 08:00 do 15:00 časova Nadležnost (opštine za koje je nadležan): Šabac, Loznica, Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik.
OSNOVNI SUDOVI
Prvi osnovni sud u Beogradu V.F. predsednika suda: Tanja Šobot Prvi osnovni sud u Beogradu smešten je u tri zgrade na sledećim lokacijama: Adresa: Savska br. 17a Telefon: 011/360-1400 Faks: 011/2659-167 Prijem stranaka (zemljišne knjige): utorak od 10:00 do 12:00 časova Prijem stranaka (krivica): sreda od 10:00 do 12:00 časova Adresa: Ustanička br. 14 Telefon: 011/3083-654 Faks: 011/2451-120 Prijem stranaka: po zakazivanju Prijem stranaka: po zakazivanju Adresa: Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Beograd Telefon: 011/2018-200 Faks: 011/3191-599 Prijem stranaka: po zakazivanju E-mail: uprava@prvi.os.sud.rs Veb sajt: www.prvi.os.sud.rs Predaja bilo kojih pismena sudu u elektronskoj formi putem E-maila se neće smatrati predajom sudu u smislu procesnih zakona, već se pismena moraju predati neposredno sudu ili preporučenom pošiljkom
Drugi osnovni sud u Beogradu Adresa: Savska 17a, 11000 Beograd V.F. predsednika suda: Ljiljana Brkić Telefon: 011/360-1422 Faks: 011/66-59-295 Sudska jedinica u Lazarevcu Adresa: Karađorđeva 19, 11550 Lazarevac Telefon: 011/ 8123-167, 011/ 8123-277 Faks: 011/8123-277 Sudska jedinica u Mladenovcu Adresa: Kralja Aleksandra Obrenovića 76, 11400 Mladenovac Telefon: 011/8231-144 Faks: 011/8231-144 Sudska jedinica u Obrenovcu Adresa: Aleksandra Ace Simovića 9a, 11500 Obrenovac Telefon: 011/8727-627, 011/8727-628, 011/8727-079 Faks: 011/8720-174 Sudska jedinica u Sopotu Adresa: Kosmajski Trg bb, 11450 Sopot Telefon: 011/8251-354 Faks: 011/8251-197 E-mail: uprava@drugi.os.sud.rs Veb sajt: www.drugi.os.sud.rs Prijem pismena i overa isprava vrši se u sedištu i u sudskim jedinicama, a overa ugovora za promet nepokretnosti samo za područje nadležnosti Drugog osnovnog suda u Beogradu. Uverenja da lice nije pod istragom i da protiv lica nije pokrenut krivični postupak izdaju se u sedištu suda na trećem spratu (šalter 301), i u sudskim jedinicama. Uverenja se dobijaju ODMAH nakon podnošenja zahteva. Predsednik suda prima stranke u sedištu utorkom od 10:00 do 13:00 časova, uz prethodno zakazivanje. Radno vreme: 07:30 – 15:30 Šalter prijema i overe: 08:00 – 15:00 Pisarnice (rad sa strankama): 10:00 – 14:00 Šalteri za izdavanje uverenja: 08:00 – 15:00
Osnovni sud u Boru Adresa: Moše Pijade br. 5, 19210 Bor V.F. predsednika suda: Dragana Aničić Telefon: 030/458-490 Telefon i faks: 030/458-501 E-mail: uprava@bo.os.sud.rs Radno vreme: 07:30 – 15:30 Overa potpisa, prepisa i rukopisa: 07:30 – 15:30 Razgledanje i prepisivanje spisa, dobijanje informacija, izdavanje uverenja, obavlja se u pisarnici suda od 10:00 do 13:00 časova. Prijem stranaka i njihovih punomoćnika kod V.F. Predsednika suda ili njegovog zamenika je svake srede u nedelji od 12:00 do 14:00 časova.
Osnovni sud u Valjevu Adresa: Karađorđeva 50 V.F. predsednika Suda: Ljiljana Karać Sekretar suda: Andrija Obradović Telefon: 014/221-615, 222-442 Prijemna kancelarija: Tel/Faks 014/294-238 Parnična pisarnica: 014/294-249 Vanparnična pisarnica: 014/294-237 Krivična pisarnica (Tel/Faks): 014/294-233 Izvršna pisarnica: 014/292-891 Računovodstvo (Tel/Faks): 014/294-228 E-mail: uprava@va.os.sud.rs Veb sajt: www.va.os.sud.rs Bankovni račun suda: 840-988621-40 Radno vreme: 07:30 – 15:30 Sudska jedinica Lajkovac Adresa: Nosilac Albanske spomenice broj 4, Lajkovac Telefon: 014/343-1052 Faks: 014/343-1052 Rad sa strankama: 09:00 – 14:00 Broj žiro računa za uplatu taksi: 840-29647845-64 Sudska jedinica Mionica Adresa: Vojvode Mišića broj 28, Mionica Telefon: 014/342-1225 Faks: 014/342-1317 Rad sa strankama: 07:30 – 15:30 Broj žiro računa za uplatu taksi: 840-29647845-64 Sudska jedinica Ub Adresa: 3. Oktobra broj 4, Ub Telefon: 014/411-315 Faks: 014/411-243 Rad sa strankama: 07:30 – 15:30 Broj žiro računa za uplatu taksi: 840-29647845-64 Sudska jedinica Ljig Adresa: Karađorđeva ulica broj 37, Ljig Telefon: 014/3445-132 Faks: 014/3445-034 Rad sa strankama: 07:30 – 15:30 Broj žiro računa za uplatu taksi: 840-29647845-64 Sudska jedinica Osečina Adresa: Karađorđeva ulica broj 78, Osečina Telefon: 014/451-169 Faks: 014/452-145 Rad sa strankama: 07:30 – 15:30 Broj žiro računa za uplatu taksi: 840-29647845-64
Osnovni sud u Vranju Adresa: V Kongresa br. 2, Vranje V.F.predsednika suda: Staniša Kačenkov Telefon: Centrala suda: 017/423-900 Sekretar suda: 017/422-395 Faks: 017/422-395 E-mail: uprava@vr.os.sud.rs Veb sajt: www.vr.os.sud.rs Bankovni račun: 840-989621-47 Radno vreme: 07:30 – 15:30 Vreme prijema stranaka: parnična pisarnica: 09:00 – 14:00 krivična pisarnica: 09:00 – 14:00 izvršna pisarnica: 07:30 – 15:30 referent za overu: 09:00 – 13:30 sudska uprava od: 09:00 – 13:00
Osnovni sud u Vršcu Adresa: Žarka Zrenjanina 41 – 43 V.F. predsednika suda: Cveta Kajević-Grubišić Telefon: 013/831-343, 013/835-137, 013/833-539 Faks: 013/831-343 E-mail: uprava@vs.os.sud.rs Veb sajt: www.vs.os.sud.rs Predsednik suda radi sa stranakama utorkom od 12:00 do 15:00 časova i četvrtakom od 12:00 do 15:00 časova. Razgledanja i prepisivanja spisa: 11:00 – 14:00 Izdavanje uverenja i izvoda iz javnih knjiga: 11:00 – 14:00 Overa isprava: 07:30 – 15:30 Pravna pomoć građanima: petak od 10:00 do 14:00 časova. Sudska jedinica Bela Crkva Adresa: Jovana Cvijića bb, 26340 Bela Crkva Telefon i faks: 013/851-171 E-mail: sudbcrkva@neobee.net Sudska jedinica Plandište Adresa: Radomira Putnika br. 53, 26300 Plandište Telefon i faks: 013/861-072 Stranke se ne primaju u sudskim jedinicama.
Osnovni sud u Zaječaru Adresa suda: ul. Trg Oslobođenja br. 30, 19000 Zaječar V.F. predsednika suda: Zoran Ristić Telefon: 019-420-466, 019-421-585 Centrala: 019/422-165 Sudski izvršitelji: 019/422-804 Faks: 019/422-462 E-mail: uprava@za.os.sud.rs Žiro račun za uplatu takse: 840-29650845-85 Žiro račun za uplatu novčanih kazni: 840-29616845-41 Vreme kada određene službe u sudu primaju stranke: Pismena se mogu predavati Osnovnom sudu u Zaječaru i sudskim jedinicama I Boljevac, II Knjaževac i III Sokobanja u toku celog radnog vremena. Sudski spisi mogu se razgledati, prepisivati ili tražiti određene informacije od 14:00 do 15:30 časova. Stranke i njihove punomoćnike prima vršilac funkcije predsednika suda ili njegov zamenik, sudija Branka Milidragović, po ovlašćenju vršioca funkcije predsednika suda, svakog četvrtka od 11:00 do 13:00 časova. Radno vreme službe za overe prepisa u Osnovnom sudu Zaječar i sudskim jedinicama I Boljevac, II Knjaževac i III Sokobanja je od 09:00 do 15:00 časova. Sudska jedinica Boljevac Adresa: Ul. Solunskih boraca br. 1, Boljevac Telefon: 030/63-303, 030/63-533 Faks: 030/63-520 E-mail: sudboljevac@ptt.rs Sudska jedinica Knjaževac Adresa: Ul. Kej Dimitrija Tucovića br. 5, Knjaževac Telefon: 019/731-402 Faks: 019/732-756, 019/731-320 E-mail: osudknjaževac@gmail.com Sudska jedinica Sokobanja Adresa: Ul. Svetog Save br. 19, Sokobanja Telefon: 018/830-210, 018-880-120 Faks: 018/880-121 E-mail: sudsoko@open.telekom.rs Stranke se primaju u sedištu suda. Sudske jedinice ne poseduju poseban broj žiro računa za uplatu takse već je broj žiro računa jedinstven.
Osnovni sud u Zrenjaninu Adresa: ul. Kej 2. oktobra br. 1, 23000 Zrenjanin V.F. predsednik suda: Jasmina Stankov-Babić Telefon: 023/564-737, 023/564-738, 023/565-963, 023/530-943 Sudska uprava: 023/564-970 Sekretar suda: 023/534-648 Faks: 023/564-970 E-mail: uprava@zr.os.sud.rs Veb sajt: www.zr.os.sud.rs Žiro račun za uplatu takse: 840-29651845-92 U sudskim pisarnicama, prijemnoj kancelariji, zemljišnoknjižnom odeljenju suda i na sudskoj overi rad sa strankama se obavlja svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 15:30 časova. Predsednik suda prima stranke svakog petka u periodu od 12:00 do 13:00 časova. Sudijski pomoćnici pružaju pravnu pomoć građanima svakog utorka od 08:00 do 15:30 časova. Sudska jedinica u Novom Bečeju Adresa: ŽRK Zrenjanina br. 5, 23272 Novi Bečej Telefon: 023/772-475 Faks: 023/775-005 U sudskim pisarnicama, prijemnoj kancelariji i na sudskoj overi rad sa strankama se obavlja svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 15:30 časova. Nasledničke izjave se na zapisniku van ročišta uzimaju svakog radnog dana od 08:00 do 15:30 časova. Sudska jedinica u Sečnju Adresa: Vožda Karađorđa bb, 23240 Sečanj Telefon: 023/841-028 Faks: 023/841-028 U sudskim pisarnicama, prijemnoj kancelariji i na sudskoj overi rad sa strankama se obavlja svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 15:30 časova. Zahtevi za izdavanje izvoda iz zemljišne knjige za katastarske opštine za koje se vodi zemljišnoknjižna evidencija u sudskoj jedinici u Sečnju, primaju se u prijemnoj kancelariji svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 15:30 časova. Zemljišnoknjižni referenti izdaju izvode iz zemljišnih knjiga svakog utorka u periodu od 08:00 do 15:30 časova. Nasledničke izjave se na zapisniku van ročišta uzimaju svakog radnog dana od 08:00 do 15:30 časova.
Osnovni sud u Jagodini Adresa: Kneginje Milice 84, 35000 Jagodina V.F. predsednika suda: Nebojša Jeremić Telefon: 035/221-409, 035/241-316 Faks: 035/221-463 E-mail: uprava@ja.os.sud.rs Veb sajt: www.jagodina.sudovi.net Razgledanja i prepisivanja spisa: 9:00 – 14:00 Izdavanje uverenja i izvoda iz javnih knjiga: Prijem zahteva: 9:00 – 14:00 Izdavanje: 13:00 – 14:30 Overa isprava: 09:00-14:00 Overa isprava za inostranstvo: 07:30-14:30 Odeljenje u Rekovcu Odeljenje u Svilajncu
Osnovni sud u Kikindi Adresa: Svetozara Miletića 1, 23300 Kikinda V.F. predsednika suda: Nataša Ivetić Sekretar suda: Milena Trajkovski Telefon: 0230/22-821, 0230/22-822 Faks: 0230/423-015 E-mail: uprava@ki.os.sud.rs Veb sajt: www.ki.os.sud.rs Nadležnost (opštine za koje je sud nadležan): Kikinda, Nova Crnja, Novi Kneževac i Čoka Bankovni račun suda: 840-994621-82
Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici Adresa: Bosanska 7, 38220 Kosovska Mitrovica V.F. predsednika suda: Dragica Jakovljević Telefon (pisarnica): 028/424-828 Telefon i faks: 028/497-228 E-mail: uprava@km.os.sud.rs Prijem stranaka u pisaranici: 08:00 – 14:00
Osnovni sud u Kragujevcu Adresa: Trg vojvode Radomira Putnika br. 4 V.F. predsenika suda: Ivan Jovičić Telefon: Centrala: 034/307-600 Uprava: 034/335-677 Faks: 034/335-486 E-mail: uprava@kg.os.sud.rs Veb sajt: www.osnovnisudkg.net Radno vreme suda je od 07:30 do 15:30 časova u kom vremenu se i predaju pismena sudu. Sudski spisi se mogu razgledadi u periodu od 10:00 do 14:00 časova. Služba overe, a radi efikasnosti i potreba građana, ima produženo radno vreme i to utorkom i četvrtkom do od 07:30 do 18:00 časova. Zamenik V.F. predsednika suda prima stranke svakog petka u nedelji, u periodu od 14:00 do 15:30 sati po prethodnoj prijavi kod sekretara suda. U sastavu Osnovnog suda postoje 4 sudske jedinice i to u Aranđelovcu, Batočini, Rači i Topoli.
Osnovni sud u Kraljevu Adresa: Pljakina 4, 36000 Kraljevo V.F. predsednika suda: Srđan Đukić Telefon: 036/234-552, 036/234-278 Faks: 036/231-828 E-mail: uprava@kv.os.sud.rs Veb sajt: www.kv.os.sud.rs Radno vreme: 07:30 – 15:30 Predsednik suda prima stranke svakog utorka i četvrtka od 13:30 do 15:30 časova. Rad sa strankama na šalteru za overu svakog radnog dana od 08:00 do 14:30 časova. Rad sa strankama u pisarnicama svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova. Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji Adresa: ul. Bulevar srpskih ratnika bb Sudska jedinica u Raški Adresa: ul.Ratka Lukovića br. 23
Osnovni sud u Kruševcu Adresa suda: Trg Kosovskih junaka br. 3 V.F. predsednika suda: Radomir Vujović Telefon: Sudska uprava: 037/413-600 Sekretar suda: 037/413-627 Upravitelj pisarnice: 037/413-614 Šef računovodstva: 037/413-608 Faks: 037/422-054 E-mail: uprava@ks.os.sud.rs Veb sajt: www.ks.os.sud.rs Žiro račun za uplatu sudskih taksi (za sedište suda i sudske jedinice): 840-29657845-37 Radno vreme: 07-30 – 15:30 Pismena se mogu predavati sudu u toku celog radnog vremena. Sudski spisi se u sudu mogu razgledati, prepisivati ili tražiti određene informacije i uverenja od 08:00 do 15:00 časova. Stranke i njihove punomoćnike prima predsednik suda ili sekretar suda i to ponedeljkom i četvrtkom od 9:00 do 11:00 časova. Radno vreme službe overe potpisa i prepisa je od 08:00 do 14:30 časova. Sudska jedinica u Aleksandrovcu Adresa: ul. 29. novembar br. 1 Telefon: 037/3552-416 Faks: 037/3552-171 Radno vreme: 07:30 – 15:30 Pismena se mogu predavati sudskim jedinicama u toku celog radnog vremena. Sudski spisi se mogu razgledati, prepisivati ili tražiti određene informacije i uverenja od 09:00 do 14:00 časova. Stranke i njihove punomoćnike prima zamenik predsednika suda. Radno vreme službe overe potpisa i prepisa je od 08:00 do 14:00 časova. Sudska jedinica u Brusu Adresa: ul. Mike Đorđevića bb Telefon: 037/825-190 Faks: 037/825-190 Radno vreme: 07:30 – 15:30 Pismena se mogu predavati sudskim jedinicama u toku celog radnog vremena. Sudski spisi se mogu razgledati, prepisivati ili tražiti određene informacije i uverenja od 09:00 do 14:00 časova. Stranke i njihove punomoćnike prima zamenik predsednika suda. Radno vreme službe overe potpisa i prepisa je od 08:00 do 14:00 časova. Sudska jedinica u Varvarinu Adresa: ul. Marina Marinovića bb Telefon: 037/787-193 Faks: 037/788-742 Radno vreme: 07:30 – 15:30 Pismena se mogu predavati sudskim jedinicama u toku celog radnog vremena. Sudski spisi se mogu razgledati, prepisivati ili tražiti određene informacije i uverenja od 09:00 do 14:00 časova. Stranke i njihove punomoćnike prima zamenik predsednika suda. Radno vreme službe overe potpisa i prepisa je od 08:00 do 14:00 časova. Sudska jedinica u Trsteniku Adresa: ul. Doktora Milunovića bb Telefon: 037/713-057 Faks: 037/714-176 Radno vreme: 07:30 – 15:30 Pismena se mogu predavati sudskim jedinicama u toku celog radnog vremena. Sudski spisi se mogu razgledati, prepisivati ili tražiti određene informacije i uverenja od 09:00 do 14:00 časova. Stranke i njihove punomoćnike prima zamenik predsednika suda. Radno vreme službe overe potpisa i prepisa je od 08:00 do 14:00 časova.
Osnovni sud u Leskovcu Adresa: Koste Stamenkovića br.16 ,16000 Leskovac V.F. predsednika suda: Nebojša Lazić Telefon: 016/242-812, 016/242-825 Faks: 016/21-44-77 E-mail: uprava@le.os.sud.rs Beb sajt: www.le.os.sud.rs Radno vreme: 7:30 – 15:30 (pauza: 08:30 – 09:00) Predsednik prima stranke u sedištu suda, utorkom od 12:00 do 15:00 časova, bez prethodnog zakazivanja. Šalteri za prijem i overu sa strankama rade u toku propisanog radnog vremena od 07:30 do 15:30 časova. Razgledanje spisa vrši se radnim danima od 09:30 do 13:30 časova. Informator Osnovnog suda u Leskovcu možete preuzeti ovde. Tekući račun – redovan: 840-999621-20 Tekući račun – depozit: 840-278802-56 Tekući račun – takse: 840-29658845-44 Tekući račun – novčane kazne: 840-29624845-97 Sudska jedinica u Lebanu Adresa: Ul. Cara Dušana br. 118, 16230 Lebane Zamenik V.F. predsednika suda: Sudija Olgica Vukadinović Telefon: 016/843-540, 016/843-531 Faks: 016/843-112 E-mail: vladimir.vidojevic@le.os.sud.rs
Osnovni sud u Loznici Adresa: 15300 Loznica, Jovana Cvijića bb V.F. predsednika suda: Miroslav Aleksić Telefon: Kabinet predsednika suda: 015/898-135 Sekretar suda/faks: 015/893-308 Sudska pisarnica: 015/883-201 Računovodstvo: 015/882-314 Istražne sudije: 015/898-880, 015-882-567 E-mail: uprava@lo.os.sud.rs Veb sajt: www.lo.os.sud.rs Prijem pismena: 07:30 – 15:30 Sudska pisarnica: 08:00 – 14:00 Overa pismena: 08:00 – 15:00 Prijem stranaka kod predsednika suda: 10:00 – 12:00 Sudska jedinica Krupanj Adresa: 15314 Krupanj, 1. maja broj 5 Telefon: 015/681-313 Sudska jedinica Ljubovija Adresa: 15320 Ljubovija, Vojvode Mišića broj 45 Telefon: 015/661-950
Osnovni sud u Negotinu Adresa: Trg Stevana Mokranjca br. 1, 19300 Negotin V.F. predsednika suda: Ljiljana Milojković Telefon i faks: 019/542-158 E-mail: uprava@ne.os.sud.rs Beb sajt: www.ne.os.sud.rs Prijem stranaka kod predsednika suda svakog petka, u vremenu od 10:00 do 13:00 časova i svakog radnog dana, u toku radnog vremena, ukoliko je nešto hitno. Ukoliko su stranke sa prebivalištem van teritorije opštine Negotin i sl., prijem stranaka u pisiranicama u sedištu suda u Negotinu i sudskim jedinicama u Kladovu i Majdanpeku, svakog radnog dana u vremenu od 10:30 do 14:30 časova. Šalteri za prijem pošte i overe, svakog radnog dana, u toku radnog vremena. Sudska jedinica u Kladovu Adresa: ul. 22 Septembra bb, 19320 Kladovo Telefon i faks: 019/801-044 Sudska jedinica u Majdanpeku Adresa: Trg oslobođenja bb, 19250 Majdanpek Telefon i faks: 030/581-218
Osnovni sud u Nišu Adresa: Vožda Karađorđa 23, 18000 Niš V.F. predsednika suda: Saša Bošković Telefon: Sudska uprava: 018/504-158 Portparol suda: 018/504-269 Informacije: 018/504-100 Faks: 018/527-664 E-mail: uprava@ni.os.sud.rs Veb sajt: www.ni.os.sud.rs Brojevi računa: Redovni račun: 840-1002621-41 Račun depozita: 840-281802-77 Račun kazni i troškova postupka: 840-29627845-21 Račun sudskih taksi: 840-29661845-65 Rad sa strankama: Predsednik suda: četvrtkom 10:00 – 12:00 Odeljenje overa: 08:00 – 14:30 Izvršno odeljenje: ponedeljkom i sredom 08:00 – 09:30 Zemljišno-knjižno odeljenje: ponedeljkom i sredom 08:00 – 09:30 Sudska jedinica u Aleksincu Adresa: ul. Ace Milojevića br. 2 Telefon: 018/804-821 Sudska jedinica u Ražnju Adresa: ul. Partizanska bb Telefon: 037/841-239 Sudska jedinica u Svrljigu Adresa: ul. Radetova br. 2 Telefon: 018/821-019
Osnovni sud u Novom Pazaru Adresa: Žitni trg br. 16 V.F. predsednika suda: Ibrahim Madžović Telefon: 020/312-511 Predsednik: 020/331-270 Faks: 020/331-271 E-mail: uprava@np.os.sud.rs Predsednik suda prima stranke utorkom od 13:00 do 15:00 časova.
Osnovni sud u Novom Sadu Adresa: ul. Sutjeska br. 3 V.F. predsednika suda: sudija Vidoje Mitrić Zemnjišno-knjižni odsek Osnovnog suda u Novom Sadu Adresa: ul. Jevrejska br. 21 Vanparnični odsek Osnovnog suda u Novom Sadu Adresa: ul. Bulevar Oslobođenja br. 56 Telefon: 021/4876-100 Vanparnični odsek: 021/417-627 Faks: 021/451-071 E-mail: uprava@ns.os.sud.rs Veb sajt: www.ns.os.sud.rs Bankovni račun suda: 840-1004621-55 Radno vreme: 07:30 – 15:30 Sudska jedinica u Baču Adresa: ul. Zorana Đinđića br. 7, Bač Telefon: 021/770-535 Sudka jedinica u Bačkoj Palanci Adresa: ul. Kralja Petra I br. 18, Bačka Palanka Telefon: 021/754-299; 021/6042-815 Sudska jedinica u Bačkom Petrovcu Adresa: ul. 14. Vojvođanske slovačke brigade br. 1, Bački Petrovac Telefon: 021/780-080, 021//780-221 Sudska jedinica u Beočinu Adresa: Svetosavska bb, Beočin Telefon: 021/871-041 Sudska jedinica u Bečeju Adresa: ul. Glavna br. 6, Bečej Telefon: 021/6911-751 Sudska jedinica u Vrbasu Adresa: Palih Boraca br. 9/c, Vrbas Telefon: 021/706-477, 021/704-769 Sudska jedinica u Žablju Adresa: ul. Svetog Nikole 32, Žabalj Telefon: 021/831-214 Sudska jedinica u Srbobranu Adresa: ul. Jovana Popovića br. 25, Srbobran Telefon: 021/730-098 Sudska jedinica u Temerinu Adresa: ul. Novosadska br. 385, Temerin Telefon: 021/842-649 Sudska jedinica u Titelu Adresa: ul. Glavna 14/a, Titel Telefon: 021/860-068
Osnovni sud u Pančevu Adresa: Vojvode Radomira Putnika 13-15, 26101 Pančevo V.F. predsednika suda: Bojan Veličković Telefon: Centrala: 013/344-366 Uprava: 013/345-481 Faks: 013/346-044 E-mail: uprava@pa.os.sud.rs Veb sajt: www.pa.os.sud.rs Rad sa strankama: 08:00 – 15:00 Sudska jedinica u Alibunaru Adresa: ul. Trg slobode br. 14, 26310 Alibunar Poštanski adresni kod (PAK): 305002 Telefon (centrala): 013/641-165 Radno vreme: 07:30 – 15:30 Sudska jedinica u Kovačici Adresa: ul. Maršala Tita br. 52, 26210 Kovačica Poštanski adresni kod (PAK): 308103 Telefon (centrala): 013/661-143 Faks: 013/662-143 Radno vreme: 07:30 – 15:30 Sudska jedinica u Kovinu Adresa: ul. Cara Lazara br. 83, 26220 Kovin Poštanski adresni kod (PAK): 306036 Telefon (centrala): 013/742-371, 013/742-601 Radno vreme: 07:30 – 15:30
Osnovni sud u Paraćinu Adresa: ul. Majora Marka 1, 35250 Paraćin V.F. predsednika suda: Irena Spasić Telefon: +381 35 563-401 Telefon i faks: +381 35 563-752 E-mail: uprava@pn.os.sud.rs Veb sajt: www.pn.os.sud.rs Radno vreme pisarnica sa strankama: 09:00 – 12:00 Sudska jedinica Despotovac Adresa: Saveza boraca 71, 35213 Despotovac Telefon: 035/611-145 Faks: 035/611-105 E-mail: sudskajedinicadespotovac@gmail.com Žiro račun za takse: 840-29665845-93 Prijem stranaka: svakog drugog petka 12:00 – 13:30 Sudska jedinica Ćuprija Adresa: Karađorđeva bb, 35230 Ćuprija Telefon: 035/470-264 Faks: 035/470273 E-mail: sudskajedinicacuprija@gmail.com Žiro račun za takse: 840-29665845-93 Prijem stranaka: četvrtkom 08:30 – 10:00
Osnovni sud u Pirotu Adresa: ul. Srpskih vladara 124, 18300 Pirot V.F. Predsednika suda: Danijela Kostić Telefon: 010/321-585, 010/347-595 Faks: 010/311-559 E-mail: uprava@pi.os.sud.rs Veb sajt: www.pi.os.sud.rs Bankovni račun suda: 840-1007621-76 Radno vreme suda: 07:30-15:30
Osnovni sud u Požarevcu Adresa: Trg Stevana Maksimovića br. 1, Požarevac V.F. predsednika suda: Dobrica Živković Telefon: 012/544-090, 012/544-091 Istraga: 012/544-095 Računovodstvo: 012/544-096 Predsednik, sudska uprava i faks: 012/544-086 E-mail: uprava@po.os.sud.rs Veb sajt: www.po.os.sud.rs Rad sa strankama, razgledanje spisa, dobijanje traženih informacija i uverenja u odsecima sudske pisarnice vrši se svakim radnim danom od 08:00-14:00 časova. Predsednik suda prima stranke, bez prethodnog zakazivanja, sredom od 09.00 do 12.00 časova. U slučaju sprečenosti predsednika, stranke istim danima primaju zamenici predsednika ili sekretar suda. Sudska jedinica u Velikom Gradištu Adresa: Žitni Trg bb, 12220 Veliko Gradište Telefon: 012/662-151, 012/662-152 Faks: 012/662-260 Rad sa strankama (overa): 8:00 – 14:00 Broj žiro računa za uplatu taksi: 840-29667845-10 Sudska jedinica u Kučevu Adresa: Žike Popovića, 3112240 Kučevo Telefon: 012/852-538 Faks: 012/852-679 Rad sa strankama (overa): 8:00 – 14:00 Broj žiro računa za uplatu taksi: 840-29667845-10 Sudska jedinica u Petrovcu Adresa: Srpskih Vladara 159,12300 Petrovac Telefon: 012/331-260, 012/333-131 Faks: Sudska uprava: 012/331-173 Pisarnica: 012/331-286 Rad sa strankama (overa): 8:00 – 14:00 Broj žiro računa za uplatu taksi: 840-29667845-10 Sudska jedinica u Žabarima Adresa: Kneza Miloša 93, 12374 Žabari Telefon: 012/250-554 Faks: 012/250-257 Rad sa strankama: Overa 8:00 – 14:00 Broj žiro računa za uplatu taksi: 840-29667845-10 Sudska jedinica u Žagubici Adresa: Trg oslobođenja 1, 12320 Žagubica Telefon: Sudska uprava: 012/643-119 Centrala: 012/643-586 Faks: 012/643-586 Rad sa strankama (overa): 8:00 – 14:00 Broj žiro računa za uplatu taksi: 840-29667845-10
Osnovni sud u Požegi Adresa: Uče Dimitrijevića broj 6 V.F. predsednika suda: Ljubinko Petrović Telefon: 031/811-355 Faks: 031/715-982 031/812-630 E-mail: uprava@pz.os.sud.rs Veb sajt: www.pz.os.sud.rs Razgledanja i prepisivanja spisa (pisarnica suda): 08:00 – 15:00 Izdavanje uverenja i izvoda iz javnih knjiga (sudska uprava): 08:00 – 15:00 Overa isprava (pisarnica): 07:30 – 15:30 Sudska jedinica Arilje Adresa: Svetog Ahilija br. 52, 31230 Arilje Telefon: 031/891-035 Faks: 031/891-024 E-mail: sudskajedinicaarilje@gmail.com Radno vreme: 07:30 – 15:30 Prijem stranaka: 07:30 – 15:30 Sudska jedinica Ivanjica Adresa: Boška Petrovića br. 9, 32250 Ivanjica Telefon: 032/662-390 Faks: 032/661-167 E-mail: sudskajedinicaivanjica@gmail.com Radno vreme: 07:30 – 15:30 Prijem stranaka: 07:30 – 15:30 Sudska jedinica Kosjerić Adresa: Olge Grbić br. 10, 31260 Kosjerić Telefon: 031/783-296 Faks: 031/783-296 E-mail: sudskajedinicakosjeric@gmail.com Radno vreme: 07:30 – 15:30 Prijem stranaka: 07:30 – 15:30
Osnovni sud u Prijepolju Adresa: Valterova 171 V.F predsednika suda: Mileta Bezarević Telefon i faks: Prijepolje: 033/712-116 Priboj: 033/2445-171 Nova Varoš: 033/61-583 E-mail: uprava@pp.os.sud.rs Razgledanja i prepisivanja spisa: 07:30 – 15:30 Izdavanje uverenja i izvoda iz javnih knjiga: 07:30 – 15:30 Overa isprava: 07:30 – 15:30 Sudska jedinica u Novoj Varoši Sudska jedinica u Priboju
Osnovni sud u Prokuplju Adresa: 21. Srpske Divizije 1 V.F. predsednika suda: Slavoljub Miletić Telefon i faks: 027/321-784 , 027/321-649 Faks: 027/321-784 E-mail: uprava@pk.os.sud.rs Veb sajt: www.pk.os.sud.rs Bankovni račun suda: 840-1011621-07 Radno vreme: 07:30 – 15:30 Rad sa strankama: 07:30 – 15:00 Sudska jedinica u Blacu Adresa: ul. Karađorđeva bb, 18420 Blace Telefon: 027/371-411 Faks: 027/371-695 Sudska jedinica u Kuršumliji Adresa: ul. Palih Boraca 37, 18430 Kuršumlija Telefon: 027/381-702, 027/381-186, 027/385-860
Osnovni sud u Smederevu Adresa: Trg Republike 2 V.F. predsednika suda: Jelena Stanković-Blagojević Telefon i faks: 026/613-205 E-mail: uprava@sd.os.sud.rs Veb sajt: www.sd.os.sud.rs Prijem stranaka kod predsednika suda: svakog utorka i četvrtka od 13:00 časova (uz prethodno zakazivanje telefonom, elektronskom poštom ili lično) Radno vreme: 07:30 – 15:30 Prijem pismena: 07:30 – 15:30 Overa pismena: 08:30 – 14:30 Rad sa strankama u pisarnicama suda: 09:00 – 13:00 Sudska jedinica u Velikoj Plani Adresa: Momira Gajića br. 7, Velika Plana Telefon i faks: 026/522-205 Stranke se primaju u sedištu suda. Sudska jedinica u Smederevskoj Palanci Adresa: Vuka Karadžića br. 22, Smederevska Palanka Telefon i faks: 026/321-078 Stranke se primaju u sedištu suda. Žiro račun: 840-29671845-38
Osnovni sud u Somboru Adresa: Venac Vojvode Stepe Stepanovića bb V.F. predsednika suda: Melita Papić-Pasa Telefon: 025/22-221 E-mail: uprava@so.os.sud.rs Sudska jedinica Apatin Adresa: ul. Svetog Save br. 2, Apatin Zamenik predsednika suda: Vatroslava Medić Telefon: 025/772-688 Faks: 025/773-152 E-mail: sudapatin@gmail.com Sudska jedinica Kula Adresa: ul. Maršala Tita br. 268, Kula Zamenik predsednika suda: Vera Bajagić Telefon: 025/722-113 Faks: 025/726-960 E-mail: opstsudkula@gmail.com Sudska jedinica Odžaci Adresa: ul. Somborska br. 21, Odžaci Telefon: 025/5743-212 Faks: 025/5742-204 E-mail: osnsudodzaci@.gmail.com Račun za sudke takse: 840-29672845-45, poziv na broj 97 81-232 U sedištu suda stranke primaju predsednik i sekretar suda, a u sudskim jedinicama zamenici predsednika suda, prema unapred zakazanom terminu.
Osnovni sud u Sremskoj Mitrovici Adresa: Trg Svetog Dimitrija 39 V.F. predsednika suda: Zorica Radekić Korica Telefon: 022/600-100 Faks: 022/600-102 E-mail: uprava@sm.os.sud.rs Veb sajt: www.sm.os.sud.rs Oglasna tabla suda: www.sm.os.sud.rs/etabla.htm Redovan račun: 840-1014621-28 Račun za takse: 840-296-73845-52 Račun za novčane kazne: 840-296-39845-08 Informator o radu suda Sudska jedinica u Inđiji Adresa: ul. Kralja Petra I br. 2, 22320 Inđija Telefon: 022/561-269 Uprava: 022/553-431 Faks: 022/560-909 Sudska jedinica u Irigu Adresa: ul. Nikole Tesle br. 4, 22406 Irig Telefon i faks: 022/461-219 Sudska jedinica u Pećincima Adresa: ul. Školska br. 5, 22410 Pećinci Telefon: 022/436-206 Faks: 022/436-226 Sudska jedinica u Rumi Adresa: ul. Železnička br. 10, 22400 Ruma Telefon: 022/478-333, 022/478-744 Faks: 022/474-314 Sudska jedinica u Staroj Pazovi Adresa: ul. Karađorđeva br. 3, 22300 Stara Pazova Telefon: 022/310-571, 022/310-075 Faks: 022/310-253 Sudska jedinica u Šidu Adresa: ul. Cara Dušana br. 4, 22240 Šid Telefon: 022/712-126
Osnovni sud u Subotici Adresa: Senćanski put br. 1, 24000 Subotica V.F. predsednika suda: Rozalija Tumbas Telefon: 024/554-111 Faks: 024/555-629 E-mail: uprava@su.os.sud.rs Veb sajt: www.su.os.sud.rs Rad sa strankama u pisarnicama od 08:00 do 12:00 časova, a za stranke koje dođu iz unutršnjosti je od 08:00 do 15:30 časova. Prijemni šalter radno vreme od 07:30 do 15:30 časova. Overa potpisa radno vreme od 08:00 do 13:00 časova. Sekretar suda prima stranke svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova. Predsednik suda prima stranke utorkom od 09:00 do 12:00 časova. Sudska jedinica u Adi Adresa: Maršala Tita br. 39, Ada Telefon: 024/852-540 Sudska jedinica u Bačkoj Topoli Adresa: Petefi Brigade br. 5, Bačka Topola Telefon: 024/715-799 Sudska jedinica u Kanjiži Adresa: Glavni Trg br. 3, Kanjiža Telefon: 024/874-455 Sudska jedinica u Senti Adresa: Glavni Trg br. 2, Senta Telefon: 024/814-081
Osnovni sud u Užicu Adresa: ul. Nada Matić br. 6, 31000 Užice B.F. predsednika suda: Branka Janković Telefon: 031/513-105 Telefon i faks: 031/513-104 E-mail: uprava@ue.os.sud.rs Veb sajt: www.ue.os.sud.rs Radno vreme: 07:30 – 15:30 Kancelarije za prijem i overu: 07:30 – 15:30 Službe za rad sa strankama – pisarnica: 10:00 – 14:00
Osnovni sud u Čačku Adresa: Cara Dušana 8/1 V.F. predsednika suda: Svetlana Krunić-Tasevski Telefon (centrala): 032/227-259, 032/222-242 E-mail: uprava@ca.os.sud.rs Rad sa strankama: 07:30 – 15:30 Predsednik suda prima stranke sredom od 09:00 – 12:00 časova. Sudska jedinica u Guči Adresa: Bogdana Kapelana br. 3 Telefon: 032/854-203 Faks: 032/854-407 E-mail: sudguca@open.telekom.rs Stranke se primaju svakog dana u toku radnog vremena. Žiro račun: 840-29676845-73 Sudska jedinica u Gornjem Milanovcu Adresa: Kneza Aleksandra Karađorđevića br. 29 Telefon i faks: 032/710-217 E-mail: opstinskisudgm@open.telekom.rs Stranke se primaju svakog dana u toku radnog vremena. Žiro račun: 840-29676845-73
Osnovni sud u Šapcu Adresa: Karađorđeva 25, 15000 Šabac V.F. predsednika suda: Vladimir Jokanović Telefon: 015/354-614 Faks: 015/354-615 E-mail: uprava@sa.os.sud.rs Veb sajt: www.sa.os.sud.rs Pisarnice rade sa strankama svakim radnim danom od 08:00 – 14:00 časova. Šalter za overe radi svaki radni dan od 08:00 – 15:00 časova. Izvodi iz zemljišnih knjiga mogu se dobiti svakim radnim danom od 08:00 – 14:00 časova. Uverenja se izdaju u sudskoj upravi od 08:00 – 14:00 časova (tel. 015/354-614, lokal 135). Osnovni sud u Šapcu ima tri sudske jedinice: Sudska jedinica u Vladimircima Adresa: Svetog Save 59 Telefon: 015/513-114 Sudska jedinica u Koceljevi Adresa: Mike Vitomirovića 3 Telefon: 015/556-043 Sudska jedinica u Bogatiću Adresa: Mike Vitomirovića 3 Telefon: 015/77-86-171

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*