Хоме » СУДОВИ

СУДОВИ

УПРАВНИ СУД

Управни суд Адреса: Београд, Немањина 9 В. Ф. председника суда: Слађана Бојовић Телефон: +381 11 363-5174 Факс: +381 11 363-5285 Е-маил: kabinet@up.sud.рс Веб сајт: www.уп.суд.рс Пријемни шалтер у седишту суда: 07:30 – 15:30 Одељења суда: Крагујевац Адреса: Кнеза Михајла 2/ИИ Телефон: +381 34 352-880 Ниш Адреса: Војводе Путника бб Телефон: +381 18 282-245 Нови Сад Адреса: Булевар Михајла Пупина 6 Телефон: +381 21 661-6895
СУДОВИ ОПШТЕ НАДЛЕЖНОСТИ

АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ

Врховни касациони суд Адреса: Београд, Немањина бр. 9 В.Ф. председника суда: Драгомир Милојевић Телефон: 011/ 360-4607 и 360-4606 Кабинет председника суда: 011/ 363-5495 Руководилац службе председника: 011/ 363-5533 Секретар суда: 011/ 363-5513 Управитељ писарнице: 011/ 363-5065 Е-маил: uprava@vk.sud.рс Веб сајт: www.вк.суд.рс
Апелациони суд у Београду Адреса: Немањина 9, Београд В.Ф. председника суда: Радмила Драгичевић Дичић Кабинет председника: +381 11 363-50-41 Телефонски број за информације: +381 11 363-51-03, +381 11 360-46-57 Факс: +381 11 363 50 45 Е-маил: uprava@bg.ap.sud.рс Веб сајт: www.бг.ап.суд.рс Странке имају могућност да се информишу о предметима, који се воде пред овим судом, сваког радног дана на шалтеру пријема, у времену од 7:30 до 15:30 часова.
Апелациони суд у Крагујевцу Адреса: Трг Војводе Радомира Путника 4, 34000 Крагујевац В.Ф. председника суда: Весна Петровић Телефон и факс: 034-332-028 Е-маил: uprava@kg.ap.sud.рс Веб сајт: www.кг.ап.суд.рс Банковни рачун суда: 840-1036621-85 Радно време суда: од 07:30 до 15:30
Апелациони суд у Нишу Адреса: Војводе Путника бб В.Ф. председника суда: Новица Стефановић Телефон: судска управа: 018/506-801 Управитељ писарнице: 018/506-735 Факс: 018/282-250 Е-маил: uprava@ni.ap.sud.рс Веб сајт: www.ни.ап.суд.рс
Апелациони суд у Новом Саду Адреса: Нови Сад, ул. Сутјеска бр. 3 В.Ф. председника суда: Слободан Надрљански Телефон: 021/4876-100 Судска управа: 021/4876-400 Факс: 021/451-045 Е-маил: uprava@ns.ap.sud.рс Веб сајт: www.нс.ап.суд.рс Ж.Р.: 840-1038621-02 Радно време суда: 07:30 – 15:30 Радно време писарнице: 07:30 – 15:30 Заказивање пријема странака на телефон: 021/4876-400

ВИШИ СУДОВИ

Виши суд у Београду Адреса: Ул. Савска бр. 17а, 11000 Београд В.Ф. председника: судија Драгољуб Албијанић Телефони: Управа суда: +381 11 36 01 405 Кривично одељење: +381 11 36-01-097 Факс-Палата Правде: +381 11 66-82-771 Е-маил: uprava@bg.vi.sud.рс Веб сајт: www.бг.ви.суд.рс Текући рачун-редован: 840-959621-31 Текући рачун-депозит: 840-238802-67 Текући рачун-судске таксе: 840-29584845-11 Текући рачун-трошкови кривичног поступка и паушала: 840-29558845-23 Радно време Вишег суда у Београду: 07:30 – 15:30 Рад са странкама: 08:00 – 15:00 Разгледање списа: 09:00 – 14:00 Грађанско одељење и одељење за рехабилитацију Вишег суда у Београду Адреса: Ул. Тимочка бр. 15, 11000 Београд Телефон (Грађанско одељење): +381 11 30-83-419 Факс грађанског одељења: +381 11 30-83-414 Посебна одељења Вишег суда у Београду Адреса: Ул. Устаничка бр. 29, 11000 Београд Телефон (Посебна одељења): +381 11 30-82-514 Факс посебних одељења: +381 11 30-82-780
Виши суд у Ваљеву Адреса: Карађорђева 48, 14000 Ваљево В.Ф. председника суда: Биљана Савић Секретар суда: Предраг Бељић Писарница: 014/294-294 лок. 308 Управа: 014/294-294 лок. 324 Рачуноводство: Тел/Факс: 014/294-272 Е-маил: uprava@va.vi.sud.рс Веб сајт: www.висисудва.цом Рад са странкама: Писарница: Понедељак – Петак од 8:00 до 14:00 часова, Председник суда: Четвртком од 12:00 до 13:00 часова
Виши суд у Врању Адреса: Краља Стефана Првовенчаног бр. 1, 17500 Врање В.Ф. председника суда: судија Станиша Михајловић Телефон: 017/422-710, 017/422-740 Факс: 017/422-711 Е-маил: uprava@vr.vi.sud.рс Веб сајт: www.вр.ви.суд.рс Пријем странака: ВФ председника суда – четвртак од 12:00 до 14:00 часова Секретар суда – радним данима од 10:00 – 14:00 часова Писарница – радним данима од 08:00 – 15:00 часова
Виши суд у Зајечару Адреса: Генерала Гамбете бб, Зајечар В.Ф. председника суда: Драгица Јоцић Телефон: 019/421-111, 019/422-133 Факс: 019/422-133 Е-маил: uprava@za.vi.sud.рс Рад са странкама пријемне канцеларије и писарнице: 07:30 – 15:30
Виши суд у Зрењанину Адреса: Кеј 2. октобра број 1, 23000 Зрењанин В.Ф. председника суда: Биљана Мартиновић Телефон: Централа: 023/564-712 Судска управа: 023/564-840 Факс: 023/560-077 Е-маил: uprava@zr.vi.sud.рс Веб сајт: www.зр.ви.суд.рс Радно време суда је од 7:30 – 15:30, а све службе примају странке од 8:00 – 15:30 часова
Виши суд у Јагодини Адреса: Кнегиње Милице 86, Јагодина В.Ф. Председника суда: Драган Јанићијевић Секретар суда: Бојана Стаматовић Телефон и факс: 035/252-277 Е-маил: uprava@ja.vi.sud.рс Веб сајт: www.ја.ви.суд.рс Радно време суда: 07:30 – 15:30 Рад писарнице суда са странкама: 09:00 – 13:00 Пријем странака код председника суда: сваке прве и треће среде у месецу од 12:00 до 14:00 часова
Виши цуд y Косовској Митровици Адреса: Карађорђева бб, 38227 Звечан В.Ф. председника: Никола Кабашић Телефон и факс: 028/ 665-103 Е-маил: uprava@km.vi.sud.рс Радно време: 07:30 – 15:30 Рад са странкама: 09:00 – 14:00
Виши суд у Крагујевцу Адреса: Трг Радомира Путника бр. 4, Крагујевац В. Ф. председника суда: Зорица Ђурић Секретар суда: Александра Бутулија – Јанковић Портпарол за штампу: Судија Сузана Грујовић Телефон и факс: 034/35-35-93 Е-маил: uprava@kg.vi.sud.рс Веб сајт: www.висисудкг.нет Странке по притужбама прима Вршилац Функције Председника суда сваке среде у периоду од 10:00 до 12:00 часова.
Виши суд у Краљеву Адреса: Карађорђева бр 5, Краљево В.Ф. председника суда: Милан Давидовић Телефон: 036/313-353 036/313-354 Факс: 036/233-231 Е-маил: uprava@kv.vi.sud.рс Wеб сајт: www.кв.ви.суд.рс Рад са странкама: уторком и петком од 13:00 до 14:00 часова.
Виши суд у Крушевцу Адреса: Трг косовских јунака број 3, Крушевац В.Ф. председника: Драган Здравковић Бројеви телефона: Секретар суда: 037/413-663 Судска управа: 037/413-668 Управитељ писарнице: 037/413-667 Шеф рачуноводства: 037/413-607 Факс: 037/429-589 Е-маил: uprava@ks.vi.sud.рс Радно време: 07:30 – 15:30 Писмена се предају током радног времена. Странке прима председник суда или његов заменик – четвртком од 09:00 до 15:00 часова.
Виши суд у Лесковцу Адреса: ул. Пана Ђукића 13, 16000 Лесковац В.Ф. председника суда: судија Горан Станојевић Заменик председника суда: судија Жикица Нешић Заменик председника суда: судија Бисерка Костић Телефон: Централа: 016/250-313 Судска управа: 016/251-497 Факс: Рачуноводство: 016/254-972 Судска управа: 016/242-158 Е-маил: uprava@le.vi.sud.рс Wеб сајт: www.висисудлесковац.рс Жиро рачун суда: 840-969621-04 Жиро рачун за таксе: 840-29594845-81 Радно време суда: 07:30 – 15:30 Пријем странака: код Председника суда и његовог заменика – петком од 13:00 до 14:00 часова; код управитеља писарнице – сваког радног дана од 09:00 до 15:00 часова; у пријемној канцеларији – сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.
Виши суд у Неготину Адреса: Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин В.Ф. председника суда: судија Братислав Милосављевић Секретар суда: Љиљана Мирић Телефон и факс: +381 19 542366, +381 19 542391 Е-маил: uprava@ne.vi.sud.рс Веб сајт: www.не.ви.суд.рс Радно време суда: 07:30 – 15:30 Банковни рачун суда: Редован рачун: 840-970621-11 Депозит: 840-249802-47 Казне и трошкови поступка: 840-29569845-03 Судске таксе: 840-29595845-88 Рад са странкама: Вршилац ф-је председника суда прима странке понедељком, уторком и четвртком после 13 часова. Радно време писарнице: 07:30 – 15:30
Виши суд у Нишу Ареса: Вожда Карађорђа 23, 18000 Ниш В.Ф. председника суда: Иван Булатовић Секретар суда: Ивана Младеновић Телефон: 018/504-000 Факс: 018/527-678 Е-маил: uprava@ni.vi.sud.рс Веб сајт: www.ни.ви.суд.рс Радно време: 07:30 – 15:30 Банковни рачун суда: Редовни рачун: 840-971621-18 Рачун депозита: 840-250802-54 Рачун казни и трошкова поступка: 840-29570845-10 Рачун судских такси: 840-29596845-95 Рад са странкама: Вршилац ф-је председника суда прима странке средом од 10:00 до 12:00 часова.
Виши суд у Новом Пазару Адреса: Житни трг бр.16, Нови Пазар В.Ф. председника: Мирољуб Вујовић Телефони: Централа: 020/314-391 Председник: 020/313-519 Факс: 020 313 266 Е-маил: uprava@np.vi.sud.рс Веб сајт: www.нп.ви.суд.рс Председник суда прима странке петком од 12:00 до 15:00 часова.
Виши суд у Новом Саду Адреса: Сутјеска број 3, 21000 Нови Сад В.Ф. председника суда: Зора Јамушаков Портпарол суда: Светлана Томић-Јокић Телефон суда: 021/4876-100 Телефон суда за странке односно јавност: 021/4876-481 Факс суда за странке односно јавност: 021/521-546 Е-маил суда: uprava@ns.vi.sud.рс Е-маил портпарола суда: portparol@ns.vi.sud.рс Веб сајт: www.нс.ви.суд.рс Жиро-рачун Вишег суда: 840-973621-32 Радно време: 07:30 – 15:30 Странке се примају уз обавезно заказивање пријема на телефон 021/4876-481.
Виши суд у Панчеву Адреса: Војводе Радомира Путника број 13-15, 26000 Панчево В.Ф. председника: Весна Вуковић Телефон: 013/344-366 Факс: 013/345-184 Е-маил: uprava@pa.vi.sud.рс Веб сајтови: www.па.ви.суд.рс и www.висисудпанцево.рс
Виши суд у Пироту Адреса: ул. Српских владара 126, 18300 Пирот В.Ф.председника суда: Зоран Колев Телефон и факс: 010/312-447, 010/312-442 Е-маил: uprava@pi.vi.sud.рс Веб сајт: www.пи.ви.суд.рс Радно време суда: 7:30 – 15:30 Надлежност (општине за које је надлежан): Пирот, Бабушница, Димитровград, Бела Паланка
Виши суд у Пожаревцу Адреса: Пожаревац, ул. Јована Шербановића број 4 В.Ф.председника суда: Драган Вучићевић Телефон: 012/523-886, 012/523-986, 012/523-877 Факс: 012/514-215 Е-маил: uprava@po.vi.sud.рс Радно време: 07:30 – 15:30 Разгледање списа, преписа, издавање уверења од 09:00 до 13:30 часова.
Виши суд у Прокупљу Адреса: XXИ српске дивизије бр. 2, Прокупље В.Ф.председника суда: Миломир Обрадовић Телефон и факс: 027/321-667, 027/329-074 Е-маил: uprava@pk.vi.sud.рс Веб сајт: www.пк.ви.суд.рс Банковни рачун суда: 840-977621-60 Радно време суда: 07:30 – 15:30 Надлежност (општине за које је надлежан): Прокупље, Блаце, Куршумлија, Мерошина и Житорађа
Виши суд у Смедереву Адреса: Трг Републике 2, 11300 Смедерево В.Ф. Председника суда: судија Слађана Бојковић Телефон: 026/226-666 Факс: 026/222-165 Е-маил: uprava@sd.vi.sud.рс Веб сајт: www.сд.ви.суд.рс Банковни рачун суда: 840-978621-67 основни рачун 840-29577845-59 за трошкове кривичног поступка, паушала и новчане казне, са позивом на број 97 16-092 840-29603845-47 за трошкове фотокопирања и таксе за признање стране судске одлуке Радно време суда: 07:30 – 15:30
Виши суд у Сомбору Адреса: Венац Бојводе Степе Степановића 13, 25000 Сомбор В.Ф. Председника суда: Радмила Вујин Телефон и факс: Писарница: 025/22-464, 025/22-163 Судска управа 025/22-446, 025/24-033 Факс: 025/26-221 Е-маил: uprava@so.vi.sud.рс Веб сајт: www.со.ви.суд.рс Банковни рачун суда: 840-979621-74 Радно време суда: 7:30 – 15:30
Виши суд у Сремској Митровици Адреса: Светог Димитрија бр.39, 22000 Сремска Митровица Телефон: 022/600-100 Факс: 022/600-126 Е-маил: uprava@sm.vi.sud.рс Председник суда прима странке сваког радног дана од 10:00 до 12:00 часова Писарница суда прима странке сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова Преузмите информатор о раду Вишег суда у Сремској Митровици
Виши суд у Суботици Адреса: 24000 Суботица, ул. Сенћански пут бр. 1 В.Ф. председника суда: судија Молнар Ференц Заменик В.Ф. председника суда: судија Марија Ракић Телефон: Централа суда: 024/554-111 Судска управа: 024/555-206, 024/555-317 Факс: 024/559-170 Е-маил: uprava@su.vi.sud.рс Веб сајт: www.су.ви.суд.рс Радно време суда: 07:30 – 15:30 Пријем странака: Писарница суда: 07:30 – 15:30 В.Ф. председника суда и Секретар суда примају странке четвртком од 09:00 до 12:00 часова.
Виши суд у Ужицу Адреса: Наде Матић бр.6, 31 000 Ужице В.Ф. председника суда: Радмила Рајић Телефон: Председник суда и судска управа: 031/513-245 Управитељ писарнице: 031/524-276 Парнична писарница: 031/513-105 локал 131 Кривична писарница: 031/513-105 локал 106 Пријемна канцеларија: 031/513-105 локал 109 Факс: 031/513-245 Е-маил: uprava@ue.vi.sud.рс Веб сајт: www.виси-суд-узице.орг.рс Време пријема странака: 07:30 – 15:30
Виши цуд y Чачку Адреса: Цара Душана 6, 32000 Чачак В.Ф. председника: Ацо Вучићевић Телефони: Управа: тел/факс 032/222-252 Централа: 032/227-258 Пријем странака: Писарница – сваким радним даном 09:00 – 13:00 Председник – петком 10:00 – 12:00 Е-маил: uprava@ca.vi.sud.рс Веб сајт: www.ца.ви.суд.рс Информатор о раду суда
Виши суд у Шапцу Адреса: Шабац, Господар Јевремова бр. 8 В.Ф. председника суда: Јасна Ковачевић Телефон и факс: 015/346-948 , 015/346-953 Е-маил: uprava@sa.vi.sud.рс Веб сајт: www.са.ви.суд.рс Радно време суда: 07:30 – 15:30 Банковни рачун суда: 840-984621-12 Судска писарница ради са странкама од 08:00 до 15:00 часова Надлежност (општине за које је надлежан): Шабац, Лозница, Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Љубовија и Мали Зворник.
ОСНОВНИ СУДОВИ
Први основни суд у Београду В.Ф. председника суда: Тања Шобот Први основни суд у Београду смештен је у три зграде на следећим локацијама: Адреса: Савска бр. 17а Телефон: 011/360-1400 Факс: 011/2659-167 Пријем странака (земљишне књиге): уторак од 10:00 до 12:00 часова Пријем странака (кривица): среда од 10:00 до 12:00 часова Адреса: Устаничка бр. 14 Телефон: 011/3083-654 Факс: 011/2451-120 Пријем странака: по заказивању Пријем странака: по заказивању Адреса: Булевар Михајла Пупина бр. 16, Нови Београд Телефон: 011/2018-200 Факс: 011/3191-599 Пријем странака: по заказивању Е-маил: uprava@prvi.os.sud.рс Веб сајт: www.први.ос.суд.рс Предаја било којих писмена суду у електронској форми путем Е-маила се неће сматрати предајом суду у смислу процесних закона, већ се писмена морају предати непосредно суду или препорученом пошиљком
Други основни суд у Београду Адреса: Савска 17а, 11000 Београд В.Ф. председника суда: Љиљана Бркић Телефон: 011/360-1422 Факс: 011/66-59-295 Судска јединица у Лазаревцу Адреса: Карађорђева 19, 11550 Лазаревац Телефон: 011/ 8123-167, 011/ 8123-277 Факс: 011/8123-277 Судска јединица у Младеновцу Адреса: Краља Александра Обреновића 76, 11400 Младеновац Телефон: 011/8231-144 Факс: 011/8231-144 Судска јединица у Обреновцу Адреса: Александра Аце Симовића 9а, 11500 Обреновац Телефон: 011/8727-627, 011/8727-628, 011/8727-079 Факс: 011/8720-174 Судска јединица у Сопоту Адреса: Космајски Трг бб, 11450 Сопот Телефон: 011/8251-354 Факс: 011/8251-197 Е-маил: uprava@drugi.os.sud.рс Веб сајт: www.други.ос.суд.рс Пријем писмена и овера исправа врши се у седишту и у судским јединицама, а овера уговора за промет непокретности само за подручје надлежности Другог основног суда у Београду. Уверења да лице није под истрагом и да против лица није покренут кривични поступак издају се у седишту суда на трећем спрату (шалтер 301), и у судским јединицама. Уверења се добијају ОДМАХ након подношења захтева. Председник суда прима странке у седишту уторком од 10:00 до 13:00 часова, уз претходно заказивање. Радно време: 07:30 – 15:30 Шалтер пријема и овере: 08:00 – 15:00 Писарнице (рад са странкама): 10:00 – 14:00 Шалтери за издавање уверења: 08:00 – 15:00
Основни суд у Бору Адреса: Моше Пијаде бр. 5, 19210 Бор В.Ф. председника суда: Драгана Аничић Телефон: 030/458-490 Телефон и факс: 030/458-501 Е-маил: uprava@bo.os.sud.рс Радно време: 07:30 – 15:30 Овера потписа, преписа и рукописа: 07:30 – 15:30 Разгледање и преписивање списа, добијање информација, издавање уверења, обавља се у писарници суда од 10:00 до 13:00 часова. Пријем странака и њихових пуномоћника код В.Ф. Председника суда или његовог заменика је сваке среде у недељи од 12:00 до 14:00 часова.
Основни суд у Ваљеву Адреса: Карађорђева 50 В.Ф. председника Суда: Љиљана Караћ Секретар суда: Андрија Обрадовић Телефон: 014/221-615, 222-442 Пријемна канцеларија: Тел/Факс 014/294-238 Парнична писарница: 014/294-249 Ванпарнична писарница: 014/294-237 Кривична писарница (Тел/Факс): 014/294-233 Извршна писарница: 014/292-891 Рачуноводство (Тел/Факс): 014/294-228 Е-маил: uprava@va.os.sud.рс Веб сајт: www.ва.ос.суд.рс Банковни рачун суда: 840-988621-40 Радно време: 07:30 – 15:30 Судска јединица Лајковац Адреса: Носилац Албанске споменице број 4, Лајковац Телефон: 014/343-1052 Факс: 014/343-1052 Рад са странкама: 09:00 – 14:00 Број жиро рачуна за уплату такси: 840-29647845-64 Судска јединица Мионица Адреса: Војводе Мишића број 28, Мионица Телефон: 014/342-1225 Факс: 014/342-1317 Рад са странкама: 07:30 – 15:30 Број жиро рачуна за уплату такси: 840-29647845-64 Судска јединица Уб Адреса: 3. Октобра број 4, Уб Телефон: 014/411-315 Факс: 014/411-243 Рад са странкама: 07:30 – 15:30 Број жиро рачуна за уплату такси: 840-29647845-64 Судска јединица Љиг Адреса: Карађорђева улица број 37, Љиг Телефон: 014/3445-132 Факс: 014/3445-034 Рад са странкама: 07:30 – 15:30 Број жиро рачуна за уплату такси: 840-29647845-64 Судска јединица Осечина Адреса: Карађорђева улица број 78, Осечина Телефон: 014/451-169 Факс: 014/452-145 Рад са странкама: 07:30 – 15:30 Број жиро рачуна за уплату такси: 840-29647845-64
Основни суд у Врању Адреса: В Конгреса бр. 2, Врање В.Ф.председника суда: Станиша Каченков Телефон: Централа суда: 017/423-900 Секретар суда: 017/422-395 Факс: 017/422-395 Е-маил: uprava@vr.os.sud.рс Веб сајт: www.вр.ос.суд.рс Банковни рачун: 840-989621-47 Радно време: 07:30 – 15:30 Време пријема странака: парнична писарница: 09:00 – 14:00 кривична писарница: 09:00 – 14:00 извршна писарница: 07:30 – 15:30 референт за оверу: 09:00 – 13:30 судска управа од: 09:00 – 13:00
Основни суд у Вршцу Адреса: Жарка Зрењанина 41 – 43 В.Ф. председника суда: Цвета Кајевић-Грубишић Телефон: 013/831-343, 013/835-137, 013/833-539 Факс: 013/831-343 Е-маил: uprava@vs.os.sud.рс Веб сајт: www.вс.ос.суд.рс Председник суда ради са странакама уторком од 12:00 до 15:00 часова и четвртаком од 12:00 до 15:00 часова. Разгледања и преписивања списа: 11:00 – 14:00 Издавање уверења и извода из јавних књига: 11:00 – 14:00 Овера исправа: 07:30 – 15:30 Правна помоћ грађанима: петак од 10:00 до 14:00 часова. Судска јединица Бела Црква Адреса: Јована Цвијића бб, 26340 Бела Црква Телефон и факс: 013/851-171 Е-маил: sudbcrkva@neobee.net Судска јединица Пландиште Адреса: Радомира Путника бр. 53, 26300 Пландиште Телефон и факс: 013/861-072 Странке се не примају у судским јединицама.
Основни суд у Зајечару Адреса суда: ул. Трг Ослобођења бр. 30, 19000 Зајечар В.Ф. председника суда: Зоран Ристић Телефон: 019-420-466, 019-421-585 Централа: 019/422-165 Судски извршитељи: 019/422-804 Факс: 019/422-462 Е-маил: uprava@za.os.sud.рс Жиро рачун за уплату таксе: 840-29650845-85 Жиро рачун за уплату новчаних казни: 840-29616845-41 Време када одређене службе у суду примају странке: Писмена се могу предавати Основном суду у Зајечару и судским јединицама И Бољевац, ИИ Књажевац и ИИИ Сокобања у току целог радног времена. Судски списи могу се разгледати, преписивати или тражити одређене информације од 14:00 до 15:30 часова. Странке и њихове пуномоћнике прима вршилац функције председника суда или његов заменик, судија Бранка Милидраговић, по овлашћењу вршиоца функције председника суда, сваког четвртка од 11:00 до 13:00 часова. Радно време службе за овере преписа у Основном суду Зајечар и судским јединицама И Бољевац, ИИ Књажевац и ИИИ Сокобања је од 09:00 до 15:00 часова. Судска јединица Бољевац Адреса: Ул. Солунских бораца бр. 1, Бољевац Телефон: 030/63-303, 030/63-533 Факс: 030/63-520 Е-маил: судбољевац@птт.рс Судска јединица Књажевац Адреса: Ул. Кеј Димитрија Туцовића бр. 5, Књажевац Телефон: 019/731-402 Факс: 019/732-756, 019/731-320 Е-маил: osudknjaževac@gmail.com Судска јединица Сокобања Адреса: Ул. Светог Саве бр. 19, Сокобања Телефон: 018/830-210, 018-880-120 Факс: 018/880-121 Е-маил: sudsoko@open.telekom.рс Странке се примају у седишту суда. Судске јединице не поседују посебан број жиро рачуна за уплату таксе већ је број жиро рачуна јединствен.
Основни суд у Зрењанину Адреса: ул. Кеј 2. октобра бр. 1, 23000 Зрењанин В.Ф. председник суда: Јасмина Станков-Бабић Телефон: 023/564-737, 023/564-738, 023/565-963, 023/530-943 Судска управа: 023/564-970 Секретар суда: 023/534-648 Факс: 023/564-970 Е-маил: uprava@zr.os.sud.рс Веб сајт: www.зр.ос.суд.рс Жиро рачун за уплату таксе: 840-29651845-92 У судским писарницама, пријемној канцеларији, земљишнокњижном одељењу суда и на судској овери рад са странкама се обавља сваког радног дана у периоду од 08:00 до 15:30 часова. Председник суда прима странке сваког петка у периоду од 12:00 до 13:00 часова. Судијски помоћници пружају правну помоћ грађанима сваког уторка од 08:00 до 15:30 часова. Судска јединица у Новом Бечеју Адреса: ЖРК Зрењанина бр. 5, 23272 Нови Бечеј Телефон: 023/772-475 Факс: 023/775-005 У судским писарницама, пријемној канцеларији и на судској овери рад са странкама се обавља сваког радног дана у периоду од 08:00 до 15:30 часова. Наследничке изјаве се на записнику ван рочишта узимају сваког радног дана од 08:00 до 15:30 часова. Судска јединица у Сечњу Адреса: Вожда Карађорђа бб, 23240 Сечањ Телефон: 023/841-028 Факс: 023/841-028 У судским писарницама, пријемној канцеларији и на судској овери рад са странкама се обавља сваког радног дана у периоду од 08:00 до 15:30 часова. Захтеви за издавање извода из земљишне књиге за катастарске општине за које се води земљишнокњижна евиденција у судској јединици у Сечњу, примају се у пријемној канцеларији сваког радног дана у периоду од 08:00 до 15:30 часова. Земљишнокњижни референти издају изводе из земљишних књига сваког уторка у периоду од 08:00 до 15:30 часова. Наследничке изјаве се на записнику ван рочишта узимају сваког радног дана од 08:00 до 15:30 часова.
Основни суд у Јагодини Адреса: Кнегиње Милице 84, 35000 Јагодина В.Ф. председника суда: Небојша Јеремић Телефон: 035/221-409, 035/241-316 Факс: 035/221-463 Е-маил: uprava@ja.os.sud.рс Веб сајт: www.јагодина.судови.нет Разгледања и преписивања списа: 9:00 – 14:00 Издавање уверења и извода из јавних књига: Пријем захтева: 9:00 – 14:00 Издавање: 13:00 – 14:30 Овера исправа: 09:00-14:00 Овера исправа за иностранство: 07:30-14:30 Одељење у Рековцу Одељење у Свилајнцу
Основни суд у Кикинди Адреса: Светозара Милетића 1, 23300 Кикинда В.Ф. председника суда: Наташа Иветић Секретар суда: Милена Трајковски Телефон: 0230/22-821, 0230/22-822 Факс: 0230/423-015 Е-маил: uprava@ki.os.sud.рс Веб сајт: www.ки.ос.суд.рс Надлежност (општине за које је суд надлежан): Кикинда, Нова Црња, Нови Кнежевац и Чока Банковни рачун суда: 840-994621-82
Основни суд у Косовској Митровици Адреса: Босанска 7, 38220 Косовска Митровица В.Ф. председника суда: Драгица Јаковљевић Телефон (писарница): 028/424-828 Телефон и факс: 028/497-228 Е-маил: uprava@km.os.sud.рс Пријем странака у писараници: 08:00 – 14:00
Основни суд у Крагујевцу Адреса: Трг војводе Радомира Путника бр. 4 В.Ф. предсеника суда: Иван Јовичић Телефон: Централа: 034/307-600 Управа: 034/335-677 Факс: 034/335-486 Е-маил: uprava@kg.os.sud.рс Веб сајт: www.основнисудкг.нет Радно време суда је од 07:30 до 15:30 часова у ком времену се и предају писмена суду. Судски списи се могу разгледади у периоду од 10:00 до 14:00 часова. Служба овере, а ради ефикасности и потреба грађана, има продужено радно време и то уторком и четвртком до од 07:30 до 18:00 часова. Заменик В.Ф. председника суда прима странке сваког петка у недељи, у периоду од 14:00 до 15:30 сати по претходној пријави код секретара суда. У саставу Основног суда постоје 4 судске јединице и то у Аранђеловцу, Баточини, Рачи и Тополи.
Основни суд у Краљеву Адреса: Пљакина 4, 36000 Краљево В.Ф. председника суда: Срђан Ђукић Телефон: 036/234-552, 036/234-278 Факс: 036/231-828 Е-маил: uprava@kv.os.sud.рс Веб сајт: www.кв.ос.суд.рс Радно време: 07:30 – 15:30 Председник суда прима странке сваког уторка и четвртка од 13:30 до 15:30 часова. Рад са странкама на шалтеру за оверу сваког радног дана од 08:00 до 14:30 часова. Рад са странкама у писарницама сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова. Судска јединица у Врњачкој Бањи Адреса: ул. Булевар српских ратника бб Судска јединица у Рашки Адреса: ул.Ратка Луковића бр. 23
Основни суд у Крушевцу Адреса суда: Трг Косовских јунака бр. 3 В.Ф. председника суда: Радомир Вујовић Телефон: Судска управа: 037/413-600 Секретар суда: 037/413-627 Управитељ писарнице: 037/413-614 Шеф рачуноводства: 037/413-608 Факс: 037/422-054 Е-маил: uprava@ks.os.sud.рс Веб сајт: www.кс.ос.суд.рс Жиро рачун за уплату судских такси (за седиште суда и судске јединице): 840-29657845-37 Радно време: 07-30 – 15:30 Писмена се могу предавати суду у току целог радног времена. Судски списи се у суду могу разгледати, преписивати или тражити одређене информације и уверења од 08:00 до 15:00 часова. Странке и њихове пуномоћнике прима председник суда или секретар суда и то понедељком и четвртком од 9:00 до 11:00 часова. Радно време службе овере потписа и преписа је од 08:00 до 14:30 часова. Судска јединица у Александровцу Адреса: ул. 29. новембар бр. 1 Телефон: 037/3552-416 Факс: 037/3552-171 Радно време: 07:30 – 15:30 Писмена се могу предавати судским јединицама у току целог радног времена. Судски списи се могу разгледати, преписивати или тражити одређене информације и уверења од 09:00 до 14:00 часова. Странке и њихове пуномоћнике прима заменик председника суда. Радно време службе овере потписа и преписа је од 08:00 до 14:00 часова. Судска јединица у Брусу Адреса: ул. Мике Ђорђевића бб Телефон: 037/825-190 Факс: 037/825-190 Радно време: 07:30 – 15:30 Писмена се могу предавати судским јединицама у току целог радног времена. Судски списи се могу разгледати, преписивати или тражити одређене информације и уверења од 09:00 до 14:00 часова. Странке и њихове пуномоћнике прима заменик председника суда. Радно време службе овере потписа и преписа је од 08:00 до 14:00 часова. Судска јединица у Варварину Адреса: ул. Марина Мариновића бб Телефон: 037/787-193 Факс: 037/788-742 Радно време: 07:30 – 15:30 Писмена се могу предавати судским јединицама у току целог радног времена. Судски списи се могу разгледати, преписивати или тражити одређене информације и уверења од 09:00 до 14:00 часова. Странке и њихове пуномоћнике прима заменик председника суда. Радно време службе овере потписа и преписа је од 08:00 до 14:00 часова. Судска јединица у Трстенику Адреса: ул. Доктора Милуновића бб Телефон: 037/713-057 Факс: 037/714-176 Радно време: 07:30 – 15:30 Писмена се могу предавати судским јединицама у току целог радног времена. Судски списи се могу разгледати, преписивати или тражити одређене информације и уверења од 09:00 до 14:00 часова. Странке и њихове пуномоћнике прима заменик председника суда. Радно време службе овере потписа и преписа је од 08:00 до 14:00 часова.
Основни суд у Лесковцу Адреса: Косте Стаменковића бр.16 ,16000 Лесковац В.Ф. председника суда: Небојша Лазић Телефон: 016/242-812, 016/242-825 Факс: 016/21-44-77 Е-маил: uprava@le.os.sud.рс Беб сајт: www.ле.ос.суд.рс Радно време: 7:30 – 15:30 (пауза: 08:30 – 09:00) Председник прима странке у седишту суда, уторком од 12:00 до 15:00 часова, без претходног заказивања. Шалтери за пријем и оверу са странкама раде у току прописаног радног времена од 07:30 до 15:30 часова. Разгледање списа врши се радним данима од 09:30 до 13:30 часова. Информатор Основног суда у Лесковцу можете преузети овде. Текући рачун – редован: 840-999621-20 Текући рачун – депозит: 840-278802-56 Текући рачун – таксе: 840-29658845-44 Текући рачун – новчане казне: 840-29624845-97 Судска јединица у Лебану Адреса: Ул. Цара Душана бр. 118, 16230 Лебане Заменик В.Ф. председника суда: Судија Олгица Вукадиновић Телефон: 016/843-540, 016/843-531 Факс: 016/843-112 Е-маил: vladimir.vidojevic@le.os.sud.рс
Основни суд у Лозници Адреса: 15300 Лозница, Јована Цвијића бб В.Ф. председника суда: Мирослав Алексић Телефон: Кабинет председника суда: 015/898-135 Секретар суда/факс: 015/893-308 Судска писарница: 015/883-201 Рачуноводство: 015/882-314 Истражне судије: 015/898-880, 015-882-567 Е-маил: uprava@lo.os.sud.рс Веб сајт: www.ло.ос.суд.рс Пријем писмена: 07:30 – 15:30 Судска писарница: 08:00 – 14:00 Овера писмена: 08:00 – 15:00 Пријем странака код председника суда: 10:00 – 12:00 Судска јединица Крупањ Адреса: 15314 Крупањ, 1. маја број 5 Телефон: 015/681-313 Судска јединица Љубовија Адреса: 15320 Љубовија, Војводе Мишића број 45 Телефон: 015/661-950
Основни суд у Неготину Адреса: Трг Стевана Мокрањца бр. 1, 19300 Неготин В.Ф. председника суда: Љиљана Милојковић Телефон и факс: 019/542-158 Е-маил: uprava@ne.os.sud.рс Беб сајт: www.не.ос.суд.рс Пријем странака код председника суда сваког петка, у времену од 10:00 до 13:00 часова и сваког радног дана, у току радног времена, уколико је нешто хитно. Уколико су странке са пребивалиштем ван територије општине Неготин и сл., пријем странака у писираницама у седишту суда у Неготину и судским јединицама у Кладову и Мајданпеку, сваког радног дана у времену од 10:30 до 14:30 часова. Шалтери за пријем поште и овере, сваког радног дана, у току радног времена. Судска јединица у Кладову Адреса: ул. 22 Септембра бб, 19320 Кладово Телефон и факс: 019/801-044 Судска јединица у Мајданпеку Адреса: Трг ослобођења бб, 19250 Мајданпек Телефон и факс: 030/581-218
Основни суд у Нишу Адреса: Вожда Карађорђа 23, 18000 Ниш В.Ф. председника суда: Саша Бошковић Телефон: Судска управа: 018/504-158 Портпарол суда: 018/504-269 Информације: 018/504-100 Факс: 018/527-664 Е-маил: uprava@ni.os.sud.рс Веб сајт: www.ни.ос.суд.рс Бројеви рачуна: Редовни рачун: 840-1002621-41 Рачун депозита: 840-281802-77 Рачун казни и трошкова поступка: 840-29627845-21 Рачун судских такси: 840-29661845-65 Рад са странкама: Председник суда: четвртком 10:00 – 12:00 Одељење овера: 08:00 – 14:30 Извршно одељење: понедељком и средом 08:00 – 09:30 Земљишно-књижно одељење: понедељком и средом 08:00 – 09:30 Судска јединица у Алексинцу Адреса: ул. Аце Милојевића бр. 2 Телефон: 018/804-821 Судска јединица у Ражњу Адреса: ул. Партизанска бб Телефон: 037/841-239 Судска јединица у Сврљигу Адреса: ул. Радетова бр. 2 Телефон: 018/821-019
Основни суд у Новом Пазару Адреса: Житни трг бр. 16 В.Ф. председника суда: Ибрахим Маџовић Телефон: 020/312-511 Председник: 020/331-270 Факс: 020/331-271 Е-маил: uprava@np.os.sud.рс Председник суда прима странке уторком од 13:00 до 15:00 часова.
Основни суд у Новом Саду Адреса: ул. Сутјеска бр. 3 В.Ф. председника суда: судија Видоје Митрић Земњишно-књижни одсек Основног суда у Новом Саду Адреса: ул. Јеврејска бр. 21 Ванпарнични одсек Основног суда у Новом Саду Адреса: ул. Булевар Ослобођења бр. 56 Телефон: 021/4876-100 Ванпарнични одсек: 021/417-627 Факс: 021/451-071 Е-маил: uprava@ns.os.sud.рс Веб сајт: www.нс.ос.суд.рс Банковни рачун суда: 840-1004621-55 Радно време: 07:30 – 15:30 Судска јединица у Бачу Адреса: ул. Зорана Ђинђића бр. 7, Бач Телефон: 021/770-535 Судка јединица у Бачкој Паланци Адреса: ул. Краља Петра И бр. 18, Бачка Паланка Телефон: 021/754-299; 021/6042-815 Судска јединица у Бачком Петровцу Адреса: ул. 14. Војвођанске словачке бригаде бр. 1, Бачки Петровац Телефон: 021/780-080, 021//780-221 Судска јединица у Беочину Адреса: Светосавска бб, Беочин Телефон: 021/871-041 Судска јединица у Бечеју Адреса: ул. Главна бр. 6, Бечеј Телефон: 021/6911-751 Судска јединица у Врбасу Адреса: Палих Бораца бр. 9/ц, Врбас Телефон: 021/706-477, 021/704-769 Судска јединица у Жабљу Адреса: ул. Светог Николе 32, Жабаљ Телефон: 021/831-214 Судска јединица у Србобрану Адреса: ул. Јована Поповића бр. 25, Србобран Телефон: 021/730-098 Судска јединица у Темерину Адреса: ул. Новосадска бр. 385, Темерин Телефон: 021/842-649 Судска јединица у Тителу Адреса: ул. Главна 14/а, Тител Телефон: 021/860-068
Основни суд у Панчеву Адреса: Војводе Радомира Путника 13-15, 26101 Панчево В.Ф. председника суда: Бојан Величковић Телефон: Централа: 013/344-366 Управа: 013/345-481 Факс: 013/346-044 Е-маил: uprava@pa.os.sud.рс Веб сајт: www.па.ос.суд.рс Рад са странкама: 08:00 – 15:00 Судска јединица у Алибунару Адреса: ул. Трг слободе бр. 14, 26310 Алибунар Поштански адресни код (ПАК): 305002 Телефон (централа): 013/641-165 Радно време: 07:30 – 15:30 Судска јединица у Ковачици Адреса: ул. Маршала Тита бр. 52, 26210 Ковачица Поштански адресни код (ПАК): 308103 Телефон (централа): 013/661-143 Факс: 013/662-143 Радно време: 07:30 – 15:30 Судска јединица у Ковину Адреса: ул. Цара Лазара бр. 83, 26220 Ковин Поштански адресни код (ПАК): 306036 Телефон (централа): 013/742-371, 013/742-601 Радно време: 07:30 – 15:30
Основни суд у Параћину Адреса: ул. Мајора Марка 1, 35250 Параћин В.Ф. председника суда: Ирена Спасић Телефон: +381 35 563-401 Телефон и факс: +381 35 563-752 Е-маил: uprava@pn.os.sud.рс Веб сајт: www.пн.ос.суд.рс Радно време писарница са странкама: 09:00 – 12:00 Судска јединица Деспотовац Адреса: Савеза бораца 71, 35213 Деспотовац Телефон: 035/611-145 Факс: 035/611-105 Е-маил: sudskajedinicadespotovac@gmail.com Жиро рачун за таксе: 840-29665845-93 Пријем странака: сваког другог петка 12:00 – 13:30 Судска јединица Ћуприја Адреса: Карађорђева бб, 35230 Ћуприја Телефон: 035/470-264 Факс: 035/470273 Е-маил: sudskajedinicacuprija@gmail.com Жиро рачун за таксе: 840-29665845-93 Пријем странака: четвртком 08:30 – 10:00
Основни суд у Пироту Адреса: ул. Српских владара 124, 18300 Пирот В.Ф. Председника суда: Данијела Костић Телефон: 010/321-585, 010/347-595 Факс: 010/311-559 Е-маил: uprava@pi.os.sud.рс Веб сајт: www.пи.ос.суд.рс Банковни рачун суда: 840-1007621-76 Радно време суда: 07:30-15:30
Основни суд у Пожаревцу Адреса: Трг Стевана Максимовића бр. 1, Пожаревац В.Ф. председника суда: Добрица Живковић Телефон: 012/544-090, 012/544-091 Истрага: 012/544-095 Рачуноводство: 012/544-096 Председник, судска управа и факс: 012/544-086 Е-маил: uprava@po.os.sud.рс Веб сајт: www.по.ос.суд.рс Рад са странкама, разгледање списа, добијање тражених информација и уверења у одсецима судске писарнице врши се сваким радним даном од 08:00-14:00 часова. Председник суда прима странке, без претходног заказивања, средом од 09.00 до 12.00 часова. У случају спречености председника, странке истим данима примају заменици председника или секретар суда. Судска јединица у Великом Градишту Адреса: Житни Трг бб, 12220 Велико Градиште Телефон: 012/662-151, 012/662-152 Факс: 012/662-260 Рад са странкама (овера): 8:00 – 14:00 Број жиро рачуна за уплату такси: 840-29667845-10 Судска јединица у Кучеву Адреса: Жике Поповића, 3112240 Кучево Телефон: 012/852-538 Факс: 012/852-679 Рад са странкама (овера): 8:00 – 14:00 Број жиро рачуна за уплату такси: 840-29667845-10 Судска јединица у Петровцу Адреса: Српских Владара 159,12300 Петровац Телефон: 012/331-260, 012/333-131 Факс: Судска управа: 012/331-173 Писарница: 012/331-286 Рад са странкама (овера): 8:00 – 14:00 Број жиро рачуна за уплату такси: 840-29667845-10 Судска јединица у Жабарима Адреса: Кнеза Милоша 93, 12374 Жабари Телефон: 012/250-554 Факс: 012/250-257 Рад са странкама: Овера 8:00 – 14:00 Број жиро рачуна за уплату такси: 840-29667845-10 Судска јединица у Жагубици Адреса: Трг ослобођења 1, 12320 Жагубица Телефон: Судска управа: 012/643-119 Централа: 012/643-586 Факс: 012/643-586 Рад са странкама (овера): 8:00 – 14:00 Број жиро рачуна за уплату такси: 840-29667845-10
Основни суд у Пожеги Адреса: Уче Димитријевића број 6 В.Ф. председника суда: Љубинко Петровић Телефон: 031/811-355 Факс: 031/715-982 031/812-630 Е-маил: uprava@pz.os.sud.рс Веб сајт: www.пз.ос.суд.рс Разгледања и преписивања списа (писарница суда): 08:00 – 15:00 Издавање уверења и извода из јавних књига (судска управа): 08:00 – 15:00 Овера исправа (писарница): 07:30 – 15:30 Судска јединица Ариље Адреса: Светог Ахилија бр. 52, 31230 Ариље Телефон: 031/891-035 Факс: 031/891-024 Е-маил: sudskajedinicaarilje@gmail.com Радно време: 07:30 – 15:30 Пријем странака: 07:30 – 15:30 Судска јединица Ивањица Адреса: Бошка Петровића бр. 9, 32250 Ивањица Телефон: 032/662-390 Факс: 032/661-167 Е-маил: sudskajedinicaivanjica@gmail.com Радно време: 07:30 – 15:30 Пријем странака: 07:30 – 15:30 Судска јединица Косјерић Адреса: Олге Грбић бр. 10, 31260 Косјерић Телефон: 031/783-296 Факс: 031/783-296 Е-маил: sudskajedinicakosjeric@gmail.com Радно време: 07:30 – 15:30 Пријем странака: 07:30 – 15:30
Основни суд у Пријепољу Адреса: Валтерова 171 В.Ф председника суда: Милета Безаревић Телефон и факс: Пријепоље: 033/712-116 Прибој: 033/2445-171 Нова Варош: 033/61-583 Е-маил: uprava@pp.os.sud.рс Разгледања и преписивања списа: 07:30 – 15:30 Издавање уверења и извода из јавних књига: 07:30 – 15:30 Овера исправа: 07:30 – 15:30 Судска јединица у Новој Вароши Судска јединица у Прибоју
Основни суд у Прокупљу Адреса: 21. Српске Дивизије 1 В.Ф. председника суда: Славољуб Милетић Телефон и факс: 027/321-784 , 027/321-649 Факс: 027/321-784 Е-маил: uprava@pk.os.sud.рс Веб сајт: www.пк.ос.суд.рс Банковни рачун суда: 840-1011621-07 Радно време: 07:30 – 15:30 Рад са странкама: 07:30 – 15:00 Судска јединица у Блацу Адреса: ул. Карађорђева бб, 18420 Блаце Телефон: 027/371-411 Факс: 027/371-695 Судска јединица у Куршумлији Адреса: ул. Палих Бораца 37, 18430 Куршумлија Телефон: 027/381-702, 027/381-186, 027/385-860
Основни суд у Смедереву Адреса: Трг Републике 2 В.Ф. председника суда: Јелена Станковић-Благојевић Телефон и факс: 026/613-205 Е-маил: uprava@sd.os.sud.рс Веб сајт: www.сд.ос.суд.рс Пријем странака код председника суда: сваког уторка и четвртка од 13:00 часова (уз претходно заказивање телефоном, електронском поштом или лично) Радно време: 07:30 – 15:30 Пријем писмена: 07:30 – 15:30 Овера писмена: 08:30 – 14:30 Рад са странкама у писарницама суда: 09:00 – 13:00 Судска јединица у Великој Плани Адреса: Момира Гајића бр. 7, Велика Плана Телефон и факс: 026/522-205 Странке се примају у седишту суда. Судска јединица у Смедеревској Паланци Адреса: Вука Караџића бр. 22, Смедеревска Паланка Телефон и факс: 026/321-078 Странке се примају у седишту суда. Жиро рачун: 840-29671845-38
Основни суд у Сомбору Адреса: Венац Војводе Степе Степановића бб В.Ф. председника суда: Мелита Папић-Паса Телефон: 025/22-221 Е-маил: uprava@so.os.sud.рс Судска јединица Апатин Адреса: ул. Светог Саве бр. 2, Апатин Заменик председника суда: Ватрослава Медић Телефон: 025/772-688 Факс: 025/773-152 Е-маил: sudapatin@gmail.com Судска јединица Кула Адреса: ул. Маршала Тита бр. 268, Кула Заменик председника суда: Вера Бајагић Телефон: 025/722-113 Факс: 025/726-960 Е-маил: opstsudkula@gmail.com Судска јединица Оџаци Адреса: ул. Сомборска бр. 21, Оџаци Телефон: 025/5743-212 Факс: 025/5742-204 Е-маил: osnsudoѕaci@.gmail.com Рачун за судке таксе: 840-29672845-45, позив на број 97 81-232 У седишту суда странке примају председник и секретар суда, а у судским јединицама заменици председника суда, према унапред заказаном термину.
Основни суд у Сремској Митровици Адреса: Трг Светог Димитрија 39 В.Ф. председника суда: Зорица Радекић Корица Телефон: 022/600-100 Факс: 022/600-102 Е-маил: uprava@sm.os.sud.рс Веб сајт: www.см.ос.суд.рс Огласна табла суда: www.см.ос.суд.рс/етабла.хтм Редован рачун: 840-1014621-28 Рачун за таксе: 840-296-73845-52 Рачун за новчане казне: 840-296-39845-08 Информатор о раду суда Судска јединица у Инђији Адреса: ул. Краља Петра И бр. 2, 22320 Инђија Телефон: 022/561-269 Управа: 022/553-431 Факс: 022/560-909 Судска јединица у Иригу Адреса: ул. Николе Тесле бр. 4, 22406 Ириг Телефон и факс: 022/461-219 Судска јединица у Пећинцима Адреса: ул. Школска бр. 5, 22410 Пећинци Телефон: 022/436-206 Факс: 022/436-226 Судска јединица у Руми Адреса: ул. Железничка бр. 10, 22400 Рума Телефон: 022/478-333, 022/478-744 Факс: 022/474-314 Судска јединица у Старој Пазови Адреса: ул. Карађорђева бр. 3, 22300 Стара Пазова Телефон: 022/310-571, 022/310-075 Факс: 022/310-253 Судска јединица у Шиду Адреса: ул. Цара Душана бр. 4, 22240 Шид Телефон: 022/712-126
Основни суд у Суботици Адреса: Сенћански пут бр. 1, 24000 Суботица В.Ф. председника суда: Розалија Тумбас Телефон: 024/554-111 Факс: 024/555-629 Е-маил: uprava@su.os.sud.рс Веб сајт: www.су.ос.суд.рс Рад са странкама у писарницама од 08:00 до 12:00 часова, а за странке које дођу из унутршњости је од 08:00 до 15:30 часова. Пријемни шалтер радно време од 07:30 до 15:30 часова. Овера потписа радно време од 08:00 до 13:00 часова. Секретар суда прима странке сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова. Председник суда прима странке уторком од 09:00 до 12:00 часова. Судска јединица у Ади Адреса: Маршала Тита бр. 39, Ада Телефон: 024/852-540 Судска јединица у Бачкој Тополи Адреса: Петефи Бригаде бр. 5, Бачка Топола Телефон: 024/715-799 Судска јединица у Кањижи Адреса: Главни Трг бр. 3, Кањижа Телефон: 024/874-455 Судска јединица у Сенти Адреса: Главни Трг бр. 2, Сента Телефон: 024/814-081
Основни суд у Ужицу Адреса: ул. Нада Матић бр. 6, 31000 Ужице Б.Ф. председника суда: Бранка Јанковић Телефон: 031/513-105 Телефон и факс: 031/513-104 Е-маил: uprava@ue.os.sud.рс Веб сајт: www.уе.ос.суд.рс Радно време: 07:30 – 15:30 Канцеларије за пријем и оверу: 07:30 – 15:30 Службе за рад са странкама – писарница: 10:00 – 14:00
Основни суд у Чачку Адреса: Цара Душана 8/1 В.Ф. председника суда: Светлана Крунић-Тасевски Телефон (централа): 032/227-259, 032/222-242 Е-маил: uprava@ca.os.sud.рс Рад са странкама: 07:30 – 15:30 Председник суда прима странке средом од 09:00 – 12:00 часова. Судска јединица у Гучи Адреса: Богдана Капелана бр. 3 Телефон: 032/854-203 Факс: 032/854-407 Е-маил: sudguca@open.telekom.рс Странке се примају сваког дана у току радног времена. Жиро рачун: 840-29676845-73 Судска јединица у Горњем Милановцу Адреса: Кнеза Александра Карађорђевића бр. 29 Телефон и факс: 032/710-217 Е-маил: opstinskisudgm@open.telekom.рс Странке се примају сваког дана у току радног времена. Жиро рачун: 840-29676845-73
Основни суд у Шапцу Адреса: Карађорђева 25, 15000 Шабац В.Ф. председника суда: Владимир Јокановић Телефон: 015/354-614 Факс: 015/354-615 Е-маил: uprava@sa.os.sud.рс Веб сајт: www.са.ос.суд.рс Писарнице раде са странкама сваким радним даном од 08:00 – 14:00 часова. Шалтер за овере ради сваки радни дан од 08:00 – 15:00 часова. Изводи из земљишних књига могу се добити сваким радним даном од 08:00 – 14:00 часова. Уверења се издају у судској управи од 08:00 – 14:00 часова (тел. 015/354-614, локал 135). Основни суд у Шапцу има три судске јединице: Судска јединица у Владимирцима Адреса: Светог Саве 59 Телефон: 015/513-114 Судска јединица у Коцељеви Адреса: Мике Витомировића 3 Телефон: 015/556-043 Судска јединица у Богатићу Адреса: Мике Витомировића 3 Телефон: 015/77-86-171

 

ОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

Ваша е-адреса неће бити објављена. Обавезна поља су означена *

*

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања: Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени. Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове Удружених синдиката Србије Слога.
Сцролл То Топ