Home » BLOG » JAVNA RASPRAVA O JADNOJ RASPRAVI
Vladimir Radosavljević

JAVNA RASPRAVA O JADNOJ RASPRAVI

PIŠE: Vladimir Radosavljević

Reagujući povodom sopstvene odluke da otkaže preostale dve javne rasprave o predlogu izmena ZOR-a, nadležno ministarsvo privrede je izdalo saopštenje u kojem nastavlja da manipuliše javnošću i svesno dovodi u zabludu građane objašnjavajući tobožnje razloge koji su ih naveli da predlože ovakav zakon. Od priče o omogućavanju povoljnijih uslova poslovanja za strane investiture se očigledno odustalo (naprasno, od kud, zašto? ) i danas  nam je servirana priča o zaštiti interesa zaposlenih u malim i mikro preduzećima, kao i nezaposlenih??? Da ne nastavljamo sa pitanjima – a šta bi sa stranim investitorima – zar ne rekoste da bez njih nema spasa?

Vladimir RadosavljevicPitaćemo pisce saopštenja – zar se Zakon o radu i do sada nije odnosio na sve oblike zapošljavanja i vlasništva? Zašto propagiraju veštačku podelu na zaposlene u javnom sektoru i ostale zaposlene? Koje odredbe novog predloga zakona se, pojedinačno odnose na koje zaposlene? I koje na nezaposlene?

Svojim neveštim tumačenjima nadležna ministarstva žele da ostvare samo jedan cilj – da na svaki mogući način onemoguće otpor antiradničkim zakonima i ispune obaveze koje, očigledno, imaju prema stvarnim kreatorima ovog predloga – stranim privrednim komorama u Srbiji. Baš im verujemo da su predstavnici američke privredne komore prvenstveno razmišljali kako u Srbiji da zaštite zaposlene u malim i mikro preuizećima!

Takođe, pokušava se stvoriti veštačka podela na interese zaposlenih i nezaposlenih, jer različiti interesi ne postoje. Svi zaposleni u Srbiji su potencijalno nezaposleni, a nezaposleni tek sa ovim zakonom faktički gube svaku nadu da će ikada biti zaposleni (sem povremeno, probno, na određeno itd).

Vlada koja igra ulogu nesposobne da organizuje javnu raspravu zbog stotinka aktivista svojih pomagača iz SS I UGS Nezavisnosti koji ih navodno, u tome onemogućiše, sad ide i korak dalje – pokušava da sukobi građane Srbije veštački ih deleći na one koje ovaj zakon, navodno , štiti, i one koji su aktuelnim, navodno , zaštićeni.

Započeli ste opasnu igru, gospodo. vašu planiranu “javnu”, a u stvari “jadnu” raspravu, svesno izbegavate da sprovodite u skladu sa osnovnim načelima na kojima se ona obavlja u normalnim uslovima u celom svetu, i prenosite je na ulicu, usput pokušavajući da oko nje suprotstavite dve grupe svojih sugrađana.

Mi vam poručujemo – imaćete ne “jadnu” već pravu javnu raspravu u ovom društvu i to onakvu  kakvu zaslužujete! Na ulici! I imaćete podelu na sukobljene grupe – u jednoj ćete biti vi sa svojim nalogodavcima, a u drugoj svi mi koji smo vaše potencijalne žrtve – zaposleni u svim oblicima zapošljavanja i vlasništva, i svi nezaposleni, i studentski  i građanski pokreti i udruženja i opšti narodni Front uperen protiv vas!

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*